Norge bør innføre en turistskatt

Alle vil ha flere turister. Ingen vil betale for det. På tide med turistskatt for denne sengen.

Norge har 426 kommuner. Felles for dem er at de ønsker å bruke minst mulig på turisme. Strengt tatt: ikke fordi de ikke mener at det er lurt eller riktig. Men siden turisme ikke er en lovpålagt kommunal tjeneste så er det rett og slett ikke vilje i kommunestyrene til å prioritere reiseliv.

Beklager stengt

Det fører til at turistkontor må stenges og mange populære tur- og reiselivsopplevelser sliter i kraftig motvind før de går dukken. Med tanke på størrelsen på norsk reiseliv er det forbausende få som faktisk tjener penger. Entusiasmen og lysten er mye større enn evnen når det gjelder veldig mange reiselivsbedrifter.

Jeg mener at overnattingsbedrifter og restauranter må sørge for egen inntjening. Men drift av skyssbåter/busser/beltebil etc til og fra populære opplevelser bør finansieres av det offentlige gjennom en turistskatt. For enten må prisen settes opp til et uanstendig nivå eller så må "rike onkler" sponse driften. Ingen av delene er riktig. 

Reiselivet lekker som en sil i den ene enden. Men i andre enden er den også inntektsbringende for kongeriket. Ved flere anledninger har det vært gjort forsøk på å få innført turistskatt. Sist i 2012-13. Det har - som det pleier i reiselivet - å være et fragmentert reiseliv - ikke samlet. Hvordan kunne  de tro at det kunne gå bra? Men, det er ny regjering. Som vil like å gi reiselivet penger de selv ikke har betalt. Reiselivet bør benytte muligheten. 

Lås opp, og betal turistskatt med glede.                             Foto: Odd Roar Lange

Millioner å hente

Dersom samtlige turister som overnattet på kommersielle overnattingssteder betalte 5 kroner per natt, ville det (basert på 2014-tall) over 150 millioner kroner i turistskatt til Norge i året. Dette skal ut igjen til kommuner og destinasjonsselskap. For en by som Trondheim ville det gitt 5 millioner ekstra kroner. Enda mer dersom vi også innfører turistskatt på fem kroner per turist med cruiseskip.

Vi betaler

Når vi reiser utenlands er turistskatt ikke noe uvanlig fenomen. Enten det gjelder et ekstra påslag på restaurantregningen, hotellregningen eller når vi betaler med kredittkort. Jeg kjenner ikke en eneste turist som dropper hotellopphold (eller annet kommersielt opphold) på grunn av en femmer per døgn. Det vil ikke skje i Norge heller. Turistskatt betales når du gjester Barcelona. Når du bruker Airbnb i Amsterdam må Airbnb sørge for innkreving av turistskatt. 

Pengeløping

I norsk reiseliv er det ikke spesielt stor entusiasme rundt forslaget om å innføre turistskatt, selv om det faktisk kan være denne formen for spleiselag som sørger for ny vind i seilene. Det gjør det mulig å tilby et mye bedre produkt, og da slipper turistsjefene - som idag - å løpe beina av seg for å skaffe penger. Enten må de fortsette med det, eller så bør de samles om turistskattforslaget.
Den jobben de egentlig skulle ha gjort har de verken tid eller penger til å gjennomføre.

Det kunne vært løst med turistskatt.

Få med deg disse: