Her finner du Norges vakreste bilvei

Men du kommer sannsynligvis aldri til å kjøre den 

Ifjordfjellvegen er Norges vakreste. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

(Odd Roar Lange): Norge har mange flotte veger. Nå har Statens Vegvesen kåret det de mener er den fineste veien i Norge. Vinneren finner du i Finnmark - og er kjent for de fleste gjennom trafikkmeldinger som handler om kolonnekjøring eller stengt veg.
Vinneren for 2016-utgaven av "Norges vakreste veier" er vegen over Ifjordfjellet. Fjellet er et flatt, viddepreget fjellområde i Lebesby, Gamvik og Tana kommuner i Finnmark. Fylkesveg 98 går over fjellet og hovedutfordringen for å sikre helårs framkommelighet er snø. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Vakre vegers pris

Statens vegvesen har sin kåring av de vakreste vegene i Norge.
I perioden 2010 til 2015 er det foretatt en fullstendig ombygging av høyfjellsovergangen, som samlet har en lengde på knapt 30 km. Utfordringene med snø er løst ved å heve veilinja, slik at vinden feier vegbanen fri for snø. En slik endring er svært krevende i et åpent og visuelt eksponert høyfjellslandskap.

Et fremragende eksempel

Ifjordfjellvegen er et fremragende eksempel på hvordan driftshensyn kan omsettes i en nennsomt lagt ny veilinje, der overordnede hensyn til vinterdrift kombineres med en følsomhet for landskapets storlinjete bevegelser. Vegens linjeføring gir et godt avstemt møte mellom veitekniske krav og det åpne landskapet, heter det i juryens uttalelse.

Veianlegget gir en ekstra dimensjon til den storslagne kjøreopplevelsen med frie og lange utsyn når det er finvær. Skjæringer og fyllinger er utført med god tilpassing til det naturlige sideterrenget. På deler av strekningen ligger det samiske kulturminner som det er tatt hensyn til ved den endelige plasseringen av veianlegget.
Les mer om Ifjordfjellvegen

Gode anlegg

– Vakre veiers pris henger høyt og har solid status i bransjen, sier juryleder Ola Bettum fra Norske landskapsarkitekters forening NLA.
– Vi legger spesielt vekt på helheten i prosjektene. Gode anlegg handler om gode løsninger i alle ledd, både planlegging, bygging og i et drift- og bruksperspektiv.

«Vegdirektørens pris for vakre veger» – som prisen offisielt heter – er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen.

Hederlig omtale 

Riksvei 3 gjennom Østerdalen får hedrende omtale for sitt utradisjonelle trafikksikkerhetsprogram med landskapskunst og fargerike belyste elggevir langs strekningen.

Les mer om riksveg 3

Juryen hedrer også ombyggingen av Carl Berners plass i Oslo som et forbildeprosjekt for en ambisiøs byromutforming tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger.

Les mer om Carl Berners plass