Nå kan du prøve 7 drømmeturer i høstfjellet

Vil du bruke høsten til fjellturer i historiske omgivelser? Da kan dette være turforslagene du trenger. Bor det noen her..?

De gjorde jobben.

Turistforeningen og Riksantikvaren har i samarbeid åpnet sju gamle ferdselsveger for fotturistene. I dag er det mange steder bare så vidt spor etter mange av de gamle ledene og transportveiene, men sju av rutene har nå blitt ryddet og merket. Og informasjon om kulturminner og historier er samlet inn og gjort tilgjengelig digitalt. ─14. juni åpnet den første historiske vandreruta: Finnskogrunden i Hedmark, forteller Turistforeningen. ─ De historiske vandrerutene kombinerer vakker natur med mange spennende kulturhistoriske innslag. Her får dagens vandrere brukt kroppen mens de får innsikt om livet langs de gamle ferdselsveiene, forteller Nils Øveraas, generalsekretær i DNT. Den Norske Turistforening (DNT) og Riksantikvaren står bak prosjektet i samarbeid med lokale krefter. I løpet av 2015, i Friluftslivets år, åpnes i alt 3300 kilometer merkete turer med spennende historie.

Inspirasjon

─ Vi håper at mange blir inspirert til å bruke de historiske vandrerutene. Da sikrer vi også at ferdselsveiene bevares for fremtiden på en god måte. Jeg er overbevist om at hvis man kjenner historiene bak vandrerutene, så får man en rikere og mer interessant friluftsopplevelse, sier riksantikvar Jørn Holme.

De gode opplevelsene finnes på de gamle stiene. Foto: Odd Roar Lange

Her er de sju rutene

FINNSKOGRUNDEN (ca. 50km) i Hedmark er en vandretur mellom fin­netorp og gamle boplasser rundt innsjøen Møkeren på Austmarka i Kongsvinger kommune. Området er rikt på historier og kulturminner etter finnene som etablerte seg her på 1600-tallet. Åpnes 14.juni av Riksantikvaren, Finlands ambassadør til Norge og DNTs generalsekretær på Lebiko turisthytte, Austmarka.

TURISTVEGEN OVER FOLGEFONNA (ca. 25km) i Hardanger er en klassisk bretur, fra Mauranger i Kvinnherad, over Folgefonna via turisthyttene Breidablikk og Fonnabu, og ned til Tokheim ved Odda i Sørfjorden. Første del av ruta følger den såkalte «Isvegen» fra 1860-tallet. Åpner 4.juli i Bondhusdalen.

KAMPERHAMRANE (ca. 45 km) i Sogn og Fjordane er del av en gammel ferdselsvei fra Stryn gjennom Sunndalen til Skjåk i Oppland. Det finnes mye spennende historie og mange kulturminner langs ruta, som de oppmurte steintrappene i fjellet over Kamperhamrane. Dette er en svært gammel sti som forbandt øst og vest, kanskje så tidlig som på 1100-tallet. Åpnet 31.juli ved Sundalsseter.

BRUDLEDRUTA(ca. 20 km) i Vest-Agder er fysiske spor etter brudeferder i form av steinsettinger i fjellet. Man tror dette er stein som bru­defølget la i mønster på veien over fjellet fra kirken, trolig som beskyttelse for onde ånder. Det er viktig å gjøre kjent hva disse steinene er spor etter, fordi de kan oppfattes som sammenraste varder av turgåere, og står i fare for å bli fjernet eller flyttet på. Åpnet 23. august på Sirdalsheia.

JACOBINERUTA (ca. 15 km) er en kryssing av Oslofjorden der fjorden er på det smaleste, med vandring over Kaholmene og Håøya med viktig krigs- og so­sialhistorie. Ruta har fått navn etter Jacobine som rodde folk over fjorden og mellom øyene. Turen er satt samen av flere kortere ruter i området hvor Jacobine ferdes. Åpnet 24. august i Drøbak.

FLYKNINGERUTA (ca. 120 km) er en av rutene som ble brukt under andre verdenskrig av kurérer, flyktninger og flyktningeloser. Ruta er ca 12 mil lang og går fra Skullerud i Oslo og østover gjennom Enebakk, derfra til Norske Grenselosers Museum ved Skjølåen i Eidskog, og videre inn i Sverige.

TELEGRAFRUTA (ca. 60 km) går fra Bjøllånes i Rana til Russånes i Saltdal kommune i Nordland. Veien ble etablert i forbindelse med strekking av telegraflinja over Salt­fjellet på 1860-tallet. Det ligger flere fine, gamle hytter og stein­buer langs ruta og en finner rester etter telegrafstolper og veifun­damenter. Åpnet 19.september i Midtistua i Saltdalen.

Her finner du kart og turbeskrivelse av de historiske vandrerutene her: www.historiskevandreruter.no.