Slik skal Longyearbyen bli triveligere og bedre

Har laget ny plan for turistenes favoritt - til glede for de fastboende

(ODD ROAR LANGE): Hvordan kan byen bli ytterligere tilrettelagt med tanke på ferdsel, møtesteder og opplevelser? Hvordan kan den ville Svalbardnaturen oppleves i Longyearbyen? Og hvordan kan man øke trivsel og attraktivitet, om man oppholder seg her tre år eller tre netter? Dette er noe av det firmaet  Agraff arkitekter i Trondheim fikk som oppgave.

«Ferdsel og opplevelser» er navnet på den rykende ferske temaplanen for Longyearbyen, som nå legges til grunn for en fremtidsrettet, helhetlig og ikke minst nytenkende videreutvikling av byen, skriver Visit Svalbard i denne pressemeldingen:

Felles mål 

Visit Svalbard og Longyearbyen lokalstyre har en felles målsetning om bedre tilrettelegging av Longyearbyen, som skal øke trivsel og attraktivitet hos både fastboende og tilreisende. Vi har derfor, i et felles prosjekt, bedt Agraff arkitekter om å lage en helhetlig plan på hvordan Longyearbyen kan se ut i fremtiden. Longyearbyen er i omstilling, hvor gruvedrift erstattes med forskning og turisme, og hvor Longyearbyen vil være en moderne by som senter for forskning, fremtidsrettet aktivitet og bærekraftig reisemål.

Stor oppgave venter

Og arkitektene har svart svært godt på den utfordrende oppgaven. Løsningen som foreslås baserer seg i stor grad på eksisterende kvaliteter. I sitt forslag viser de hvordan Longyearbyen kan forsterke sin identitet ved at geologi, den arktiske naturen og kulturen på Svalbard knyttes tettere sammen, og hvor byens særegne gruvehistorie og kulturminnene gjøres mer tilgjengelige. Videre ved at byen kobles sammen med nye gangveier, broer og trapper, og ved at flere skilt og bedre belysning bør på plass i bybildet.

På trappene

-Det forslås blant annet å bygge trapp fra havna og opp på Burmaveien, opplevelsesportaler og informasjonsskilt som markerer overgangen fra bebyggelsen til villmarken, koblingen mellom den nye og den gamle Longyearbyen, samt bygge broer og overganger som gir adgang til rundløyper. Dette vil gi mange nye unike og attraktive opplevelsesmuligheter, forteller reiselivssjef Ronny Brunvoll hos Visit Svalbard. 

Han mener samarbeidet med Longyearbyen lokalstyre om temaplanen er banebrytende når det gjelder bærekraftig stedsutvikling. 

Et trivelig sted

- Reisemålsutvikling må følge en tydelig plan og en strategi. Alt fra belysning til veimerking, fra markering og tilrettelegging av historisk viktige steder til turskilter og kommunikasjon til ulike målgrupper. Gjennom planen har vi nå et forslag som viser hvordan omgivelsene kan formes for å få en bærekraftig og vital bebyggelse, og hvordan kvalitetene og ressursene kan utnyttes i fremtiden. Dette prosjektet baner vei for fremtidig samarbeid om tiltak for å tilrettelegge Longyearbyen som en god, trygg og attraktiv boplass og et trivelig sted å besøke.

Faglig ansvarlig i Agraff arkitekter, Sevrin Gjerde, mener Svalbard er en unik perle og det ypperste Norge har å by på av naturopplevelser.

En perle

-I vårt forslag danner historiene fremtiden. Dette blir tydelig gjennom ulike ”bydeler” man beveger seg gjennom, og informasjon om viktige steder i Longyearbyen formidles på en enkel og tydelig måte. Longyearbyen har ekstraordinære kvaliteter som må gjøres synlig.

Gjerde sier videre at det er lagt vekt på at brukskvaliteten i dagliglivet i Longyearbyen skal forbedres. Det er forslag til nye skiløyper, forbedret skolevei og bedre tilrettelegging for friluftsaktiviteter. Kjente turstier rundt Longyearbyen skal frem i lyset og lokale ”snarveier” skal på kartet.

Trine Krystad, prosjektleder i Visit Svalbard har jobbet aktivt med temaplanen, i samarbeid med blant annet arealplanlegger Hanne Karin Tollan hos Longyearbyen lokalstyre. De er enige om at lokalsamfunn og turisme går hånd i hånd.

-Temaplanen skal nå tas i bruk, og på bordet har vi en visjonær plan -  som også kan brukes til å umiddelbart iverksette tiltak. Planen er et redskap for bærekraftig stedsutvikling og tilrettelegging av Longyearbyen, og vil danne et viktig grunnlag for hvordan man ønsker at Longyearbyen skal fremstå i dag og for fremtiden.

Temaplanen «Ferdsel og opplevelse» er et direkte resultat av Masterplanen «Destinasjon Svalbard mot 2025», som ble utarbeidet i 2015. Masterplanen har i flere år vært et viktig overordnet rammeverk for reisemålet, med bærekraft som viktigste stikkord.

Les hele masterplanen her.