Her kan du se en ren norsk fjord - om åtte år

Her kan du se en ren norsk fjord - om åtte år

Nå får vi utslippsfrie norske fjorder - men skjer det raskt nok

Geiranger er blitt symbolet for forurensing i norske fjorder. Men samtidig jobber mange i turistbygda også godt for å vise frem hvordan det kan gjøres bedre.          Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Endelig går det mot lysere tider for norske fjorder. I dag vedtok Stortinget at cruiseskip og -ferger skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder så snart det er teknisk mulig, og senest innen 2026. Vedtaket vil gi positive ringvirkninger for lokalbefolkning, turist- og reiseliv, miljø- og klima, og for maritim bransje.
Men det kunne vært enda strengere, og kommet enda raskere.
For da topplederne i de aller største cruiserederiene i verden møtte reiselivsledelsen i Innovasjon Norge for en tid tilbake ble rederiene møtt med miljøkritikk fra Norge.
- Men hvorfor stiller dere ikke større krav til oss, spurte cruisedirektørene retorisk før de fortsatte:
- Da ville vi måtte rette oss etter disse. Fordi Norge er et etterspurt marked og vi vil gjerne besøke norske fjorder. 
   På Svalbard satte lokale myndigheten foten ned og økte kravene til skip som skulle ligge ved land. Kravene ble etterfulgt.

Miljøfremskritt

- For første gang i verden kommer det krav om utslippsfri innseiling i fjordene og havnene der. Norge har lenge ledet an i verden med utslippsfrie ferger drevet fram av gode politiske vedtak om nullutslippskrav. Nå tar vi et nytt steg innenfor det grønne skiftet til sjøs, som gir global gjenklang. Nasjonalt vil dette gi verdifull utvikling av utslippsfrie løsninger på mange turistskip, vi kutter store klimagassutslipp, og vi stanser skadelig lokal luftforurensing, sier leder i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm i en pressemelding.

Advarer mot livsfarlig sommerluft i den norske turistperlen

(Dagbladet): Luftforurensningen i turistbygda Geiranger i Møre og Romsdal er i perioder så høy at det er helseskadelig. I verste fall kan den være dødelig.

Er det bra nok?

Nei, jeg synes ikke det. Det er på høy tid at Norge skjerper miljøkravene. Og strengt tatt går det fortsatt altfor sakte. Dagens 10-åringer i Geiranger er blitt russ og utflyttingsklare før forbudet er i kraft.
 Hurtigruten har for lengst skjønt at miljøvennlig seilas er et stort konkurransefortrinn. Og de har allerede bestemt seg for å bygge om nesten hele flåten til hybriddrift – med LNG-motorer og batteripakker innen 1. januar 2021. 
Norske havnsjefer, ansatt i kommunale havneselskap, flytter ansvaret over på politikerne når de blir svarer på hvorfor de ikke ønsker strengere håndheving av utslippskrav. I Geiranger får ca 1/3 av alle årets anløpende skip fritak fra de miljøkravene som havneselskapet har satt. Hvem som gir dispensasjonen? Det samme havneselskapet.
Samtidig synes de kritikken de får fra enkelte medier er urettferdig og unyansert.

God mulighet for maritim næring

Den maritime industrien jubler også for vedtaket, mener Zero. Daglig leder i næringsklyngen NCE Maritime CleanTech, Hege Økland, sier vedtaket får stor betydning for bransjen:
- Bruk av den offentlige innkjøpsmakten i ferjeanbudene, der det blir stilt strenge krav til energieffektivitet og utslipp har gjort at Norge har en verdensledende maritim leverandørindustri på lav- og nullutslippsløsninger. Dette vedtaket kan sikre industrien vår sin posisjon innenfor dette området, slik at norsk næringsliv blir styrket, arbeidsplasser skapes og at vi kan bidra til gode løsninger globalt, sier daglig leder Hege Økland i pressemeldingen.

Kystruteaktører på offensiven

Havila, den ene av aktørene som skal seile Kystruten mellom Bergen og Kirkenes fra 2021, mener det er fullt mulig å seile utslippsfritt i de norske fjordene innen få år.
- Havila hilser vedtaket velkommen, for ikke å si velkommen etter. Vi skal være klare til å seile utslippsfritt i fjordene allerede fra 2021, sier administrerende direktør Per Sævik i Havila.  
Det samme har Hurtigturen også sagt, så her er de to konkurrentene enige.
Vedtaket Stortinget fattet i dag lyder som følger:
«Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er gjennomførbart, og senest innen 2026.»

Nå skal hurtigruteskipene bli miljøskip langs kysten

Nå skal nesten hele flåten skal bygges om til hybriddrift - med LNG-motorer og batteripakker.

Glede i Geiranger

De norske fjordene er en stor og ettertraktet turistattraksjon, og en av de mest besøkte fjordene er Geirangerfjorden i Møre og Romsdal.
I fjor hadde Geiranger over 300 000 cruisepassasjerer i året, og den store trafikken har ført til at høy luftforurensing er blitt et stort problem både for turister og fastboende. Målinger viser at luftforurensningen i bygden i perioder er så høy at det kan være helseskadelig.
- Vi trenger renere luft i Geiranger, skriver Atle Hamar, Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Venstre

Hamnesjefen i Stranda meiner luftutsleppa er uproblematiske fordi dei allereie i dag regulerer talet på anløp per dag og har høve til å avvise skip. Det er positivt at det blir teke ansvar lokalt. Men det er naudsynt med ytterlegare tiltak.
— Atle Hamar, Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Venstre


- Turistene kommer for å se ren natur, ikke fjorder fylt av eksos. Norge har også et internasjonalt ansvar for å forvalte våre verdensarvområder. Vi har lenge etterlyst konkrete tiltak, og er derfor veldig glade for dette vedtaket om utslippsfrie fjorder, sier direktør i stiftelsen Geirangerfjorden Verdsarv, Katrin Blomvik i Zero´s pressemelding.

Fornybar fremtid

Vedtaket innebærer i praksis at alle turistskip som går i trafikk langs Norges kyst allerede fra i dag må planlegge for utslippsfri innseiling. Eksisterende skip må tilrettelegges for elektrisk fremdrift med batteripakker og/eller hydrogen. Flere nye skip har, eller planlegger slike løsninger. I tillegg må det tilrettelegges med landstrøm i havnene slik at skipene kan lade når de ligger til kai.
Utslippsfrie turistskip er allerede en realitet, noe den nylig ferdigbygde helelektriske turistbåten Future of The Fjords er et eksempel på. Den er bygd i Hyen av Brødrene AA for the Fjords, og skal brukes i turistvirksomhet på strekningen Gudvangen-Flåm i Nærøyfjorden, som også er en verdensarvfjord, avslutter Zero.

Disse gjør reisen din til en stille fornøyelse

Disse gjør reisen din til en stille fornøyelse

Dette er de grønneste storbyene du kan reise til

Dette er de grønneste storbyene du kan reise til