Rekord-samarbeid for miljøet til vanns og lands

Dette betyr det nye buss/båt-samarbeidet for deg

Skjermbilde 2019-06-03 08.57.21.png

(ODD ROAR LANGE) Hurtigruten og Tide Buss har inngått en langsiktig avtale om miljøvennlig busstransport i Hurtigrutens anløpshavner fra Bergen til Kirkenes.
Målet er å sikreutslippsfrie el-busser langs hele norskekysten, forteller selskapene i en pressemelding.
Når store reiselivsaktører skal snakke om sine utslipp av klimagasser nevner de som regel bare selskapet egne utslipp, og unnlater å ta med samarbeidende aktørers utslipp. Men det blir mer og mer populært å skrote samarbeid med miljøverstinger og istedet bruke bærekraftige aktører som salgsfremmende argument.

Rekordstor avtale

Avtalen mellom Hurtigruten og Tide Buss har en verdi på om lag 200 millioner kroner og er den største turbuss-kontrakten i Norge noensinne. Avtalen er en del av Hurtigrutiens posisjonering som en bærekraftig aktør før konkurransen med Kystruten AS starter for fullt.
- Når vi satser milliarder på ny teknologi og grønne løsninger, er det viktig for oss i Hurtigruten å finne samarbeidspartnere og leverandører som tenker på samme måte. Akkurat som Hurtigruten jobber Tide med å utfordre bransjen til å gå i en grønnere retning, sier kommersiell direktør Asta Lassesen i Hurtigruten.

Skal bruke lavutslippsbusser

Avtalen gjelder så å si all landbasert transport for Hurtigruten, både på transportetappene til og fra skipene og på de rundt 100 ulike utfluktene Hurtigruten tilbyr på små og store destinasjoner langs norskekysten. Det betyr at flere hundre tusen Hurtigruten-gjester årlig skal fraktes av Tide, med lavutslippsbusser og biodiesel.

I tillegg til egne busser og sjåfører, skal Tide samarbeide med en lang rekke lokale sjåfører og firmaer langs hele kysten.

- Det har vært viktig for oss å få på plass en langsiktig avtale, slik at leverandørene og sjåførene våre kan en forutsigbarhet i arbeidet. Med denne store avtalen i bunn, kan vi også jobbe langt hardere med innovasjon og jakte på enda bedre miljøløsninger for turbusser, sier kommersiell direktør Christine Flataker Johannessen i Tide.

Vil innføre elbusser

Fra starten skal lavutslippsbussene som frakter Hurtigruten-gjester drives av biodiesel der det er tilgjengelig. Tide skal i tillegg til avtalen med Hurtigruten starte opp fem nye offentlige anbud sommeren 2019, der moderne miljøteknologi samlet vil gi betydelig utslippsreduksjon med 80 prosent nedgang i NOx, 75 prosent i CO2 og 50 prosent i partikler. lover Hurtigruten.
Men ambisjonene til det nye samarbeidet mellom Hurtigruten og Tide er langt høyere.
- Med den nye avtalen skal vi sammen med Tide jobbe for å innføre elbusser flere steder langs kysten så raskt som mulig. Sammen skal vi skape opplevelser som er unike og bærekraftige, og sørge for bedre miljø, flere arbeidsplasser, mer aktivitet og høyere verdiskaping på stedene vi tar med gjester hver eneste dag, hele året, sier Lassesen.