Surrehuer, se opp! Nå kan politiet ta passet ditt

Gadd ikke lete, valgte nødpass i stedet

Dersom du ikke har kontroll på passet ditt så kan hele utenlandsturen gå i vasken. Foto: Odd Roar Lange

Dersom du ikke har kontroll på passet ditt så kan hele utenlandsturen gå i vasken. Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Hvert år blir over 30 000 norske pass meldt stjålet eller mistet. Det tallet er alt for høyt, slår Politidirektoratet fast.
Og nå kan du bli nektet pass i tre år dersom du ikke tar godt vare på passet ditt. Folk slurver for mye og mister det ene passet etter det andre - og noen gidder ikke engang å lete etter passet sitt. De bruker en annen nødløsning.

Strammer inn reglene

Politiet strammer derfor inn reglene for utstedelse av nye pass til dem som roter bort passet sitt.
Politidirektoratet har sendt ut retningslinjer for hvordan politidistriktene skal forholde seg overfor de som gjentatte ganger mister passene sine.
Mister du to pass i løpet av ti år så vil du få en advarsel i posten.
Mister du det for tredje gang så kan du bli nektet nytt pass.

Pass på passet

Du må med andre ord passe godt på passet ditt - hele tiden. Passloven gir hjemmel for å nekte utstedelse av nytt pass dersom «passet ikke oppbevares betryggende av passinnehaveren eller finnes i uvedkommendes besittelse».
Passforskriften gir også hjemmel til å begrense gyldigheten til pass dersom tidligere pass ikke er oppbevart på betryggende måte.

– Hva skjer dersom jeg ikke har skyld i at passene blir borte?

Politiet gjør ikke dette for å være vanskelig, men både for redusere risikoen for at pass skal stjeles og misbrukes. Politiet skal utvise skjønn. Og hvert enkelt tilfelle av tapte pass må vurderes konkret.

- Dersom passinnehaveren ikke kan lastes for tapet, er det ikke grunnlag for passnektelse, opplyser passkontoret ved Oslopolitiet.

Hva er årsaken?

– Det bør gjøres nærmere undersøkelser knyttet til forklaringen som gis i forbindelse med tapet. Politidirektoratet har sett eksempel på at et pass som er brukt av andre enn innehaveren er meldt tapt kort tid etter at misbruket er blitt avdekket, og at det ved tapsmeldingen er forklart at passet er kommet bort under flytting. Ved kontroll i folkeregisteret fant man at flyttingen hadde skjedd flere måneder før tapet ble meldt. Slike forhold gir grunnlag for å vurdere passnektelse eller tilbakekall av pass grunnet misbruk av pass, opplyser Politidirektoratet.

Les mer: Skylder du restskatt så kan passet ditt ryke

Nødpass strammes inn

– Vi har tidligere hatt situasjoner der folk kjøper nødpass for en konkret reise på Gardermoen i stedet for å stille seg i lange passbestillingskøer i Oslo. Og så gjør de dette hver gang de reiser. Det er det nå blitt satt en stopper for siden dataanlegget varsler nødpassutstederne om forhistorien, sier passkontoret ved Grønland politistasjon.

– Nødpass skal ikke være en snarvei gjennom systemet. Nå kan man bli nektet nødpass - og da ryker også hele reisen.

Dersom det etter tidligere tapsmeldinger er innvilget pass med begrenset gyldighetstid, og dette passet også meldes tapt, bør ny søknad om pass ikke innvilges før det er gått minst tre år. Dersom passet er misbrukt, bør det ikke utstedes nytt pass før det er gått minst fem år fra det tidspunktet misbruket fant sted.

Slik får du "Den Beste Reisehåndboka" med på reisen

Og hvor og hvordan bør man ta ut penger på reisen, eller hvor skal vi dra på romantisk ferie eller sammen med familien?Dette og veldig mye annet finner du i denne første utgaven av "Den Beste Reisehåndboka".° Charterferie-selskapenes hemmeligheter° De siste tingene som flyselskapet prøver å holde skjult for deg° Reiseforsikringstipsene som gjør at du er best dekket og får mest igjen hvis uhellet er ute.° Ting du bør vite når du planlegger og gjennomfører ferien.