Utsetter ny flyseteavgift - til sommeren

Finansministeren bøyer av etter storm mot ny avgift. Men bare for en stund.

1. april skulle egentlig den nye flypassasjeravgiften trå i kraft. Den skulle gjelde for alle innenlandsflyvninger, og alle flyvninger fra Norge til utlandet. Ikke fra utland til Norge.

Bare utsatt?

Nå har finansministeren stoppet planene, Føreløpig til 1. juni. Siv Jensen presiserer at utsettelsen bare er en utsettelse, og at avgiften vil bli innført senere.
under høringsrunden i Stortinget kom det frem at den særnorske avgiften kunne være i strid med EØS-reglene. Dette er årsaken til at regjeringen ønsker å utsette planene.

Kan bli droppet

Finansdepartementet har i dag fattet vedtak om å utsette iverksettingen av flypassasjeravgiften.  – Flypassasjeravgiften blir innført slik Stortinget har bestemt, men utsettes til 1. juni, sier finansminister Siv Jensen (FrP). Her kan du lese hele pressemeldingen.  

En kilde i regjeringen sier dette: 
- Det har fremkommet en del opplysninger i høringsrunden som gjør at vi er i tvil om denne ordningen lar seg innføre. Presset fra Ryan Air har ikke noe med avgjørelsen å gjøre, men det handler om lovligheten av avgiften. Det er godt mulig at den må droppes.

For en familie på fire vil en tur-retur reise i Norge koster 704 kroner ekstra. For en tur ut av landet vil prisen bli 320 kroner dyrere. 

Reaksjonene mot innføring av nye miljøavgifter for flypassasjerer har valgt sterkt kritikk. Så langt har over 60 000 personer meldt seg inn i Facebookgruppen som kjemper mot avgiften.

Artikkelen oppdateres.