Bussen din får ny farge - men kommer ikke oftere av den grunn

bilde_5.jpg

Busser, ferjer og hurtigbåter skal få felles navn - Link eller Fram Kollektivtrafikk. Hurtigbåtene skal inn i Fram eller Link Kollektivtransport

Busser skal lakkeres og det skal brukes millioner på å gi kollektivtransporten i Møre og Romsdal et felles uttrykk.

Det kommer ikke til å gi verken billigere eller bedre transporttilbud til deg, selv om fylkeskommunen mener det skal bli både enklere og mer oversiktelig.

Men hva den såkalte merkevarestrategien vil koste er uklart. Erfaringen fra tilsvarende etableringer av Ruter (Oslo), Skyss (Bergen) og det vanvittige navnet AtB (Trondheim) (Med et underskudd på 50 mill i 2013) , samt VKT i Vestfold, Agder Kollektivttafikk med flere er at det koster veldig mye.Veldig mye!

En naturlig forenkling sett i kundeperspektiv hadde vært å gi selskapene i de ulike fylkene et landsdekkende navn. Muligens med fylkesnavn som "etternavn".

Som: Ruter - Møre og Romsdal.

Dermed kunne vi finne all kollektivtransport-informasjon på en felles nettside.

Og for de reisende er det de samme utfordringene som før: stadig færre avganger, stadig dyrere billetter, og - problemer når du skal kysse fylkesgrenser mm.

Ferjefylket Møre og Romsdal

Men et fremskritt kommer du omsider til å oppleve med Fram eller Link: du kan betale med betalingskort. Det skulle selvsagt bare mangle. Det er bare på loppemarked og busser du ennå ikke kan gjøre dette. Og mange må vente enda et år før det er i orden. Minst.

De første blåhvite bussene er allerede satt i trafikk på Nordmøre. Og om ett år skal hele fylket være innrullert i det nye og kostbare kollektivprosjektet.

Sakte, sakte

Arbeidet med å koordinere markedsføring burde vært avsluttet og satt ut i livet for lenge siden. Dette har vært en akilleshæl for reiselivsbransjen. Turister finner ikke frem i jungelen på nett når de skal reise Norge på langs eller tvers. Og enda verre er det å orientere seg ute i selve kollektivtrafikken. Så lenge samferdselsetaten i fylket betaler regningen for driften så burde de tatt førersetet for flere år siden.

Alternativet

For veldig mange er kollektivtransporten uunværlig. For altfor mange av oss er ikke kollektivtransport (i alle fall buss) veldig unnværlig. Fordi buss er for dyrt, den går ikke når vi trenger det, og parkeringstilbudet i bysentrene er for billig.

Derfor tror jeg millionene som brukes til farger, design og dekor burde vært brukt på en annen og mer kundevennlig måte. Og pengene som går til de som jobber med prosjektet, som f.eks, advokatkontor i Oslo.