Husk å tenke koffert på reisen

IMG_7312.jpg

Ferien er planlagt til minste detalj. Og turen er endelig i gang. Men underveis blir bagasjen din borte. Hva skal du gjøre nå? Her er noen gode tips.

Pass godt på bagasjen din. Og husk reiseforsikring. Foto: Odd Roar Lange

  Først og fremst skal du skaffe deg den beste reiseforsikringen før turen starter. Den gjør at du kan ha rett til å gjøre nødvendige småinnkjøp dersom bagasjen fortsatt er borte etter en bestemt antall timer (oftest fire timer).

Dersom bagasjen ikke kommer til rette i løpet av turen har du krav på enda større utbetaling. Husk å ta vare på samtlige kvitteringer.

Håndbagasjen

Husk å pakke med deg håndbagasje innholdende nødvendige toalettsaker, medisiner, reisedokumenter. Ta gjerne en kopi av samtlige reisedokumenter - også passet- og send denne på epost til deg selv. Da kan du printe dette ut hvor som helst dersom det blir stjålet eller mistet.

   Dersom bagasjen er borte ved flyets ankomst til bestemmelsesstedet er det stor sjanse for at den dukker opp i løpet av en times tid. Noen ganger har den falt av bagasjetransporten fra flyet til terminalen. Sett deg ned og vent. Den kan nemlig dukke opp selv om det står "last bag on belt" på tv-monitoren.

Ikke sjekk inn dyre gaver i bagasjen du sender fra deg. Foto: Odd Roar Lange

Meld fra om tapet

 Meld umiddelbart fra til flyselskapet dersom bagasjen din er tapt eller skadet. Ta godt vare på denne bekreftelsen, fordi den må brukes som dokumentasjon overfor forsikringsselskapet ditt dersom du må rette et krav dit. Men oftest dekkes slik skade av flyselskapet.

Dersom bagasjen er skadet utover det som må påregnes ved normal reiseslitasje må du melde kravet om erstatning innen syv dager etter at bagasjen er mottatt.

Gavene

Husk at også flyselskapene har ulike refusjonsordninger for utgifter du påføres for slike forsinkelser. Dette gjelder både ved forsinkelset bagasje og selvsagt dersom bagasjen er tapt for alltid. Dersom bagasjen ikke dukker opp innen 21 dager regnes den som tapt.

Husk å ikke pakke dyre gaver i kofferten. Disse gjør at du fort kommer over erstatningsgrensen (se under). Og glassvarer e.l som får i stykker får du neppe ertattet selv om du pakket det veldig godt inn. Slike varer må du ta med som håndbagasje.

Rett forsikring

Vi har sjekket ulike reiseforsikringer og betingelsene knyttet til disse. Det bør du gjøre også. Sjekk din forsikring, og om den dekker ditt behov.

Hva koster den, og hvilken dekning har du på reisen?

Forsikringsordningene er ofte veldig ulike, og det er ikke like lett å orientere seg i forsikringsjungelen.

Vær klar over at mange forsikringsselskap tilbyr ulike pakkeløsninger og rabatter på forsikrinsgpremien dersom du har flere forsikringsavtaler hos dem. Det er også særlige regler ved kollektive avtaler (sjekk på jobben din) og dersom reiser betales med kredittkort.

Ikke sett fra deg bagasje uten tilsyn. Foto: Odd Roar Lange

Sjekklisten

Dette må du sjekke:

Gjelder forsikringen for personer over fylte 70 år?

Hvor lang kan hver enkelte reise være (vanligvis 45-60 dager)?

Stilles det krav til overnatting?

Oversikt

Ved forsinkelse: Ved forsinkelse på fire timer eller mer kan du handle inntil et visst beløp.

Tap eller skade: Tap eller skade gjelder for personlig reisegods. Det er egne regler for firmets utstyr. Prisene og dekningen gjelder for de beste (og dermed dyreste) forsikringsavtalene.

Europeiske reiseforsikring

Helårsforsikring for familie: kr 1826

Ved forsinkelse: kr 3000 på privatreise og kr 6000 ved tjenestereise

Tap eller skade: Dekker inntil 30 000 kroner per person (60 000 for hel familie)

Gouda reiseforsikring

Helårsforsikring for ektepar: kr 3582

Ved forsinkelse: kr 3000 for enkelttperson, kr 7500 for familie

Ved tap eller skade: kr 30 000 for enkeltperson og kr 60 000 for familie

DnB Nor

Helårsforsikring for familie: kr 1680

Ved bruk av DnB-kort for betaling av minst halve resie er forsikiring for inntil fire personer inkludert

Ved forsinkelse: ikke oppgitt på nett

Tap eller skade på reisegods: 80 000

Terra

Helårårsforsikring for familie: kr 1300

Ved forsinkelse: kr 3000 for enkeltperson, kr 6000 for familie

Ved tap eller skade: kr 60 000 kroner per familie

Sparebank 1

Helårsforsikring familie: kr 1746

Ved forsinkelse: Ikke oppgitt på nett

Tap eller skade på reisegods: Ikke oppgitt på nett

Tryg

Helårsforsikring for familie: kr 1712

Forsinket bagasje etter 8 timer: kr 2000 per person

Tap eller skade på bagasje:  kr 60 000 per familie