Slik kan el-sykkelen bli en klimavinner der du bor

Dette er bra for både deg og turistene

Elsykkelen er et fantastisk fremkomstmiddel. Og det fører til sterkt redusert bruk av bil. Foto: Odd Roar Lange

Elsykkelen er et fantastisk fremkomstmiddel. Og det fører til sterkt redusert bruk av bil. Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): El-sykkelsalget i Norge har eksplodert. Men er det noe mer enn bare et morsomt fremkomstmiddel? Har det noe å si for miljøet og klimaet.
Den nye undersøkelsen «Klimaeffekten av elsykler« avdekker at økonomiske faktorer, helhetlig transportplanlegging, klima- og miljøbevissthet, at elsyklene er tidsbesparende og praktiske, og helsebevissthet er viktige fremmende faktorer for nordmenns økte el-sykkelbruk. Mens
mangelfull tilrettelegging for sykling, været, økonomiske barrierer, konfliktsituasjoner mellom ulike trafikantgrupper, og usikkerhet og mangel på kunnskap er viktige hemmende faktorer for økt bruk av elsykler.

Utlån gir kjøp

Den viktigste klimaeffekten i dag av kommunenes satsing på elsykler til kommunalt ansatte og i låneordninger virker å være at den motiverer ansatte og låntakere til å kjøpe sin egen elsykkel privat. Elsykler i privat bruk har gjennomsnittlig positiv klimaeffekt fordi den erstatter en vesentlig andel bilbruk. Hva som er den viktigste positive klimaeffekten av kommunenes satsing på elsykler kan imidlertid endre seg over tid, skriver Inga Margrete Ydersbond og Knut Veisten i rapporten som er utgitt av Transportøkonomisk Institutt.

Jeg lånte sykkel fra Aak hotel i Åndalsnes og syklet Trollstigen opp. Foto: Jan Sverre Sivertsen

Jeg lånte sykkel fra Aak hotel i Åndalsnes og syklet Trollstigen opp. Foto: Jan Sverre Sivertsen

Klimaredning

Transportsektoren står, i følge Miljødirektoratet, for rundt 30 prosent av Norges samlede klimagassutslipp . For at nasjonale mål om å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 (i forhold til 2009-tallene) skal oppnås må klimagassutslipp i alle sektorer reduseres, inkludert i transportsektoren, slår rapporten fast.
Hele 39 prosent av alle reiser var på under tre kilometer, at 59 prosent av alle reiser mellom 1 og 2,9 kilometer ble foretatt med bil, og at 69 prosent av alle reiser mellom 3 og 4,9 kilometer ble foretatt med bil enten som passasjer eller som fører.
Det ser ut til at tilgang til bil bidrar til at mange trafikanter benytter bilen for å reise selv korte avstander i stedet for å aktivt bevege seg den samme distansen.

Å ta en sykkeltur til fjells ville neppe ha skjedd uten el-sykkelen.

Å ta en sykkeltur til fjells ville neppe ha skjedd uten el-sykkelen.

Samtidig har vi i utfordringer med dårlig luftkvalitet i byer og tettsteder, særlig vinterstid og langs svært trafikkerte veier. Denne dårlige luftkvaliteten er ikke minst forårsaket av forurensning som følge av bruk av veitransport og fører til helseskader. Det å bytte ut en vesentlig andel av bilreisene med andre transportformer, slik som sykling og gange, kan derfor bidra til både reduksjon i klimagassutslipp, reduksjon i lokal luftforurensning, færre helseskader som følge av dårlig luftkvalitet og økt fysisk aktivitet.

Den gode erstatningen

Tidligere studier viser at når folk begynner å bruke elsykler, så erstatter denne nye bruken av elsykler alle andre transportmidler disse personene ellers bruker.
Personbil det transportmidlet som i aller størst grad blir erstattet av elsykkelbruk. Med andre ord blir transportatferden for gjennomsnittsbrukeren av en elsykkel mer miljøvennlig, og det først og fremst gjennom at de bytter ut en del bilreiser med elsykkelreiser. Dette innebærer at økt bruk av elsykler kan bidra til blant annet redusert forurensning, kø og støy som konsekvens av redusert bilbruk.

Naturopplevelsene blir bedre når du trives på sykkelen. For meg har el-sykkelen vært en real opptur.

Naturopplevelsene blir bedre når du trives på sykkelen. For meg har el-sykkelen vært en real opptur.

For turister

Elsykler har en spesiell fordel i kuperte eller vindfulle strøk, altså der det er ekstra anstrengende å sykle på vanlig sykkel. Derfor kan elsykler også være godt egnet til for eksempel turister og andre som ønsker naturopplevelser, eller til personer som ønsker god mosjon tur-retur jobb og som har en reiserute i kupert terreng, men uten å bli slitne og svette.
Når bruk av elsykler kan kombineres med bruk av andre reisemidler, for eksempel med tog, kan dette bidra til at også lengre bilreiser kan erstattes med mer miljøvennlige alternativer.

Elsykkelbibliotek

Jeg har brukt en Giant Explore hybridsykkel på mine turer. Den fungerer utmerket og kan anbefales for deg som vil ha en robust og trygg sykkel med god batterikapasitet og lastekapasitet. Foto: Odd Roar Lange

Jeg har brukt en Giant Explore hybridsykkel på mine turer. Den fungerer utmerket og kan anbefales for deg som vil ha en robust og trygg sykkel med god batterikapasitet og lastekapasitet. Foto: Odd Roar Lange

En rekke kommuner i Norge er i ferd med å etablere ulike utlånsordninger for elsykler. Både til fastboende og til turister. Alta, Arendal, Bergen, Bærum, Bø, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar og Vågan er eksempler på dette.
Du kan lese mer om mange av de kreative løsningene og ordningene her.
Miljødirektoratets program Klimasats, kommunene selv og andre aktører har støttet en rekke tiltak som bidrar til økt bruk av elsykler i Norge.
Disse tiltakene inkluderer blant annet innkjøp av elsykkel til kommunalt ansatte, etablering av låneordninger for elsykkel, bygging av sykkelhotell, etablering av elbil- og elsykkelpool, innkjøp av elsykler til bysykkelordninger, etablering av leasingordning der personer får lease elsykkel først og betaler via lønnstrekk. Deretter får kjøpe til en gunstig pris, og såkalte kombinerte tiltak der personer får for eksempel støtte til innkjøp av elsykkel, sykkelvogn og kollektivbillett.
Bedrifter og offentlige etater som har parkeringsplass for de ansatte kan fjerne mange av disse i bytte mot gode elsykkelordninger.

For bedrifter kan det også være økonomisk å satse på elsykler til de ansatte.

Elsykkelbruken bidrar som i tillegg også med en ekstra markedsføringsverdi for bedriften fordi andre bedrifter velger dem som samarbeidspartner på grunn av verdiene de står for og omdømmet de har.
Les mer om elsykkelfordelene og utfordringene i rapporten her.

Følg thetravelinspector på Instagram. Du gjør det her.


Odd Roar LangeComment