Norsk reiseliv skulle egentlig samarbeide - men nå glipper det igjen

Digital satsing og samling er fremtiden for reiselivet. Hvorfor går de da i hver sin retning?

Toppen av Norge - er det håp om samling på digitale plattformer.                                      Foto: Odd Roar Lange

I årevis har både myndigheter, aktører og ikke minst kunder og reisende ønsket mer samarbeide innen reiselivsnæringen. I løpet av disse årene har jeg kun møtt én eneste aktør som har sagt at han ikke vil samarbeide. Han om dét.

Digitalt samarbeide er uhyre viktig. Men nå er norsk reiselivsnæring i ferd med å ende i spagat. Det er dumt, dyrt og dårlig.

Visit Norway (Innovasjon Norge) ønsker å samle alle destinasjonsselskap og aktører på sin plattform. Det vil etter min mening være det eneste smarte. For ved hyppig oppdatering og ved å lenke til hverandre vil synligheten på Google øke - for alle. Og dette er nødvendig i den internasjonale konkurransen.

I stedet går aktører på Vestlandet nå i motsatt retning. Fjord Norway og Visit Bergen satser på en Tellus-basert løsning. 

Det finnes fordeler og ulemper med begge løsningene. Men aller størst er ulempen ved at de ikke lander på den samme felles plattformen. 

Klagen avvist

TellUs IT klagde Visit Norway inn for ESA. Fordi de mente at statsstøtten ga VN store og konkurransevridende fordeler. For noen uker siden slo ESA fast at VN ikke har brutt noen regler. Men klagen og den lange behandlingstiden hadde allerede ført til opptil to års forsinkelse når det gjelder digital utvikling flere steder.

Jeg kjenner til at flere destinasjonsselskap har satt sin nettutvikling på vent. Mens Visit Bergen for få dager siden altså lanserte sin løsning, i samarbeide med TellUs IT. Den samme vegen går altså landsdelsselskapet Fjord Norway, og anbefaler sine samarbeidspartnere å følge etter.

Mange er i villrede. 

Dette skal vi selge - for alt det er verd. Men da bør vi ha samme språk og salgsbod.            Foto: Odd Roar Lange

Styrke merkevaren

Reiselivet på Sørlandet og Trondheim har tidligere valgt Visit Norway-plattformen. Og er fornøyde. De andre burde velge den samme. Det er forferdelig dyrt å drifte sin egen løsning. Det er det de færreste som har kompetanse og råd til. Derfor bør heller bruke pengene på å styrke den felles merkevaren Visit Norway - og å få hjelp herfra. 

Både landsdelsselskapene og destinasjonsselskapene er avhengig av offentlig støtte. Det bør de også få, men da bør det offentlige også stille krav til at selskapene velger én felles nettløsning.

Hva skjedde med samarbeideT?

Norge er et bittelite reiseland, og det er tøft nok som det er å være synlig på Google under fellesnavnet VisitNorway. Dersom man skal splitte det opp i mindre enheter og flere domener så er kampen tapt før den har begynt.

Noen destinasjonsselskap er redde for å "minste kontrollen" over eget materiale dersom de velger VNs premiumløsning. Hvilken kontroll er det de er redd for å miste?

At VN har laget en håndbok for deltagende partnere er positivt. Det betyr at man man skal samles om et felles uttrykk og at man ikke blant annet kan velge alle de farger man ønsker på nettsiden sin, og ikke alle steder kan skryte av at de er "Norges fineste".

Det handler om nettsidens samlede troverdighet.

Kanskje ikke alltid...                                                                                                Foto: Odd Roar Lange

På tide å samle troppene

Men dersom reiselivet virkelig mener at de vil samarbeide så må de snart droppe å være på ulike digitale plattformer og nettsider. Det er på tide med samling. Igjen ser vi behovet for en sterk og tydelig reiselivsminister.

Jeg har liten tro på at dette kommer til å ordne seg av seg selv, fordi viljen ikke er til digitalt samarbeide stede. 

Derfor bør det få økonomiske konsekvenser. Dét er et språk bransjen forstår. 

Les mer på Toppenavnorge-bloggen: