Slik skal Longyearbyen bli verdens dyreste cruisehavn

Nå må rederiene forberede seg på nye tider

Foto: Frank Andreassen / www.nordnorge.com / Longyearbyen

Foto: Frank Andreassen / www.nordnorge.com / Longyearbyen

(ODD ROAR LANGE): Det neste cruiseskipet som legger til kai i Longyearbyen må betale dobbelt så mye i kaivederlag som skipene i 2018. Det må alle andre cruiseskip som kommer i fremtiden, også gjøre.
- En bevisst strategi, sier havnesjef Kjetil Bråten.
Mens cruisedebattene raser langs Kyst-Norge har Svalbard altså bestemt seg for å skru til kraftig når det gjelder priser.
- Vi må tørre å si at vi må tjene penger, og prisene skal skrus opp enda mer i årene som kommer, sier havnesjefen til Svalbardposten.
- Pris er også et virkemiddel. de som synes det blir for dyrt å legge til kai i Longyearbyen, er det ikke sikkert at vi ønsker som besøkende, fortsetter havnesjefen.

Opp - og ned

Det er anløpsavgiften og kaiverderlaget som nå har vært under evaluering. Anløpsavgiften skal settes noe ned, fordi denne ikke skal gå med overskudd med bare dekke reelle utgifter. Og under gjennomgangen ble det avdekket at Longyearbyen tidligere har tatt for høy anløpsavgift.
Men når det kommer til kaivederlaget stiller det seg annerledes.
For et skip som MSC Preziosa, som kommer til øyriket i 2019 vil prisen gå kraftig i våret. I 2017 betalte rederiet 66000 i anløpsavgift og 104000 i kaivederlag. Når skipet ankommer i 2019 vil anløpsavgiften bli redusert til 14000, mens kaivederlaget økes til hele 250000. Dersom vil besøket koste rederiet 94 000 mer enn ved forrige besøk.

Nyheten om økningen ble kjent under reiselivskonferansen Friske Fraspark denne uka. Og nyheten ble tatt i mot med applaus blant mange av deltagerne som jobber for et mer bærekraftig reiseliv på Svalbard generelt og i Longyearbyen spesielt.

Verdens dyreste

-Longyearbyen bør bli verdens dyreste havn, sier havnesjefen til Svalbardposten. Dette på grunn av beliggenheten og kostnader knyttet til å ha et cruisetilbud på disse breddegrader.