Nå vil de gi deg billigere hotellrom

Dette kan bli gode nyheter for hotellgjester i Norge.

Y24A1009.jpg

(ODD ROAR LANGE): Det kan gå mot slutten for hotellromformidlernes eksklusive avtaler om retten til å selge hotellrom til laveste pris. Dermed kan hotellet selv bestemme hvor billig de vil selge deg et hotellrom.
For hotellet er det bedre å gi gjesten 5-10 prosent rabatt fremfor å betale 15 prosent til hotellbookingselskapene. I tillegg får de råderett over epostregistre og gjestens telefonnummer - hvis gjesten vil.
 Booking.com får ikke lenger diktere hotellpriser i Sverige – NHO Reiseliv krever samme forbud i Norge.
En ny svensk dom forbyr nemlig Booking.com å nekte hotellene å tilby laveste pris på egne nettsider. NHO Reiseliv har flere ganger bedt om et lignende forbud i Norge.

Svensk seier

NHO Reiselivs søsterorganisasjon Visita gikk høsten 2016 til sak mot Booking.com for å få prøvd praksisen med såkalt prisparitet for retten.
Prisparitet går ut på at en bookingportal nekter hotellene å tilby en lavere pris direkte til kundene enn den prisen som er oppgitt på portalen.
Fra før har land som Østerrike, Belgia, Frankrike, Italia og Tyskland forbudt denne praksisen. 20. juli bestemte den svenske Patent- og markedsdomstolen at avtaler med prisparitet skal forbys også i Sverige.

Når kommer Norge?

– Vi har i lang tid argumentert overfor norske konkurransemyndigheter om at disse prisparitetskravene strider mot norsk konkurranselov, men vi har så langt blitt møtt med en «vente og se»-holdning. Nå som Sverige og en rekke andre europeiske land har innført forbud, ser vi virkelig ikke noen grunn til å vente lenger, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Senest rett før sommeren hadde NHO Reiseliv et møte med Nærings- og fiskeridepartementet om saken.

Fri pris

– Vi forventer at de snarest ser på denne saken. Et forbud vil bety at hotellene fritt kan sette pris og betingelser, som uten tvil vil gagne forbrukerne. Dette handler også om å dempe den enorme makten disse nettreisegigantene har fått. Særlig for mindre frittstående hoteller vil det bety mye med et forbud, sier Krohn Devold.
I påvente av tiltak fra Konkurransetilsynet tok NHO Reiseliv i vinter initiativ til å få laget en juridisk betenkning om prisparitetsklausuler.

Hemmer konkurransen

Betenkningen fra konkurranserettsspesialist og professor Erling Hjelmeng ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo (UiO) konkluderer med at prisparitetsavtaler hemmer konkurransen og at det er hjemmel i konkurranseloven for å forby avtaler eller adferd som begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen.
Statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet sier til Dagens Næringsliv at dommen i Sverige er «interessant».
– Nå skal jeg på ingen måte forskuttere hva vi mener om dette, men vi vil vurdere dommen og innspillene vi har fått fra NHO Reiseliv de kommende månedene, sier Thue til DN.