Søke om nytt pass? Dette er er huskelisten

Det er ikke sikkert passet ditt er gyldig selv om det er lenge til utløpsdatoen.

Hvor lenge er passet ditt egentlig gyldig? Ulike land har ulike passeregler. Foto: Odd R. Lange

Norske myndigheter jobber for fullt med å få på plass alt til det nye passet. Men det kommer neppe i bruk før i 2017. I mellomtiden må du klare det med det passet du har. Men svært mange kjenner ikke til passreglene godt nok. Det gjør at pågangen for å få nødpass eksploderer foran høytidene og sommerferien. 

Hvor raskt får du nytt pass?

I dag bestilles og produseres passene elektronisk. Det gjør at du - med litt flaks - kan ha det nye passet i hende allerede dagen etter at du var på politistasjonen for å bestille nytt pass. Visste du forresten at du kan bestille time (på de fleste politistasjoner) for å få nytt pass. Så slipper du den endeløse ventetiden.

Her kan du bestille hvis du skal ha pass i Oslo. Ellers finner du vegen til din politistasjon her.
Politiet lover at du får passet ditt i posten innen 10 virkedager, men vanligvis går det mye raskere.
Husk at det sendes med posten, så dersom du er borte noen dager kan du kanskje be naboen om å ta inn posten for deg.

HVOR LENGE ER PASSET GYLDIG 

Stadig flere land krever at passet ditt må være gyldig seks måneder etter at du ankommer grensen. Det hjelper ikke å si: "det visste jeg ikke".
Noen land har regler som krever at passet skal ha seks måneders gyldighet fra innreisen. Andre er enda strengere - og det må være gyldig seks måneder etter utreisen. Så her må du passe på.

MEN HVILKE LAND HAR HVILKE REGLER?

Slik blir de nye norske passene fra 2017.                    Foto: Odd Roar Lange

Reglene endrer seg hele tiden og det er derfor ikke mulig å lage en liste som er oppdatert hele tiden. Jeg anbefaler derfor at du går inn på Utenriksdepartementets Landsider og sjekker det landet du skal besøke.

Dersom du reiser til ett av de 26 Schengenlandene er hovedregelen at du kan bruke passet ditt dersom det er gyldig når du starter hjemreisen. Men for sikkerhets skyld, la det i det minste være noen dager å gå på dersom noe uforutsett skjer. 
Her kan du lese mer om pass- og visaregler i Schengenlandene

Var du klar over at du må ha pass for å reise til Sverige eller Danmark? Les om det nederst i artikkelen.

HAR DU SKIFTET NAVN?

Pass for voksne varer i 10 år. Men kanskje du har skiftet navn i løpet av disse årene?
NB! Husk at billett og pass må være utstedt i samme navn. Har du endret navn, og flybilletten er utstedt i ditt nye navn, må du påregne problemer ved innsjekking på fly hvis du benytter pass med tidligere navn, opplyser UD.

Nødpass

Det finnes to typer midlertidig pass, nødpass og provisorisk pass. For å søke midlertidig pass må du fremlegge dokumentasjon på reisen, skriver Politiet på sin nettside.
Hvis du er registrert med et gyldig ordinært pass, skal dette ugyldiggjøres i passregisteret ved utstedelse av midlertidig pass.

Har du fått midlertidig pass tidligere?

Vanligvis får du ikke midlertidig pass hvis du i løpet av de siste fem årene har fått utstedt midlertidig pass to ganger. Det samme gjelder hvis du tidligere har mistet midlertidig pass eller latt være å levere det til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen etter avsluttet reise.

Husk å lese deg opp på passreglene før du reiser utenlands.    Foto: Odd Roar Lange

Søk hos ditt lokale politi

Som hovedregel skal du henvende deg til ditt lokale politi når du skal søke om midlertidig pass. Hvis du søker om midlertidig pass rett før du skal reise, kan det være at politiet ikke har kapasitet til å behandle søknaden din før reisen. 

Midlertidig pass gyldig kun for én reise

Det midlertidige passet koster det samme som et ordinært pass og er gyldig bare for én enkelt reise. Det midlertidige passet må leveres til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen når du kommer tilbake fra reisen. Det samme må eventuelt ordinært pass som har blitt ugyldiggjort i passregisteret.

Nødpass (oransje, håndskrevet pass)

Når du søker om nødpass må du ta med deg to passfoto. Nødpasset er ikke gyldig i alle land. Du kan for eksempel ikke benytte nødpass ved innreise til USA og Dubai. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.

Provisorisk pass (turkist, elektronisk pass)

Provisorisk pass inngår i et pilotprosjekt som etter planen skal vare opp til to år. Et av målene med pilotprosjektet er å innhente erfaringer for å kunne tilrettelegge for en eventuell utrulling av løsningen i resten av landet.

Det provisoriske passet er foreløpig kun tilgjengelig ved passkontoret på Grønland politistasjon i Oslo Politidistrikt, og vil erstatte det oransje nødpasset for innbyggerne i Oslo. Grunnet kapasitetshensyn vil provisorisk pass i pilotperioden kun være tilgjengelig for Oslo politidistrikts egne borgere. Søkere bosatt i andre politidistrikt vil fortsatt måtte søke om nødpass ved sitt lokale passkontor.

Mistet pass i utlandet

Mister du passet ditt i utlandet, kan du få utstedt nødpass på nærmeste norske utenriksstasjon slik at du får reist tilbake til Norge

HER ER HUSKELISTE TIL DEG SOM SKAL SØKE OM PASS

*Gyldig legitimasjon
*Søker må ha norsk fødselsnummer
*Eventuelle fullmakter hvis du skal søke om pass til barn, fullmaktskjema (samtykke). 
*Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass
*Penger eller kort (ikke kredittkort) til betaling av passgebyr
*Pass koster kr 450 for personer over 16 år
*Pass koster kr 270 for barn under 16 år
*Ta med deg ditt gamle pass

PS: Alle som skal søke om pass må møte personlig.