Ubersjåførene kjører deg ulovlig

Borgarting lagmannsrett har opphevet frifinnelsen av en Uber-sjåfør.

Nei, det er ikke tillatt å være Uber-sjåfør i Norge. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt i dag.

De har opphevet frifinnelsen av en Ubersjåfør som fikk bot for det som ble oppfattet som pirattaxivirksomhet. Norges taxiforbund sier dette:

  – Dette viser nå også rettslig at denne virksomheten er ulovlig, sier direktør Kristin Male i Norges Taxiforbund.

En Uber-sjåfør fikk bot for piratkjøring, men nektet å godta den. Oslo tingrett frikjente i januar mannen på grunnlag av at det dreide seg om en enkelt tur, og fordi tilbudet om tur ikke var gitt på ”offentlig plass” etter lovens bokstav, sier Norges Taxiforbund i en pressemelding.

Må ha løyve

Lagmannsretten mener sjåførens handling rammes av den generelle bestemmelsen i yrkestransportlovens paragraf 4, som sier at man må ha løyve for å drive persontransport mot vederlag. Det er denne bestemmelsen Oslo-politiet har basert senere bøtelegging av Uber-sjåfører på.

Lagmannsretten påpeker at tiltalte har registrert seg, inngått avtale og opprettet enkeltmannsforetak for å drive persontrafikk med betaling gjennom Uber. Retten mener dette viser at ”siktedes aktivitet ikke har preg av et tilfeldig engangstilfelle. Tingretten hadde følgelig både rettslig og faktisk oppfordring til å vurdere om forholdet rammes av yrkestransportlovens §4 første ledd, første punktum”, heter det i dommen.

Pirattaxi

Kristin Male,           Foto: Norges Taxiforbund

- Vi har aldri vært i tvil om at denne type piratvirksomhet er ulovlig, og det er også sagt gjentatte ganger fra Samferdselsdepartementet og politiet.Samtidig har det vært forsøkt å reise tvil om dette med bakgrunn i frifinnelsene av tre Haxi-sjåfører i Stavanger og en Uber-sjåfør i Oslo tingrett. Dommen i lagmannsretten feier denne tvilen til side, og vi kan forhåpentlig nå få slutt på denne organiserte piratvirksomheten, sier direktør Kristin Male.