Dette må du inngå hvis du blir syk i ferien

Det kan bli dyrt å oppsøke feil klinikk hvis man blir syk i ferien. 

 (Odd Roar Lange): Dersom du trenger legehjelp eller medisinsk asistanse i utlandet kan du ende opp med å bli rundlurt. Nå slå alarmselskapet selv alarm før sommerferien.
I Tyrkia har flere alvorlige terrorangrep satt turist- og helsesektoren under press. SOS International hadde i fjor sommer mer enn 4000 tilfeller hvor nordmenn og skandinaver ble syke eller kom til skade i Tyrkia. Dessverre opplever de og mange reisende en rekke saker med overbehandling fra Tyrkia.

Innleggelser

– Det er eksempler på at sykehus legger inn pasienter i unødvendig lang tid eller arrangerer gjentatte oppfølgingsbesøk, sier Karin Tranberg, som er direktør for Medical Division i SOS International.
SOS International forventer at den manglende turismen i landet vil legge press på sykehusene, og at de også i år vil benytte seg av en slags «overlevelsesstrategi» og utføre overbehandling eller legge til ekstra ytelser på regningen.

Greske luringer

I Hellas er bildet dessverre ikke mye bedre. Landet er, etter et fall i turismen, igjen i ferd med å bli et populært reisemål i ferien. Sommeren 2016 så SOS International en økning på 16 prosent i skadesaker fra Hellas sammenlignet med året før.
Totalt var det mer enn 3600 saker. Også i Hellas opplever SOS International eksempler på overbehandling.
– I Hellas ser vi, i tillegg til overbehandlinger, dessverre også en økning i overfakturering fra enkelte greske klinikker, sier Karin Tranberg. Klinikkene legger på ekstra gebyrer, økte priser på behandling og setter ekstra og unødige kostnader på regningen.

Aggressive metoder - inkassoinnkreving

SOS International har også sett eksempler på at enkelte klinikker benytter seg av mer aggressive metoder, f.eks. å engasjere private inkassobyråer som henvender seg til forsikringsselskapene, men også til de reisende etter hjemkomst.
SOS International opplever dessverre at denne aggressive adferden er en del av forretningsmodellen for disse klinikkene, og det kan være veldig ubehagelig for pasienten.
– Vi har sett reisende som har blitt engstelige over henvendelser fra inkassofirmaer, og har derfor følt seg presset til å betale. Men vi oppfordrer til å ha is i magen og sende de urimelige kravene videre til oss, sier Karin Tranberg.

Unngå svartelistede klinikker

Klinikkene er svartelistet i SOS Internationals database over sykehus og klinikker som alarmsentralen kan anbefale til nordmenn på reise.
Det betyr at alarmsentralen ikke henviser pasienter til disse klinikkene. Likevel hender det at de reisende selv finner veien til de svartelistede klinikkene, f.eks. ved at de spør om veien i hotellresepsjonen osv.
– Hvis uhellet er ute og man blir syk i Tyrkia eller Hellas, må man ringe til alarmsentralen så fort som mulig, slik at man kan få råd om hvor man får den beste behandlingen.
Og så må man huske at i f.eks. Tyrkia og Hellas er en god behandling ikke nødvendigvis ensbetydende med et langt sykehusopphold eller ekstra og i beste fall unødvendige skanninger, avslutter Karin Tranberg.