Derfor er nye cruiserekorder helseskadelig for deg

Cruiseaktørene jakter på flere skip og flere passasjerer. Enda de vet at det er dumt

Store skip som fyrer med tungolje - Det er ikke det vi vil ha i våre havner og fjorder
Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Mens fjordene forsøples, lufta forurenses jakter havneselskapene på enda flere store cruiseskip. Nå må jakten på besøksrekorder stanses. Havneselskapene vet selv at måten de jobber på ikke er bærekraftig. Det jobbes sakte for mer landstrøm, begrenset antall anløp og en bærekraftig cruiseindustri. Men det går uhyre sakte, og dagens cruiseselgere jakter på rekorder - ikke på bærekraft, enda de vet det er det siste som er bra for reiselivet - og oss.

Det går mot ny rekord i cruiseanløp for Molde og Romsdal Havn. I 2018 er så langt 100 anløp annmeldt de tre cruisedestinasjonene Molde, Åndalsnes og Eresfjord. Dette er en gledelig utvikling!
— Molde og Romsdal Havn

Dette skriver Molde og Romsdal Havn på sin hjemmeside. Utviklingen er alt annet enn gledelig.
Det samme gjelder utviklingen hos naboene i nord og sør. Mer om det litt senere.
I disse dager jobbes det med en ny cruisestrategi for Vestlandet på bestilling fra Vestlandsrådet. Det er dessverre ingen grunn til å håpe på at den blir veldig konkret og vil bringe store endringer til det bedre på kort sikt. I beste fall kan du merke endringer om 10-15 år. Det tar tid å snu tunge skip.

Tør de å satse?

Nye Molde kommune er i ferd med å få en etterlengtet og viktig masterplan for reiselivet for Nesset, Midsund og Molde som snart skal slås sammen.
Fremtidens reiseliv handler ikke lengre om å skaffe mange turister som legger igjen småpenger, men å friste dem som har lyst til å bruke mye penger til å ta turen hit. 
Dermed kan det skapes bærekraftige arbeidsplasser og økt verdiskaping uten at det ødelegger naturen, kulturen og grunnlaget for et godt liv for fastboende.
 I dag jobber viktige deler av reiselivsnæringen i Molde (og i resten av Kyst-Norge) på rekorder som verken de selv eller resten av reiselivet har tro på.

Små skip med pengesterke gjester kan skape en bærekraftig cruiseturisme i Norge.
Foto: Odd Roar Lange

Jorda rundt på rekordjakt

For mens markedskonsulenter og reiselivsmedarbeidere bokstavelig talt reiser verden rundt på konferanser og messer for å øke antall cruisegjester, cruiseskipanløp, flypassasjerer og bussturister så vet de svært godt at dette ikke er en farbar vei for fremtidens reiseliv.
Pressemeldingene fra havneselskapene handler fortsatt om besøksrekorder. Som om det var noe å juble over?
Også Ålesund havnevesen jubler over cruiserekord i 2018. Det samme gjør Kristiansund, som riktig nok bare har 19 anløp i 2018.

Verstingene til Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal ønskes ikke cruiseskipene bare velkommen. Det er lagt inn en incentivordning som gjør at cruiseskipene kan anløpe flere havner til prisen av én.
Dette skjer samtidig som skipene som seiler på fjordene har tillatelse til å bruke olje med 3,5 prosent svovel (kjent som tungolje), mens de sør for 62. breddegrad ikke får lov til å ha mer enn 0,10 prosent svovel i drivstoffet!
Skipene har tanker med begge typer drivstoff om bord. Når de er på vei nordover skrur de over til drivstoff fra tungoljetanken når de passerer Stad.


Både myndigheter og cruisenæringen i Norge snakker om kommende rabattordninger for dem som seiler på mest miljøvennlig vis. Etter min mening bør ingen betale mindre enn i dag, men i stedet må de som forurenser mest betale mye mer enn i dag.
Høyere kostnader er et internasjonal språk cruiserederiene forstår.
«Risikoen» på kort sikt er at forurensingsverstingene velger andre anløpshavner. Men på lang sikt vil varemerket «Rene, norske fjorder» bli styrket slik at det tiltrekker seg miljøvennlige skip med ansvarlige turister som vil betale mer for å oppleve noe spesielt. 

Du store kineser

Fjordforurenserne er på plass i Geiranger. Til sommeren er de tilbake. Foto: Odd Roar Lange

Fjordforurenserne er på plass i Geiranger. Til sommeren er de tilbake. Foto: Odd Roar Lange

Norsk reiseliv generelt, og fjordregionene spesielt, vil ha kinesiske turister til sine reisemål. Mange turister.  Vel vitende om at de ikke kommer i titall, men gjerne i hundre- og tusentall. Og kulturutfordringer kommer til å by på en kjempesmell for norsk reiseliv.
Jakten på volumturisme fra Kina bør stanses - i den grad det er mulig - mens man omdefinerer satsingen og retter markedsføringen dit de vet at den bør rettes:
Mot færre gjester, med ønske om unike opplevelser som de vil betale godt for å oppleve.
I dag sier de én ting når de er på reiselivskonferanser, i paneldebatter og i media. Men når de tilbake på kontoret gjør de det stikk motsatte.
Her er en utfordring til de kommunale havneselskapene: Vis oss at dere mener alvor med bærekraftig reiseliv, ren natur og gode forhold både for turister og fastboende. Sørg for at vi i 2019 får færre cruiseskip og cruisepassasjerer. Vis oss at dere kan lykkes med å skaffe betalingsvillige cruisepassasjer og cruiserederier.
Det er god og klok handlekraft i bærekraft.