Pokerspill om fremtidens turister

bilde7.jpg

Hvorfor skal jeg dele seng med andre når jeg sover best alene? Dele seng - eller sove alene? Hva er best?

Dette må styrene i lokale reiselivsgrupper i Møre og Romsdal finne svaret på før de møter sine aksjonærer om kort tid.

De fire selskapene er Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Destinasjon Geirangerfjord og Trollstigen, Destinasjon Molde & Romsdal, og Destinasjon Kristiansund & Nordmøre.

De fire skal bli til (maksimalt) to. Arbeidet med å forberede det hele er i full gang, og på styrenivå er det stor vilje til å gjennomføre sammenslåingen.

Ferjefylket Møre og Romsdal må samarbeide enda tettere i fremtiden

Angvik Gamle Handelssted skal både Kristiansund & Nordmøre samt Molde & Romsdal ha sine ekstraordinære generalforsamlinger den 14. oktober.   Her må til få aksjonærenes tilslutning til å jobbe videre med planene på samarbeide og sammenslåing. Etter å ha snakket med en lang rekke reiselivsaktører i Nordmøre og Romsdal den siste tiden er jeg sikker på at de får den støtten de ber om.  Men det kan bli høststorm i etterkant.

Penger å hente

... "Vi ønsker også å iverksette konkrete markedsrettede samarbeidsprosjekter, blant annet felles brosjyrekonsept, felles nettportal, og felles reisemålsutvikling av Atlanterhavsveien. På bakgrunn av dette ønsker vi å behandle spørsmålet om sammenslåing og hvordan prosessen skal gjennomføres i en ekstraordinær generalforsamling. Dette for å få et formelt vedtak fra generalforsamlingen om at man skal jobbe videre for sammenslåing av selskapene. Et slikt vedtak er dessuten et krav fra Møre og Romsdal fylkeskommune for å kunne få utløst offentlige virkemidler til gjennomføring av de markedsrettede samarbeidsprosjektene som selskapene ønsker å gjennomføre. Den nasjonale strukturprosessen, med særlig fokus på en mulig løsning for Vestlandet (Fjord Norge), er også en sak som vi ønsker føringer fra generalforsamlingen på." .... skriver styrelederen og reiselivsssjefen i Krsitiansund & Nordmøre i sin møteinnkalling.

Det ligger allerede søknader klare for å få offentlige midler til å fortsette sammenslåingsarbeidet. Søknanden blir postlagt så fort som mulig etter den 14. oktober.

Sparepakke

Regjeringen har tidligere besluttet å redusere dagens 300 destinasjonskontor i Norge til ca 50. Målet er å spare 150 millioner kroner. Og morgendagens destinasjonsselskap skal inn i seks landsdelsselskap der Møre og Romsdal går inn sammen med Fjord-Norge-regionen.

Men det er ikke selve ideen om å slå sammen de to destinasjonsselskapene som kommer til å volde mest bry.

Hodepinen blir å få gjennomslag for det som kommer til å bli den sannsynlige løsningen: Reiselivssjefen blir plassert i Kristiansund, markedssjefen i Molde - og produktledelsen kan komme til å ende opp i Rauma kommune (mer om akkurat dèt litt senere)

En bit av FjordNorway. Kystekspressen fra Kristiansund til Trondheim

Ufin debatt

Denne løsningen kommer til å bli vond å svelge for romsdalingene. For de to regionene Molde og Kristiansund står allerede med begge beina midt oppe i en opprivende og ufin debatt om plassering av et fremtidig nytt storsykehus på Nordvestlandet. Hatet råder grunnen mange steder. Og samarbeid er bare en fjern tanke for altfor mange - i alle aldre og på alle nivå. Og denne krangelen har sendt smitte langt inn i reiselivsnæringen.

Selv om reiselivssjefen i kristiansund, Roar Harsvik, har rett i det han skriver  på Facebook:

Selskapsadresse i Brønnøysundregisteret er ikke viktig. At det sitter dyktige folk flere steder(!), som sammen kjenner hele Nordmøre og Romsdal, inngir tillit hos næringen og samarbeidspartnere, er kreative og jobber som ett team, er mye viktigere. Hvis de i tillegg får jobbe mer utadrettet, har klart definerte ansvarsoppgaver og nok penger så kan dette bli riktig så spennende. Produktet vi skal markedsføre er dessuten et fantastisk godt utgangspunkt, selv om også det må foredles.

Fra starten av turen over Romsdalseggen

Vi vil ikke nok

Utfordringen er at ønsket om samarbeide ikke gjelder i det daglige. Bare det å anbefale andre aktører til sine gjester sitter veldig langt inne for mange. Jeg opplever det i praksis i min jobb som reisleivsjournalist.

Styrene må bruke både gulrot og pisk for å få gjennomført sammenslåingen, som i utgangspunktet er tenkt utført fra 1.1.2015.

1. oktober skal representanter for samtlige kommuner i Møre og Romsdal møtes til et fylkeskommunalt informasjonsmøte om fremtidens reiselivssstruktur. Møtet skal avholdes på Alexandra Hotell  i Molde, og blir viktig for å avklare stemningen hos mange av aksjonærene i de fire destinasjonsselskapene i fylket.

Jokeren

I mange valg er det noen som havner i vippeposisjon, og som blir en slags joker. I den forestående destinasjonssammenslåingen har Rauma & Åndalsnes reiselivslag (som er aksjonær i Molde) blitt reve-enka som både Romsdal/Nordmøre og Sunnmøre/Nordfjord ønsker fri til.

Et siste alternativ for Rauma er at de kjører videre uten å være med hos noen - men da får de heller ingen statlige midler - og det har ikke Rauma råd til.

Akkurat nå spiller de ganske høyt og skjuler ikke at de føler seg dårlig behandlet av Romsdal og Nordmøre i  de innledende rundene. Rauma Kommune er mest fristet til å gå for nordfylke, men mange av medlemmene i Rauma & Åndalsnes Reiselivslag ønsker forlovelse med Sunnmøre og Nordfjord. Det har vært både telefonmøter og personlige møter de siste ukene. Og det kan bli en het periode fremover, før Rauma velger side.

Hvem skal vi leke med i fremtiden?

Dette bør de velge

Jeg har forståelse for fristelsen med å vende seg mot syd, men jeg tror raumaværingene har mer igjen for å se mot vest og nord. Sommerstid er det en klar livslinje mot Geiranger og Nordfjord. Men - denne strupes hver vinter pga en vinterstengt Trollstigen.

Og Rauma har en klar visjon om å bli en helårsdestinasjon. Dessuten er det mange andre forbindelseslinjer med Nordfylket som kommer til å gjøre et fremtidig samarbeid lettere. Dersom Rauma & Åndalsnes velger frierne fra Molde og Kristiansund så kommer de til å få hovedsetet for produktutvikling i belønning. Den får de ikke dersom de velger Sunnmørsløsningen.

Partene rundt pokerbordet sitter altså alle med gode kort på hånden. Hvem som spiller dem best får vi vite fra 14. oktober.

Kan broen mellom Romsdal og Nordmøre også brukes når nytt samarbeid skal formes?