Utsetter ansettelsen av reiselivsdirektør

Reiselivs-Norge venter på ansettelsen av ny sjef. Men Innovasjon Norge setter reiselivet ytterligere på vent. For adm. dir.  Anita Krohn Traaseth vil foreløpig ikke avsløre hvem hun vil ha som sjef for Divisjon Merkevare Norge. Et godt eksempel på Merkevare Norge. Foto: Odd Roar Lange

De andre direktørene ble presentert 1. februar. Da skulle egentlig den nye merkevare/reiselivssjefen vært presentert. Men det ble utsatt til 15. februar. I dag reiste IN-direktøren på vinterferie og prosessen med å fullføre ansettelsen er tidligst avsluttet i uke 9 - flere uker på overtid.

- Satser på reiseliv

Traaseth lover imidlertid styrking og ytterligere satsing på reiseliv i Norge. Skepsisen i bransjen er stor ettersom reiselivsdirektørstillingen forsvinner, og Per Arne Tuftin erstattes av en direktør for Merkevare Norge.

Jeg tror ikke den nye direktørens navn er å finne på den åpne søkerlista. Personen er trolig blant en av de som dessverre har bedt om å være være anonym. En meget uheldig praksis for offentlige stillinger, og den som skal være direktør for en divisjon som skal gjøre Norge synlig bør ikke starte jobben med å være usynlig...

Reiselivet trenger trøkk og tydelige ledere for å fylle gatene med turister. Foto: Odd Roar Lange

Uro i bransjen

I reiselivsbransjen er det i dag stor uro. Etablerte strukturer er i oppløsning, og mens det snakkes fint om satsing på reiseliv opplever mange at turistkontor nedlegges, prosjekt blir nedlagt, stillinger blir fjernet og budsjetter reduseres. Både fra regjeringen, Innovasjon Norge, fra fylkeskommuner og kommuner. Satsingen er blitt til sparing.

Foreløpig har det vært mest fine ord fra Innovasjon Norge når det gjelder reiseliv. Nå gjenstår det å fylle løftene med reellt innhold.

Jeg håper det kommer fort - når vinterferien er unnagjort. Det må til dersom sommerferien skal bli en suksess.