Derfor har de innført forbud mot flyhjelpselskapene

Derfor må du sende inn flyklagen din selv

Nå må du levere flyklagen din selv. Og det er enklere enn du tror. Foto: Odd Roar Lange

Nå må du levere flyklagen din selv. Og det er enklere enn du tror. Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Widerøe, Ryanair og Norwegian nekter nå å ta i mot klagesaker fra såkalte flyhjelpselskaper dersom klagen ikke først er sendt inn av flypassasjeren selv.
For å spare flypassasjerene for unødvendige kostnader, begrunner flyselskapene. Nå krever de at flypassasjeren først sender inn klagen og gir flyselskapet inntil 28 dager på å behandle og besvare klagen.
Dersom du er misfornøyd med svaret fra selskapet eller ikke har fått svar i det hele tatt så kan du etter 28 dager be om hjelp fra selskaper for Airhelp og Flyforsinkelser. Disse selskapene tar 25 prosent av erstatningsbeløpet i provisjon.
Dersom du ikke får refusjon/kompensasjon/erstatning så slipper du å betale for hjelpen.

Skeptisk

Endringen i klagevilkårene ble først innført av Ryanair og deretter fulgt av Widerøe og Norwegian.
Og Forbrukerrådet er skeptisk til endringen, fordi de mener at en flypassasjer har rett til å få hjelpe fra en advokat eller annen fullmektig.
-Det er tvilsomme avtalevilkår, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til Aftenposten.
Mange flypassasjerer har overlatt klagesaken til de stadig mer offensive flyhjelpselskapene uten først å ha levert inn klager selv. Disse sakene blir nå avslått uten reell klagebehandling.
-Vi mener at disse vilkårene er dypt urimelige. De svekker passasjerenes rett til å oppnå rettferdig kompensasjon, sier Andreas Hermanson i Airhelp Norge til Aftenposten.
Selskapet truer nå med å bringe saken inn for rettsapparatet.
Og det er liten tvil om at flyhjelpselskapene vil tape store inntekter dersom de må vente minst fire uker før de kan klage på vegne av en kunde eller kundegruppe.
Flyselskapet SAS har ingen planer om å endre sine transportvilkår.
-Dette inngår ikke i SAS transportvilkår, men vi har på nettsidene gitt det forbrukerråd at det er bedre for kunden å gå direkte til forsikrings- eller flyselskapet med sin sak, blant annet for å unngå forkorting av det erstatningsbeløpet man eventuelt er berettiget i henhold til vilkårene og gjeldende lovverk, sier Knut-Morten Johansen, informasjonssjef i SAS til Thetravelinspector.no

Ventetid

Og i mellomtiden vil flypassasjeren allerede kunne ha fått sin kompensasjon utbetalt i sin helhet, uten avkorting til flyhjelperne.
Både Widerøe og Ryanair sier til Aftenposten at de gjør denne endringene i selskapenes prosedyrer fordi de ønsker å beskytte kundene mot unødige utgifter. Og at når flyhjelperne sender inn kollektive krav vil behandlingen ta lengre til.
Det er ikke innført et fullstendig forbud mot flyhjelpselskapene, men du kan ikke overlate klagesaken til dem uten selv å ha klaget først, og deretter ventet i minst fire uker.

Ryanair endret klagevilkårene. Og så fulgte andre selskaper etter. Foto: Odd Roar Lange

Ryanair endret klagevilkårene. Og så fulgte andre selskaper etter. Foto: Odd Roar Lange

Mitt råd til deg

Mitt råd er å først sende inn klagen på egenhånd direkte til flyselskapet, uavhengig av flyselskapenes vilkår. Og dersom du får avslag så er det alltid mulig å klage på avslaget selv om flyselskapet sier at avslaget er endelig.
Jeg har ved flere anledninger fått avslag fra Norwegian etter få dager, med kompliserte og ikke spesifiserte begrunnelser for avslaget. Mens jeg har fått medhold for kravet når jeg har klaget på vedtaket.
Jeg har ikke informasjon om at klagebehandlerne i første omgang avslår de fleste klagene i håp om at flypassasjeren ikke klager på nytt, selv om en slik metode vil være økonomisk gunstig for et flyselskap.
Dersom du får avslag - og fortsatt mener at du har krav på penger - så kan du bringe saken inn for Transportklagenemnda. De behandler saken din gratis.
Vær klar over at du fortsatt kan få hjelp og råd fra f.eks. en advokat eller andre eksperter før du sender inn klagen. Men du må selv stå som formell avsender - og dermed også som mottaker av erstatningen. Den skal sendes til den kontoen som reisen er betalt fra.