Bør du unngå å reise til Tyrkia nå?

Dette sier UD om situasjonen i Tyrkia

ista-2-thetrvelinspector.jpg

(ODD ROAR LANGE): Tyrkia er et ferieland som er veldig populært for mange nordmenn. Men de siste årenes uro har fått mange til å velge andre reisemål. Nå har Tyrkia gått til militære angrep mot Syria, og flere lurer på om det er trygt å reise til Tyrkia akkurat nå (oktober 2019).
Dersom du spør på Facebook så vil du få mange ulike svar. Felles for dem er at de er mer basert på følelser enn på fakta. Og slike reiseråd er kanskje ikke dem du skal legge mest vekt på.
Men Tyrkia er et stort land og i de fleste turistområder som nordmenn vanligivs oppholder seg går livet sin vante gang.

Dette sier Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria. Risikoen for terrorangrep er fortsatt tilstede og denne kan være rettet mot vestlige turister. Isil antas å ha økt sin tilstedeværelse og vil kunne ha kapasitet og vilje til å utføre angrep. Områder der turister ferdes vil kunne være særlig utsatt.
Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i øvrige provinser i sørøst.
De fleste steder går imidlertid livet sin vante gang uten større synlige endringer utover en til tider økt tilstedeværelse av politi og sikkerhetspersonell. Myndighetene har siden kuppforsøket 15. juli 2016 gjennomført flere store anti-terroroperasjoner som har bidratt til at det siden nyttår 2017 ikke har vært terrorangrep i de mest populære turistområdene eller de største byene.

Derfor bør du registrere reisene dine

Ambassaden anbefaler alle langtids- og kortidsbesøkende å registrere sin reise til Tyrkia via reiseregistrering.no.
Det er nyttig for både deg og for ambassaden at du gjennomfører registrering. Det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. Opplysningene blir behandlet etter kravene i personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/slette disse når som helst. Mobiltelefon må være tilgjengelig når du registrerer deg.

I tilfelle det skulle oppstå en krisesituasjon, vil utenrikstjenesten underrette norske borgere i Tyrkia som er registrert på reiseregistrering.no.
Det gjøres på den raskeste og mest hensiktsmessige måten med konkrete råd og anbefalinger i forhold til den oppståtte situasjon. I tillegg anbefaler UD alle å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale tyrkiske myndigheter .
Reiseforsikring: Tyrkia er ikke medlem av EØS, og det europeiske helsetrygdkortet gjelder derfor ikke i Tyrkia. Tyrkisk helsevesen er godt utbygget, og besøkende oppfordres til å tegne reiseforsikring.

Slik får du visum

Pass på at du søker visum via riktig side. Tyrkia praktiserer to forskjellige måter for å søke visum før innreise til Tyrkia:
 Visum via elektronisk søknadsportal eller å søke ved den tyrkiske ambassaden i Oslo
Både ordinære pass (røde) og nødpass (oransje) kan benyttes for å søke om e-visum. Skal man reise med nødpass og søke om e-visum, må man velge «Ordinary» som kategori for pass.
Tyrkias utenriksdepartement har laget en youtube-video som viser prosessen på en grei måte.
Passet (uansett om det er ordinært pass eller nødpass) må ha en gyldighetstid på minimum seks måneder fra innreisedato til Tyrkia.
Skulle du ha ytterligere spørsmål vedrørende e-visum, kan du besøke denne nettsiden.
Du kan også søke visum hos den tyrkiske ambassaden i Oslo.
Hvis du av ulike årsaker ikke kan søke visum via den elektroniske søknadsportalen, må du søke om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo. Saksbehandlingstiden vil da bli betraktelig lengre, og du bør søke i god tid før planlagt avreise.
Her kan du lese reiserådene for Tyrkia fra UD.

Du kan følge Thetravelinspector på Instagram. Det gjør du her.