Hvem skal ta ansvar for turismen? Vi, eller dem?

Y24A4188.jpg

Hvordan skal våre reisemål overleve dersom vi ikke bruker dem?

Det er servert. Olav Kåre Jørgensen og Stian Røsand er på plass på Hjertøya i Molde.

"Noen" må sørge for at de lokale reisemålene er åpne og tilgjengelige.

Men hvem er disse "noen". De som bor i nærmiljøet og som utgjør noen titusener (noen få ganger hundretusener), eller turistene - som utgjør noen tusener (i beste tilfelle)?

Et spleiselag kan være en kortvarig og god løsning. Som i Molde, der private bedrifter og kommunen sammen gikk inn for å garantere for å dekke et eventuelt driftsunderskudd for en skyssbåt til sommerøya Hjertøya.

I åresvis hadde underskudd ført til stor gjeld for rederiet, som til slutt måtte selge båten sin for ikke å gå konkurs. Dermed stod byens befolkning og turistene helt uten skyssbåt. Helt til spleiselaget dukket opp. Det ble også en wake-up-call for både næringslivet, kommunen og byens befolkning. Og sistnevnte har stilt opp og brukt båten mer enn de tidligere årene. Men skal det bli fart over sakene så må større aktivitet og full restaurantdrift på plass. Noe kommer i år, resten kommer neste år,  i følge direktøren for selskapet Classic Norway, som tok driftsansvaret for prosjektet.

Y24A8397_2

Jeg mener at lokalbefolkningen i Norge i tiden fremover må bidra for sine lokale turistmål. Og de må være villig til å betale for å bruke attraksjonene. Gratisaktiviteter er vel og bra, men slikt blir det ikke bærekraftig turisme av. Og uten bærekraft og overskudd så blir det heller ingen turisme. I alle fall ikke tilrettelagt turisme.

Kommunens ansvar

I tillegg til økt bruk fra lokalbefolkningen så må norske kommuner bidra i mye større grad enn i dag.  Å drifte attraktive steder er et offentlig ansvar når det trengs. Både når det gjelder skogrydding, tilrettelegging av servicetjenester og transportløsninger.  Fordi vi trenger disse stedene for å skape ringvirkninger i lokalmiljøet og for å bidra til det nasjonale engasjementet for økt turisme. Noen steder - som for eksempel på Sørlandet - har dette kommet langt. Heldigvis.

Y24A8486_2

Y24A8510

I Lofoten er politikerne også heldigvis på lag med reiselivsnæringen i sommer. Formannskapet i Henningsvær bestemte først at de offentlige toalettene skulle stenges pga pengemangel. Men ordføreren ordnet opp. Dodørene låses opp. For å hindre at turistsommerene gikk i dass. Sånt burde det bli mer av.

poltikerne tar grep om Henningsvær - i bakgrunnen.

Samtidig som lokalbefolkningen må ta sin del av ansvaret!

Benytt lokalbåten i sommer, ta en tur på museet, spis en middag på lokalkafeen, bruk lokalavisa til å finne ut hva som skjer rundt deg. Den dagen du slutter  å bruke lokalmiljøet så dør det. Hva skal du gjøre da?