Nei, takk til reiseekteskap - en Grov tabbe

Det kunne blitt en sterk brikke i norsk reiseliv. Men på Nordvestlandet slår samarbeidet store sprekker. Det er svært alvorlig og en Grov miss.

I dag har eierne selskapet Reisemål Stryn & Nordfjord sagt nei til sammenslåing med Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen. Det kunne ikke vært verre. For nå er det mer enn sannsynlig at også Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen sier nei. De tre skulle bli èn. Men nå blir det ingenting av det nye samarbeidet og den sammenslåing som er svært viktig for at denne regionen skal lykkes i årene som kommer. Hver for seg er de for små og fragmentert. Og uten et sterkt felles styre vil samarbeid i perioder føles som å bære sprikende staur. De tre selskapenes styrer hadde sagt ja til sammenslåing. Men når ser det ut til at det hele går skeis.

Hva er årsaken?

I Reisemål Stryn & Nordfjord er Hotel Alexandra-eier Richard Grov en sterk aktør. Han har flagget sin misnøye med sammenslåing veldig tydelig - selv om om flaggingen kom veldig sent. For sentrale aktører i denne fusjonsarbeidet hadde regnet med at alt ville gå mot nytt ekteskap. Men mange valgte å følge Grov på årsmøtet i selskapet. Enten fordi de var enige, eller fordi de vet at det er krevende å legge seg ut med en stor lokal aktør. Det var en - etter min mening - bokstavelig talt,  Grov tabbe

Jeg tror ikke Stryn & Nordfjord har en sjanse når de nå skal stå alene. Det blir dyrt og det blir dårlig, selv om de tilføres mer kapital.

Vil de, eller vil de ikke?

På Sunnmøre har avgjørelsen blitt fulgt med spente øyne. For: I Geiranger er det mange nå som ikke har lyst til å alene gå inn i sammenslåing med storebror Ålesund. Hadde de vært to små (Geiranger òg Nordfjord) som gikk inn sammen så kunne det gått an. Nå frykter de å bli "spist" og dominert av storebroren. Derfor er det sterke krefter som ønsker at også Geirangerfjord-Trollstigen skal forbli alene, slik de er i dag.

Cruiseskip i kø i Geiranger. Foto: Odd Roar Lange

Dette var noe Sunnmøre og Nordfjord absolutt ikke trengte. Reiselivet i Romsdal og Nordmøre har (med unntak en en del firma i Rauma kommune) slått seg sammen til Destinasjon Nordmøre og Romsdal. Det har vært en prosess som har gått sakte, men med små skjær i sjøen. Et par trusler om utmeldinger har det vært, men det har kommet fra småaktører. Nå er sammenslåingen et faktum og musklene er betydelig sterkere enn for et år siden. På Sørlandet og Helgeland er tilsvarende samarbeide på plass. Andre steder jobbes det - fremover - ikke bakover.

Småtteri

Nordvestlandet er i nasjonal (og særlig internasjonal) sammenheng en liten region. Den nordlige deler har flest nasjonale gjester, mens den sørlige har flest internasjonale. Sånn sett er de ulike. Men: sammen hadde de kunne blitt noen som er verd til å lytte til. De kunne fått plass i viktige styrer og beslytningsprosesser. Nå kommer de dessverre fortsatt til å bli små og nærmest ubetydelige. Torsdag og fredag er det Reiselivskonferanse 2015 i Møre og Romsdal.

Det kommer til å være mye snakk om samarbeide, fremtidsutsikter, gode planer og ideer. Problemet er at det er altfør mange som snakker om det, men alt for få som gjør noe med det.

Destinasjon Ålesund og Sunnmøre bør nå rette sine øyne nordover og starte samarbeidsplaner med "Nordmøre og Romsdal".

Tvinges til endring

Det vil tvinge både Geirangerfjord/Trollstigen og Styn/Nordfjord på banen veldig fort. For ellers vil de store stikke av med det meste av de statlige utviklingsmidlene, og de små blir sittende igjen på gjerdet. De to små synes selv at de har indrefiletene av norsk reiseliv. Det må de gjerne tro. Men uten en god kokk til å tilberede den, en god servitør til å servere den og en god selger til å skaffe gjester så hjelper det fint lite.

Dagens avgjørelse i Reisemål Stryn & Nordfjord er veldig trist.

For det som skulle blitt morgendagens sterke aktør i norsk reiseliv kan bli stående igjen som en håndfull småaktører. Og det er gårsdagens reiselivsmodell.