Hvem vinner kampen om turistene?

I dag kommer turistsjefene i Møre og Romsdal til å late som de vil samarbeide. Men vil de egentlig det - sånn innerst inne? Nei, jeg tror ikke det. Rauma elv en sommerdag. Idyll. Men er det slik i reiselivsfylket Møre og Romsdal?

Jeg snakker om de fire destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal. Denne uken samles reiselivsnæringen i Møre og Romsdal til den årlige reiselivskonferansen. Årets konferanse er lagt til Hotell Waterfront i Ålesund.

Arrangøren av konferansen er Møre og Romsdal Reiseliv, som er en paraplyorganisasjon for de fire destinasjonsselskapene, Møre og Romsdal fylkeskommune og NHO.

De fire selskapene er Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Destinasjon Geirangerfjord og Trollstigen, Destinasjon Molde & Romsdal, og Destinasjon Kristiansund & Nordmøre.

I tillegg kommer Åndalsnes & Rauma Reiselivslag, som ikke er et destinasjonsselskap, men som har sin klare mening og agenda når det gjelder formingen av fremtidens reiselivsfylke.

Kan broen mellom Romsdal og Nordmøre også brukes når nytt samarbeid skal formes?

Etter å ha sett reiselivsfylket Møre og Romsdal både fra utsiden og innsiden er det lett å slå fast at det ikke er noe samlet reiselivsfylke vi snakker om. Fragmenteringen er tydelig, samarbeidet utydelig, og til tross for feilles reiselivskonferanse felles utdeling av Årets Reiselivspris, et visst samarbeid når det gjelder cruise, presseturer og samferdsel og brosjyremateriell, så er det egentlig fire konkurrenter som møtes til konferanse. Selv om de kaller seg samarbeidspartnere.

Konsernfiasko?

Nærings- og Handelsdepartementet har gitt klar beskjed. Antall destinasjonsselskap skal reduseres. Fra dagens ca 400, til morgendagens ca 50. Styrt av seks regions- eller landsdelsselskap. Etter en konsernmodell.

Jeg har ikke hørt en eneste en som er i mot reduksjonen. Men jeg har heller ikke hørt eller sett noen konkrete planer om hvordan sammenslåingen skal skje. I dag er Sunnmøre som storebror innen reiselivet i Møre og Romsdal. Det jobbes hardt og bra. Dette betales med opprettelse av en rekke nye utenlandsflyruter. I første rekke med tanke på næringslivet. Men det vil også gjøre det mulig for turister å lett komme seg til regionen.

Molna fyr. Rom 47 på Broundet Hotel. Bilde: 62 Nord

I nord har også Nordmøringene posisjonert seg bra de siste året. Dette har betalt seg i form av økt trafikk, positiv giv, mye internasjonal medieomrale (det samme har Sunnmøre fått). Mens midtregionen - med unntak av Rauma kommune - har havnet i en knipe mellom de to andre destinasjonsselskapene.

Mangel på tydelig strategi og ledelse er uheldig i forhold til den nye reiselivsstrukturen. Rauma, som er med i destinasjon Molde & Romsdal er i ferd med å vende sine øyne sørover. De ser Sunnmøre som en naturlig, kommende samarbeidspartner.  Reiselivslaget vil nemlig ikke få statlig og fylkeskomunal støtte til sine prosjekt uten at søknaden kommer fra et destinasjonsselskap. Det selskapet kommer til å være på Sunnmøre.

Dette vil svekke Destinasjon Molde & Romsdal ytterligere.

Y24A9171

Destinasjonsselskapene på sin side, eies av 20-40 ulike private reiselivsaktører og selskaper. Disse kommer aldri i verden til å sitte rolig å se at de ble tvangsgiftet med selskap hos fogderinaboer. Og enda mindre kommer de til å like at de skal styres av et landsdelsselkap , som et hvilket som helst annet konsern.

Jeg har rett og slett ikke noen tro på den modellen nærings- og handelsministeren har utarbeidet. Selv om jeg liker formålet.

Alene eller sammen

I dag utarbeides det minst fem ulike strategier for et fremtidig reiseliv i Møre og Romsdal. Ikke ett felles, slike det burde. Heller ikke to, som er det realistiske fremtidige kartet for fylket.

På reiselivskonferansen i Ålesund kommer det til å være mye snakk om samarbeide desse to dagene den 18. og 19. april. Men ingen av reiselivssjefene mener det hardt nok. Ikke styrene deres heller. Det er akkurat slik det har vært i mange år.

bilde-1

I mellomtiden sliter turistene, som ikke finner felles brosjyrer, nettsider, bookingsystem og så videre. Og alt for mange penger brukes til administrasjon og jaken på prosjektstøtte.

Fredag skal jeg lede en paneldebatt på reislivskonferansen om hvordan offentlig kommunikasjon/rutetrafikken (ikke?) samarbeider med reiselivet. Jeg gleder meg til diskusjonen. For: Jeg har ingen planer om å takke for oppdraget med å være spesielt snill...