Her går SAS-kvinnene i lufta

På kvinnedagen flyr SAS med tre helkvinnelige besetninger

Kvinner tar styringen.                                                     Foto: Anette Skutevik/SAS

(ODD ROAR LANGE): -Som en markering av kvinnedagen flyr SAS med tre helkvinnelige besetninger den 8. mars. De flyr 12 – 15 flygninger denne dagen. Heldigvis hører det ikke med til sjeldenhetene at det er kun kvinnelig crew om bord i et SAS fly lenger, sier SAS-pressesjef Knut Morten Johansen.
-Den tradisjonelle kombinasjonen med kun kvinner i kabinen og menn i cockpit, er fortsatt det som er mest vanlig, men vi ser nå stadig oftere at flygninger betjenes av kvinnelige piloter, sammen med en kabinbesetning bestående av bare menn, fortsetter han.

Susan Østberg tar en walk-around-check                                                 Foto: Anette Skutevik

Susan Østberg tar en walk-around-check                                                 Foto: Anette Skutevik

Fordelene

All forskning og erfaring viser en lang rekke fordeler og kvaliteter som oppnås i arbeidsmiljø med god kjønnsbalanse. Her er flygende besetninger intet unntak. Mens vi ser at andelen menn i kabinen har blitt stadig større gjennom årene, så har det ikke gått like raskt i utviklingen hva gjelder antallet kvinnelige piloter dessverre. Dette til tross for at vi i SAS hadde verdens første kvinnelige pilot som fløy for et større flyselskap allerede i 1968. Da kom Turi Widerøe inn i SAS, hvor hun først fløy Convair 440 Metropolitan, senere Caravelle og DC9. Hun hadde en ti-årig flykarrière i SAS, og deltok utover dette med betydelig markedsføring av flyselskapet i samband med at hun var en kvinnelig pionèr i et mannsdominert yrke. Hun fikk stor oppmerksomhet og ble nærmest et som et ikon å regne. Hun fikk flere internasjonale utmerkelser som Amelia Earhart Medal og Harmon Trophy. I dag er hennes SAS-uniform utstilt på National Air and Space Museum i Washington, D.C. i USA.

Kvinneandelen øker

Pressesjef i SAS, Knut Morten Johansen.
Foto: Odd Roar Lange

-I SAS er nå den kvinnelige andelen blant pilotene på ca 5 %. Vi ser imidlertid en gledelig utvikling blant de som i dag velger å utdanne seg til pilotyrket. Her er kvinneandelen klart økende, noe som reflekteres også i søkermassen til vårt flyselskap. 

SAS-pilot Susan Østberg deltar nå i en fotoutstilling i Oslo. Denne utstillingen har temaet kvinner i et mannsdominert yrke, og Susan har blitt fulgt på arbeid i to dager av fotografen Anette Skutevik. 

Susan Østberg i cockpit                                                               Foto: Anette Skutevik

Odd Roar LangeComment