Her åpner «Reiselivets Hus» - og de har et stort ønske

Storsatsing for reiselivet - og åpner dørene for flere aktører

Slik skal det nye huset for reiselivet på Vestlandet bli. Illustrasjon: EGD Property

Slik skal det nye huset for reiselivet på Vestlandet bli. Illustrasjon: EGD Property

(ODD ROAR LANGE): Reiselivet på Vestlandet er i stor utvikling, og regnes som en av landsdelens viktigste fremtidsnæringer.
For å sikre ennå tettere samarbeid mellom sentrale aktører innen næringen, samt et kompetansesenter for reiselivet, etablerer Fjord Norge AS, Fjord Tours AS og NHO Vestlandet et eget Reiselivets Hus i Bergen. Satsningen gjøres i tett samarbeid med EGD Property AS.

Slik skal de vokse - sammen

I 2018 hadde reiselivsnæringen på Vestlandet en omsetning på NOK 41 mrd. Næringen sysselsetter nærmere 25 000 mennesker på Vestlandet og det forventes at dette skal vokse til 40000 innen 2030.
Internasjonale kommersielle gjestedøgn har vokst fra 2 mill. til 3,2 mill. i perioden 2000 til 2018.
Og i følge FN`s reiselivsorganisasjon UNWTO forventes det en global vekst i årene frem til 2030 på nærmere 60 %. Det forventes en tilsvarende vekst for Vestlandet. Det er med andre store utfordringer og muligheter som venter de neste årene.

Bærekraftig utvikling

For å sikre at denne utviklingen skjer på en bærekraftig måte, har reiselivsnæringen behov for å samarbeide tettere både innenfor markeds- og reisemålsutvikling.
Et slikt samarbeid krever felles ambisjoner og tettere samhandling. Derfor etableres det nå et Reiselivets Hus med mål om å knytte reiselivsaktører tettere sammen i arbeidet med å bygge et mer bærekraftig, lønnsomt og helårlig reisemål på Vestlandet. Regionen består av dagens fire fylker, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, samt Sogn og Fjordane.
Målet er også å skape et sterkere fellesskap som skal bidra til å utvikle og dele mer kunnskap og kompetanse både i og utenfor næringen.
Reiselivets Hus skal derfor bli et regionalt kompetansesenter for og om reiselivet på Vestlandet, lover initiativtakerne.

Det har aldri vært viktigere å samle reiselivet i et felles arbeidsfellesskap skal vi sikre en bærekraftig utvikling gjennom felles mål, innovasjon, kunnskapsdeling og samarbeid
— Adm. direktør Kristian B. Jørgensen i Fjord Norge.

-Skal vi sikre at fremtidens verdiskapning tilfaller reiselivsnæringen på Vestlandet krever det at arbeidet med å skape reiselyst, utvikle reisemålet og sikre at salget av reiselivsopplevelser havner lokalt, skjer gjennom samarbeid. En felles arena er avgjørende for å styrke nettopp dette» legger Steinar Aase, adm. direktør i Fjord Tours AS til.

Her skal det ligge

Reiselivets Hus etableres i det tidligere bygget til Vizrt på Nøstekaian i Bergen, et relativt nytt og fremtidsrettet bygg som ligger rett overfor Hurtigruten og Fjordline terminalen.
Flere reiselivsselskaper forventes å bli med på flyttelasset i tiden frem til oktober, og det jobbes aktivt med å få ennå flere reiselivsbedrifter med på satsningen.
Ønsket er at huset skal bli en skikkelig navn for reiselivsjobben som gjøres på Vestlandet.