Reiselivet kan få "nye busser" helt gratis - men takker nei

Istedet velger de å betale millioner for å finne opp kruttet på nytt. Oslo_bus

Denne uken ble det kjent at Samferdselsetaten i Møre og Romsdal har søkt om navnene Link og Fram Kollektivtrafikk til sitt nye fylkesomspennende trafikkselskap.

I løpet av det kommende året skal samtlige busser få samme farge, navn og øvrig designuttrykk. De første blåhvite bussene kjører allerede sine ruter på Nordmøre.

Det nye selskapet som skal markedsføre og samle kollektivtransporten med buss og hurtigbåt i Møre og Romsdal kommer til å ha kostet mange millioner før det er ferdig designet.

Det kunne ha kostet en brøkdel av prisen.

I stedet for å gjøre som i Bergen og Trondheim - der de på død og liv skulle gjøre det på sin egen måte!

Gratis

For selskapet i Oslo og Akershus, Ruter AS, har allerede sitt program klart og i bruk. Og, best av alt, de ønsker å dele det de har og kan helt gratis.

De ønsker gjerne at samtlige kollektivtransportbusser i Norge har det samme piktogrammene (merkene) og den samme rødfarget på bussen. De ønsker også å utvikle billett-appen til å være nasjonal.

Slik at vi som skal bruke buss i Norge kan kjøpe billett på samme app og samme måte enten vi bor i Sørreisa eller i Oslo - og alle andre steder.

Det vil også gjøre det lettere for norske turister når de er på besøk i Oslo. Når de allerede har lastet ned riktig app og er vant til å bruke den.

Turistfloka

Så enkelt bør det også være. For hvorfor skal vi fylle telefonen og nettbrettet med apper fra 18 ulike fylkesselskaper? Og hvordan skal vi - og utenlandske turister - vite hva de ulike fylkestransportselskapene heter?

I de siste 20 årene har jeg fulgt norske reiseliv og samferdsel. Og gjennomgangsmelodien har vært den samme: vi på samarbeide.

Men sannheten er at de ikke vil samarbeide nok. Hva dette har kostet tør jeg ikke en gang tenke på.

Ikke annet enn når jeg tenker på alle ruter som er innstilt, nedlagt og fjernet.

 Billettappen

Agderfylkene og Buskerud har tatt i bruk noe av Ruters designprogram. Og Trafikanten, som har utviklet billettappen, er klar for å dele den med reste av landet - som helst ikke vil ta den i bruk.

Selv om de i lang tid har jobbet med Nasjonal Ordredatabase, som blant annet skal gjøre det mulig å kjøpe billett gjennom flere fylker. Ikke bare frem til neste fylkesgrense.

I Ruter er det stor undring over vegringen til å ta deres produkt i bruk.

Jeg tror det er altfor mange samferdselsetater som har for tung prestisje i å utvikle sitt eget. Og for få fylkespolitikere som får eller i alle fall leser møtereferatene fra Kollektivtrafikkforeningen.

Her er alle fylkene med. Og det er meningen at de skal samarbeide. Ikke som i dag: finne opp krutttet på nytt - fylke for fylke.

I dag flyr tusenlappene fortere ut gjennom vinduet enn busshjulene triller rundt.

På med bremsene

Det bør noen stoppe fortest mulig. Best hadde det vært om Samferdselsdepartementet satte ned foten - og ga klar beskjed: vi kjører designprogrammet, rutetids-appen og billett-appen til Ruter AS over hele landet.

Og de ulike fylkesselskapene heter Ruter XX (xx=fylkesnavn). Slik ville det blitt innhold i festtalene og munnhellet: Samferdselstrafikken skal bli enklere og mer oversiktelig.

Og ikke bare dyrere!