Så mye tjener norske kommuner på reiselivet

Nær tre ganger så mye som skatten fra sjømatnæringen. 

(ODD ROAR LANGE): Reiselivet gir 4,3 milliarder i skatteinntekter til landets kommuner. Skatteinntektene fra reiseliv er større enn fra hele prosessindustrien, og nær tre ganger så høye som skatten fra sjømatnæringen. 
Det viser rapporten «Reiselivsnæringens verdi» som er utarbeidet av Menon Economics på vegne av NHO Reiseliv lanseres i dag. 

Store inntekter

Norsk reiseliv gir store kommunale skatteinntekter. I følge en fersk rapport «Reiselivsnæringens verdi» bidrar reiselivet med 4,3 milliarder i direkte skatteinntekter til norske kommuner. Rapporten som Menon Economics har laget for NHO Reiseliv lanseres i Arendal i dag, der hele det politiske Norge er samlet for å diskutere viktige samfunnsspørsmål.

 Større skattebidrag til kommunene enn prosessindustri og sjømat

Rapporten viser at skatteinntektene fra reiseliv er større enn fra hele prosessindustrien, som kraftkrevende foredling av tre, metall, mineraler og ulik typer kjemisk industri (3,5 milliarder). Inntektene fra reiseliv er nesten tre ganger så høye som skatten fra sjømatnæringen (1,6 milliarder) – som også inkluderer oppdrett, fiskeri og industriforedling.

Overskudd

– Det som kjennetegner mange industribedrifter, er at de har store overskudd, høy grad av automatisering, men gjerne få ansatte. Kommunene får ikke overskuddsskatten fra disse bedriftene – det går rett til staten. Det kommunene får, er skatten fra de som jobber i bedriftene. Det betyr at hvis kommunene vil ha flere og bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må ordføreren satse på de næringene som har mange ansatte, som reiselivet, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. 

Eksempler på kommuner der reiselivet bidrar stort til kommunekassen

  • Bergen: Reiseliv (273 millioner), Sjømat (66 millioner), Prosessindustri (64 millioner)
  • Oslo: Reiseliv (1 109 millioner), Sjømat (31 millioner), Prosessindustri (260 millioner)
  • Kristiansand: Reiseliv (91 millioner), Sjømat (9 millioner), Prosessindustri (82 millioner)
  • Stavanger: Reiseliv (161 millioner), Sjømat (15 millioner), Prosessindustri (25 millioner)
  • Bodø: Reiseliv (80 millioner), Sjømat (14 millioner), Prosessindustri (7 millioner)
  • Tromsø: Reiseliv (127 millioner), Sjømat (43 millioner), Prosessindustri (13 millioner)
  • Trondheim: Reiseliv (214 millioner), Sjømat (30 millioner), Prosessindustri (62 millioner)

Oppfordrer lokalpolitikere til å engasjere seg 

Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet, som holdt et innlegg under lanseringen, legger vekt på at reiselivet og politikere må jobbe sammen for flere helårs arbeidsplasser: 
– Vi mener det er viktig at lokalpolitikere engasjerer seg i utviklingen av reiselivet lokalt og regionalt. Dette gjelder både reiselivets form, omfang og hvilken type arbeidsplasser reiselivet utvikler og tilbyr. Reiselivet og lokalpolitikere må gå sammen om tiltak som kan gi vekst og stabilitet i reiselivet hele året. Dette er viktig for at arbeidsplassene reiselivet tilbyr i større grad gir helårs arbeidsplasser, fulle stillinger og mindre sesongarbeid, sier Clas Delp.

Håp for reiselivet

– Skal reiselivet vokse i kommunene, er det behov for gode og forutsigbare rammebetingelser både lokalt og nasjonalt. NHO reiselivs håp er at kommunene i større grad vil søke dialog med næringen om hvordan vi best kan tilrettelegge for vekst i sin region. Vi står klare til møter og dialog med nåværende og fremtidige ordførere over hele landet. Arendalsuka markerer startskuddet mot kommunevalget, avslutter Krohn Devold.