Derfor slutter Pål Farstad som reiselivssjef

På kollisjonskurs med styret. Nå bytter de direktør - igjen

Pål Farstad slutter som reiselivsdirektør og går tilbake til arbeid som heltidspolitiker. Foto: Venstre

Pål Farstad slutter som reiselivsdirektør og går tilbake til arbeid som heltidspolitiker. Foto: Venstre

(ODD ROAR LANGE): Tidligere stortingspolitiker Pål Farstad (V) forlater jobben som daglig leder for Destinasjon Nordmøre og Romsdal. Dette skjer etter bare halvannet år i jobben. Og, etter at spekulasjonene om Farstads forestående avgang har pågått i flere måneder på nordvestlandet. Nå bekrefter at han slutter fra 31. mai 2019.

Benektet rykter

Den 27. februar i år benektet Farstad overfor Thetravelinspector.no at han hadde planer om å slutte i jobben.
Han ønsket heller ikke å bli sitert på tanker omkring ryktene om snarlig avgang. Thetravelinspector.no kjenner imidlertid til at det i lengre tid har pågått uformelle og formelle samtaler omkring temaet. Blant annet grunnet økende irritasjon over en rekke politiske utspill som i liten eller ingen grad angår reiselivsnæringen. Mange sentrale aktører har ment at arbeidsfokuset har vært på «feil sted».
Og dette skjer i en tid der den nordligste delen av Fjord Norge har blitt mindre og mindre synlig.
Men kritikken startet etter bare få måneder i sjefsjobben, da Farstad søkte om stillingen som ny Fylkesmann i Møre og Romsdal, uten å informere styret.
Dette skal ha vakt betydelig intern irritasjon.
Han fikk imidlertid ikke jobben og fortsatte som reiselivssjef. Det har også vært tydelig kollisjonskurs mellom styret og reiselivssjefen når det gjelder fremtidens organisering.
Styret gikk inn for å starte arbeidet for en fremtidig sammenslåing med blant annet Visit Aalesund og Sunnmøre.
Mens Pål Farstad ytret ønske om heller å samarbeide nordover, med Trøndelag som aktuell partner. Men aller helst: bare bestå som eget, lite destinasjonsselskap.
En konflikt som umulig kunne fortsette.

Nå er det slutt

Og nå har Pål Farstad gitt styre beskjed:
Han vil fokusere enda mer på politikk og at dette er uforenelig med arbeidet som reiselivssjef.
– Jeg ønsker å satse for fullt på fylkespolitikken. Å lede destinasjonsselskapet krever langt mer enn en vanlig arbeidsuke. Det er en jobb som vanskelig lar seg kombinere med stadig å være på reiser, møter, debatter og annet politisk arbeid rundt i fylket.
Den intense valgkampen som venter, gjør at jeg har valgt å si opp stillingen som reiselivsdirektør. Av hensyn til både selskapet og meg selv kan jeg ikke være reiselivsdirektør i redusert stilling når det spisser seg til de siste månedene før valget, sier Pål Farstad i en pressemelding.
Styreleder i Visit Nordvest, Lars Olav Hustad, mener det er synd at Farstad slutter, men mener assisterende reiselivsdirektør Torunn Dyrkorn er en god erstatter.

– Styret og jeg har forståelse for at han vil satse helhjertet på politikk igjen. Jeg er glad for at Torunn Dyrkorn, som i dag er assisterende reiselivsdirektør, har takket ja til å ta over jobben. Torunn har vært konstituert reiselivsdirektør tidligere, og kjenner selskapet og reiselivsnæringa meget godt. Hun har de kvalitetene som skal til for å gjøre en god jobb som reiselivsdirektør for Nordmøre og Romsdal.
Hun starter i jobben 1. juni 2019.

Da Pål Farstad fikk jobben som reiselivssjef mente jeg at det var et dårlig valg. Her kan du lese hvorfor:

Kan den nye reiselivsdirektøren løse disse oppgavene?

(ODD ROAR LANGE): Reiselivsselskapet Visit Nordmøre & Romsdal AS har ansatt ny reiselivsdirektør for regionen på nordvestlandet. Hvorfor gjorde de ikke et bedre valg?