Cruisepenger må redde norske reiselivsperler

   Norske perler trues av nedleggelse. Men løsningen kan snart være i havn - bokstavelig talt. Cruiseferie blir billigere og billigere. Morgendagens cruiseturister må ikke få norske attraksjoner helt gratis. Foto: Odd Roar Lange

Cruiseferie blir billigere og billigere. Morgendagens cruiseturister må ikke få norske attraksjoner helt gratis. Foto: Odd Roar Lange

Norske cruisehavner bør sørge for at turistattraksjonene kan utvikles. Slik at de har noe som kan friste cruiserederiene til å legge igjen penger i Norge.

Mange norske turistattraksjoner sliter knallhardt med økonomien og trues med stengte dører. Ingen vil ta ansvar for driften. De kommunale kassene er bunnskrapt, næringslivet har trøbbel med å være med på spleiselag  og destinasjonsselskapene har heller ikke penger til overs.

Vannlek på Hjertøya i Molde. Men, blir det båtskyss også neste år?

Urimelig billig

Løsningen har mange steder vært reduserte åpningstider, kortere sesong og beinhard jobbing samtidig som man må håpe på en fantastisk sesong.

Samtidig kommer rekordmange cruiseturister til Norge. De kommer nettopp for å se slike attraksjoner. Og de gjør det uten å måtte betale for seg. Det siste er, etter min mening, urimelig.

Under en FjordNorges reiselivskonferanse i Balestrand forleden var det innlegg både for og i mot cruiseturisme. Og her ble det holdt innlegg som viste at cruiseturister legger igjen penger i Norge - mens noen kunne bevise at de ikke gjør det.

Gratispassasjerer

En stor studie gjennomført av Universitetet i Bergen, med intervju av over 8000 respondenter, viser at cruiseturister i Norge legger igjen bare halvparten av det campingturister gjør (når pengene til selve cruiserederiet er trukket fra). Det vil si at cruiseturisten kun handler kaffe, sjokolade og småtterier.

Studien viser at cruiseturister bruker i gjennomsnitt rundt 300 kroner dagen på land. Mellom 20 til 40 prosent  går aldri i land. Halvparten av de som går i land bruker under 250 kroner.

Og det er ingen ekstra inntekt å hente på å holde søndagsåpne butikker!

Varden er byfjellet i Molde. Hit kommer cruiseturister uten å legge igjen en krone. Bompenger for cruisebussene burde vært et minimum. Foto: Odd Roar Lange

Nok er nok?

Nå er selvsagt regnskapet litt bedre, sett med havnebyens øyne, siden cruiserederiet betaler anløpsavgift og kjøper guidede turer, transport i land osv. Plussfaktorene ble godt belyst under reiselivskonferansen. Men, det er meget god grunn for reiselivet til å vurdere om jakten på enda flere cruiseskip til Norge egentlig er av det gode. Både når det gjelder den totale belastningen på havnebyene og ikke minst på økologien i Norge. Norge har fortsatt mye "uberørt" natur. Og det er denne som blir vår fremste salgsvare til fremtidens turister.

Lokkemat

Cruiserederiene ønsker å ha sine gjester lengst mulig ombord, og minst mulig  land. Slik har de kontroll over lommebøkene deres.

Men, jeg mener at den anløpsavgiften og kaivederlaget som cruiseskipene betaler bør brukes til å utvikle de attraksjonene som lokker dem hit til landet.

Det eksemplet jeg nå bruker finner jeg helt sikkert også i andre cruisehavner i Norge.

Kanskje bør fremtidens Hurtigruteturister være med å betale for å se perlene langs fjord-Norge. Foto: Odd Roar Lange

Molde i Møre og Romsdal har i 2013 hatt 48 cruiseskipsanløp. Disse bidrar til et pent overskudd i Molde og Romsdal Havn IKS. Gjestene lokkes av en fantastisk utsikt fra byfjellet Varden og av de flotte Moldeholmene (blant mye annet).

Til Hjertøya går det en sommerbåt som i årevis har slitt med økonomien. Og selv etter en rekordfin sommer i 2013 blir det en stort underskudd i år. Cruisegjestene kjøres med buss til gratisutsiktspunktet Varden, til Romsdalsmuseet og til Kongebjørka. De betaler selvsagt for transport og guiding. Men får ikke brukt en krone som kommer butikker eller restauranter til gode). De opplever den flotteste siden av Molde, mens pengene ender hos busselskapet, guideselskapet og - havneselskapet. Og selvsagt hos rederiet - som tar et solid påslag for alle utflukter.

Opptil 100 000 kroner betales i anløpsavgift. I tillegg kommer renovasjon som utføres av det lokale renovasjonsselskapet RIR .

Denne skyssbåten til Hjertøya i Molde bør gå fra tidlig om våren til sent på høsten. Og til langt utpå sommerkveldene. Betalt av cruiseturister. Foto: Odd Roar Lange

Send regning

Jeg mener at havneselskapet bør være med å betale for turistattraksjonenes eksistens og utvikling. Det er underlig når havneselskapet går med flere millioner i overskudd mens de andre nærmer seg stenging. Man får ta av overskuddet og deretter legge på anløpsavgiften (som har blitt lavere og lavere de siste årene).

Ta kontakt

Det er ingen begrensinger i lovverket som hindrer denne måten å sikre god økonomi for turistattraksjonene.  Og overraskende nok har ingen vært i kontakt med havneselskapet for å finne en løsning.

Jeg vet ikke hvordan ståa er i samlige andre havnebyer. Men en liten telefonrunde til noen andre turistkontor i havnebyer tyder på at dette er en ny måte å løse problemet på.

Allerede fra 2014 bør det være slutt på at cruiseturistene er gratispassasjerer ved fjordenes attraksjoner.

Jeg håper det blir en rask løsning - slik at både tilreisende og lokalbefolkning får nytte og glede av cruiseturismen.