Nord-Norge vil ha cruiseverstingene som Fjord-Norge stopper

Nord-Norge-ordførere saboterer norsk satsing for renere cruiseturisme

Y24A1533.jpeg

(ODD ROAR LANGE): Mens cruisehavnene i Fjord-Norge går sammen for å begrense forurensingsproblemer knyttet til cruiseturisme så går 15 ordførere i Nord-Norge motsatt vei. Nå tar de til orde for å ta i mot cruiseskipene som Fjord-Norge sier nei takk til.
Målet er å øke cruisetrafikken som de mener er svært lukrativ. Og ordførerne mener tydeligvis at lokalbefolkningen i nord skal takke ja til forurensingsverstingene som kommunene i sør ikke ønsker besøk av.

«Slurv med fakta»

I et innlegg på nettsiden Reiseliv i Nord argumenterer de 15 ordførerne for å si ja til skipene som Fjord-Norge sier nei til. Dette til tross for at også direktøren for Hurtigruten, Daniel Skjeldam, ber Kyst-Norge stenge for cruiseverstingene.

Dette sier ordførerne i sitt innlegg:

«Begrensede muligheter for cruiseanløp i fjordene på Vestlandet kan gi en ny, stor mulighet for Nord-Norge.

Cruisenæringen har vært i sterkt fokus i samfunnsdebatten gjennom hele 2018, særlig i forhold til bærekraft målt i miljøavtrykk, overturisme og verdiskaping. Noe av kritikken har vært berettiget, mens veldig mye er basert på synsing og slurv med fakta.
Dette skriver ordførerne Rune Rafaelsen i Sør-Varanger, Kristina Hansen i Nordkapp, Aina Borch i Porsanger, Monica Nielsen i Alta, Alf E. Jakobsen i Hammerfest, Kristin Røymo i Tromsø, Rune Edvardsen i Narvik, Marianne Bremnes i Harstad, Tove Mette Bjørkmo i Sortland, Eivind Holst i Vågan, Remi Solberg i Vestvågøy, Ida Marie Pinnerød i Bodø, Sigurd Stormo i Meløy, Geir Waage i Mo i Rana, Johnny Hanssen i Brønnøysund sammen med Erik Joachimsen fra Cruise Nord-Norge & Svalbard – cnns.no i sitt innlegg

I brevet fortsetter de:
«I fjordene er restriksjonene mot cruisenæringen blitt omfattende, og til dels urealistiske. Cruiserederiene ser derfor etter alternative seilingsruter. Denne endringen er en lissepasning til Nord-Norge, som nå får en gylden mulighet til å gjøre seg attraktiv, og dermed øke inntekter fra et stort og voksende cruisemarked.
Og i de avslutter med følgende:

«Vi vet at en rekke ordførere og destinasjoner applauderer hver gang et cruiseskip legger til kai. Det betyr mer liv i byen og bygda, penger i kassa, arbeidsplasser og skatteinntekter.»

Du kan lese hele brevet her.

Utrolig, men sant

Det er nesten som man ikke tror det man ser. Her jobbes det beinhardt - og for alle del, ikke uten motstand - i mange turistkommuner og reiselivsorganisasjoner over hele landet for å vise at Norge mener alvor når det gjelder fokus på bærekraftig reiseliv.
Herunder å si nei takk til cruiseskip som skaper de største øko-problemene. Det er et prisverdig og riktig arbeide. Og det er den eneste farbare vei dersom Norge skal lykkes med sin reiselivssatsing.
Når de 15 utvalgte velger å omtale cruisedebatten som synsing og slurv så er det skuffende. Det må forventes at ordførere vet å skille mellom kvalitativ debatt og kommentarfelt i sosiale medier og ikke å røre det hele sammen for å redusere nivået.

Dersom Nord-Norge vil påta seg oppgaven med å være avlastingshavner fordi det er sprengt kapasitet på havner som Bergen, Flåm, Stavanger og Geiranger så er det prisverdig. Men det er ikke det som er tanken her. I stedet vil de ha skipene som kommer dårligst ut i den såkalte EPI-indeksen. Mer om den litt senere.

Dersom de 15 cruisekåte ordførerne fortsetter jakten på cruiseskipene som nektes adgang i sør så vil den nye havneloven bli nødt til å stoppe dem. Da kan de bli gjort alvor av trusselen om at lokale havner mister råderetten.

Innfører nytt betalingssystem

Norske havneselskap er lei av kritikken for at de ikke gjør nok for å stanse miljøverstingene som forurenser norske fjorder. Nå går Bergen Havn foran i kampen mot cruisekjempene som bruker opp ren norsk natur. Det er ikke bare eksosen som går i været fra sommeren av. Det samme gjør prisen de må betale for å forurense norsk natur.
Før jul fikk de internasjonale cruisegigantene informasjonsbrevet om det nye prissystemet fra Norge.
- Vi innfører et nytt betalingssystem som gjør at rederiene må melde inn hvor mye energi de brukte når de lå ved havn. Deretter beregner vi hva de skal betale for dette, sier miljøleder Even Husby i Bergen Havn.
- For noen av dem vil prisen øke med 150 prosent fra 1. mai 2019, sier han.
- Gjennom et partnerskap med elleve andre norske cruisehavner har Bergen Havn utviklet et nytt system for karakterisering av et cruiseskips miljøavtrykk.
Systemet heter Environmental Port Index (EPI), og en av de viktigste oppgavene er å fange opp hvordan et skip utfører seg i havna, forklarer Husby.

Det er lett å være enig med havnesjef Rita B. Maraak i Stranda (kommunen som har verdensarvbygda Geiranger) når hun sier: «Vårt syn er at å ta vare på fjordene, er en nasjonal sak og at de tiltakene som er foreslått i den nye havneloven, selvsagt må gjelde nasjonalt.» 

Slik virker det

- Fra 1. mai 2019 vil Bergen Havn kombinere EPI med gebyrene cruiseskipene betaler i dag. Dette inkluderer blant annet kaiavgift, passasjergebyr, ISPS-avgift og andre avgifter, sier han.
Disse havneselskapen er med: Bergen Havn, Stavanger Havn, Trondheim Havn, Eidfjord Havn, Stranda Havn (inkl Geiranger), Oslo Havn, Ålesund Havn, Molde og Romsdal Havn (inkl Åndalsnes), Kristiansand Havn, Aurland / Flåm Havn, Karmsund Havn, Nordfjord Havn. Bergen, Stavanger og Trondheim innfører EPI-avgiften fra 2019, mens de andre havnene venter til 2020.
Vi var endelig på vei mot en helhetlig cruisestrategi til beste for både turister og fastboende. Men så kommer utspillet fra nord, som ikke kan ses på som annet en ren sabotasje.
Og nå går det altså mot en cruisekamp: Nord-Norge mot Sør-Norge.

Det er nesten ikke til å tro!