Nå blir det lettere å gi deg en øl - heldigvis

IMG_3652.jpg

Helseministeren vil gjøre det lettere å selge øl og vin i Norge.  Det er på tide - og dette blir forhåpentligvis godt mottatt i reiselivsnæringen og hos gjestene. Bør det bli enklere å få skjenkebevilling for mage år? Ja, mener jeg. Foto: Odd Roar Lange

Skjenke- og serveringsbevilling bør være enkelt å få - og enkelt å miste. Det må skje etter forutsigbare regler. I dag får man skjenkebevilling for makismalt fire år ad gangen. For regleverket sier at bevillingen du har fått automatisk nullstilles den 30. juni året etter at det har vært kommune og fylkestingsvalg!

NHO Reiseliv

Dermed må man søke på nytt. En krevende og dyr prosess. Som neppe er bra for en hardt presset bransje.

NHO Reiseliv er blant dem som har jobbet hardt for å endre reglene, slik at om du først har fått skjenkebevilling som beholder denne - forutsatt at man ikke bryter bestemmelsene.

Svinøya Rorbuers restaurant, Børsen spiseri. Foto: Odd Roar Lange

Dette er viktig i en næring som ikke akkurat er tilgodesett med for mye forutsigbarhet. Skjenkebevilling er avgjørende for å overleve for mange bedrifter, og med bare maks fire års forutsigbarhet kan finansiering og planlegging være vrient.

NHO-direktør Kristin Kohn Devold.  Foto: Odd Roar Lange

Helse- og omsorgsdepartementet har nå sendt ut to forslag til høring:

 1: Fireårsregelen beholdes som hovedregel, men kommunen kan gi unntak og la bevillingen løpe videre uten ny behandling.

 2: Kommunale bevillinger løper inntil videre, men kommunen kan bestemme at de likevel skal behandles på nytt.

Alternativ 1 er en dårlig løsning siden det vil gi svært ulike praksiser i nabokommuner hvor man konkurrerer om de samme kundene. Alternativ 2 er et komprimiss, men siste halvdel av bestemmelsen burde vært fjernet. Den kommunale selvråderetten er bra mange ganger. Det gjelder ikke i dette tilfellet