Dette er en drømmeservering for reiselivet

Milliondrysset kan være redningsmenyen de venter på

(ODD ROAR LANGE). Reiselivsnæringene i Norge sliter med å bestemme seg for hva de skal markedsføre seg med: Friluftsliv og natur, rekreasjon og individuelle opplevelser, cruise eller familieferier? Valgene er mange, ideene er minst like mange, men når alt kommer til alt så sliter man med å samle seg om noe som fungerer veldig godt. Og nå skjer det noe viktig - og svært gledelig i reisefylket Møre og Romsdal på Nordvestlandet.
Først litt fakta:

Mangler nyskaping

For selv om noen få steder i Reise-Norge opplever solskinnsdager og smekkfulle gjestebøker så er det mørke skyer i horisonten for andre. Mangel for fornyelse er, etter min mening, en viktig årsak. Og mangel på kvalitet er en annen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) overnattingsstatistikk for hele 2017 viser at det i alt det registrert 33 296 767 overnattinger ved norske hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem i fjor. Det er en vekst på bare én prosent fra 2016.  Dette er langt svakere enn hva som har vært «normalen» for reiselivet de siste årene: fire prosent i 2014, fire prosent i 2015 og fem prosent i 2016, forteller NHO Reiseliv

Det er for mange tomme senger på hotellene.
Foto: Odd Roar Lange

– Det er bra for Norge at reiselivet opplever nok et år med overnattingsvekst, som gir et viktig bidrag til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Samtidig ser vi nå at veksten tydelig flater ut. Det betyr at arbeidet med å øke satsingen på flere destinasjoner hele året er helt nødvendig for å ta ut potensialet fra veksten i det globale reiselivet, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Nordmenn svikter

Med en vekst i utenlandske overnattinger på seks prosent i 2014, åtte prosent i 2015 og ti prosent i 2016 ble utenlandsveksten redusert til to prosent i 2017.
Antallet norske overnattinger falt med 0,17 prosent i 2017 etter vekst på tre prosent i 2014, tre prosent i 2015 og to prosent i 2016.
– Vi må ta innover oss at veksten nå avtar, og det er derfor grunn til å være ekstra oppmerksom på reiselivets rammevilkår fremover.
Fra 2016 til 2018 økte momsen på overnattinger med 50 prosent, og lønnskostnadene er økt gjennom lovpålagt minstelønn. Dette legger ytterligere press på en næring der ett av tre hoteller går med underskudd i en eller flere av årets måneder, sier Krohn Devold.

De små detaljene skal løftes frem                                          Foto: Odd Roar Lange

Men i Møre og Romsdal er store ting på gang.
Prosjektet «Reiseliv, mat og kultur 2018-2020» hadde 13. februar avspark med nær 200 deltagere fra med en imponerende bredt sammensatt bakgrunn. Prosjektet har hele 9 millioner til disposisjon fordelt på tre år. Det er rett og slett imponerende.
Å få servert toppkvalitetmat skal gå fra å være «flaks» til «en selvfølge».

Nå skal dette løfte frem

Foto: Odd Roar Lange

Prosjektet skal bidra til å løfte frem og koble sammen lokal mat til lokale natur- og kulturopplevelser. Med penger som lokkemat bør det endelig være mulig å få til samarbeidet som alle snakker om, mens som så få egentlig får til.
Dette er et samarbeid som er nødvendig for å lykkes. Prosjektet kan i så måte bli et pilotprosjekt for flere deler av landet, som sliter med det samme som Møre og Romsdal: Det er på mange måter et matfylke på råvaresiden, men har ikke lykkes med å gjøre de lokale produktene tilgjengelig for reiselivsbedriftene eller for turister og fastboende.
Innovasjon Norge har et uttalt mål om at reise, mat og kultur sammen skal gi 20 000 nye arbeidsplasser og økt verdiskaping innenfor reiseliv.
I Møre og Romsdal har forprosjektet, som har vært et nært samarbeid mellom næringsaktører, fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon Norge, staket ut en tydelig kurs.

Fra kick off for mat-, reiselivs- og kulturprosjektet i Molde. Foto: Odd Roar Lange


Det er lys i sikte.
Kultur og matopplevelser øker verdien av Norge som reisemål. Og det øker verdiskapingen hos matprodusenter, kulturaktører og reiselivsnæringene. Bedre samarbeid er nødvendig for å øke inntjeningen og vil gjøre Møre og Romsdal mer attraktivt.

Kun kvalitet - selvfølgelig

Nå er anledningen til å løfte frem kvalitetsproduktene som allerede finnes i matregionen og å få disse inkludert i reiselivsproduktet. Men det krever at man tør ha fokus på toppkvalitet. Man må knytte til seg de aller beste fagfolkene i alle ledd, og sørge for at de som leverer for dårlig kvalitet ikke får bli med i det gode selskap. Suksessen sitter i detaljene. Og de som ikke vil samarbeide på tvers av regionesgrenser, fylkesgrenser og bedriftsgrenser får seile sin egen sjø.
Nå er det på tide å slutte å sutre, krangle, mistenkeliggjøre og å være skeptisk. 
Det er muligheter for en ny tidsregning. Før og etter 13. februar 2018. 

Fra null til gull

Sol over Gudhjem og turismen i Bornholm er blitt en supersuksess. 

Og det er mulig å lære av den lille danske øya Bornholm, som med under 40 000 innbyggere har mangedoblet turismen, tidoblet antall lokalmatprodusenter og er i ferd med å bli en av de viktigste mat, reiselivs- og kulturdestinasjonene i Danmark.
I løpet av ti år har Sol over Gudhjem gått fra å være en liten idealistisk kokkekonkurranse til å bli et stort, nasjonalt event. Og når turistene bestiller feriehus på Bornholm så kan de via den samme nettsiden bestille en matkasse med lokale matvareprodukter som står i leiligheten ved adkomst. Flere av produsentene har åpnet besøks- og aktivitetsgårder, og flere av dem leverer nå til landsomfattende kjeder på helårsbasis. En lokalt keramikerpar har nå to års venteliste på produktene sine. En lokal urmaker har så interesserte at kunder leier seg inn i leiligheten over urmakerverkstedet mens de venter på produktet sitt.
Det er et eventyr - som kan gjenskapes i Norge. Og brødrene Mads og Mikkel Marschall deler gjerne sin historie.

Må ha mer penger

Men selv om 9 millioner er mye penger så rekker det ikke til alt. Derfor er det viktig at produsenter også melder seg på for å øke størrelsen på kontoen og dermed effekten av prosjektet. Sjømatprodusenter er en selvfølge. Det samme gjelder produsenter av ost og av kjøttvarer. Det er flere toppleverandører i Møre og Romsdal. Nå må de involvere seg for fullt. 
Det er en unik sjanse til en fenomenal markedsføring og anledning til verdiskaping.
Det er egentlig ingen grenser, men det må være toppkvalitet for å lykkes. Man konkurrerer med de beste over hele verden. Det er mulig å hevde seg - hvis de vil.
Da kan man nemlig selge verdens fineste natur med verdens beste mat.

Odd Erik og Kristine Rønning fra Aak hotell serverer lokal kvalitetsmat på toppen av Trollstigen. Sånn skal det gjøres.                                                          Foto: Odd Roar Lange

Dette skal skje

En prosjektleder skal ansettes og fire grupper skal stå for hvert sitt delprosjekt:
°Produkt- og konseptutvikling.
°Kompetanse
°Markedsføring og merkevare
°Distribusjon og logistikk

Gruppene skal settes sammen av blant annet representanter for næringsaktører, kulturaktører, reiselivsaktører og representanter fra det offentlige. Mange har allerede kommet med innspill, og arbeidet med å utvikle Møre og Romsdal til Norges fremste matfylke er i gang. 
Det er et stykke igjen til toppen. Men mulighetene har aldri vært bedre enn nå.
Mange kommuner har laget, eller skal lage, sine masterplaner for reiseliv. Reiseliv, mat og kultur bør være den røde tråden gjennom samtlige. 

Og dersom ikke aktørene benytter denne unike sjansen til å lykkes så har de bare seg selv å takke!

Har du reisetips, ideer, synspunkt eller spørsmål?
Kontakt meg gjerne på epost: orl@thetravelinspector.no