Her er regjeringens hemmelige reiselivsplan

Y24A4569.jpg

To norske ministere har i hemmelighet startet arbeidet med å lage ny norsk reiselivspolitikk. Nå blir det bråk i bransjen.

Y24A4322

 

Regjeringen har startet sin nye reiselivspolitikk. Det har de gjort ved å kutte de første 40 millioner kroner fra Innovasjon Norges markedsføringspott til utlandet. Samtidig hyller fiskerminister Elisabeth Aspaker reiselivsets markedsføring som har gitt norske topplasseringer på internasjonale hitlister.

-Dette kan vitne om fremragende markedsføringsarbeid av Innovasjon Norge og nordnorsk reiseliv, sa Aspaker i sin tale på Reiselivskonferansen i Bodø 16. september.

Regjeringen vil pusse opp norsk reiseliv. Det trenges mer enn et strøk maling. Foto: Odd Roar Lange

Her avslører hun også at hun og næringsminister Monica Mæland vil lage en ny norsk reiselivspolitikk. Dette er nytt for svært mange i norsk reiselivsnæring. Og det bør vekke oppsikt og føre til alarmberedskap.

Dette sa Aspaker under reiselivskonferansen:

Min kollega Monica Mæland og jeg har, sammen med resten av regjeringen, igangsatt et arbeid for å utvikle en ny reiselivspolitikk. Vi er i en innspillsfase, og vil i tiden fremover hente innspill fra aktører i reiselivsnæringa. Vi ønsker at reiselivspolitikken skal gi en mer konkurransekraftig reiselivsnæring.

Vårt mål er at reiselivsnæringen blir mindre sårbar, mindre økonomisk avhengig av staten, og at det skal skapes grobunn for flere arbeidsplasser i hele landet.

I dag har vi rundt 150 selskaper, fra Visit Norway, til små selskaper som dekker én enkelt kommune eller destinasjon.

At selskapene er såpass fragmentert er lite hensiktsmessig. Det gjør at unødvendig mye av pengene som går til næringen, går til administrasjon i stedet for eksempelvis markedsføring.

Sjø og land. Det er tett mellom opplevelsene i Nrge. Her i fra Reine i Lofoten. Foto: Odd Roar Lange

Vi ønsker derfor å videreføre arbeidet som den forrige regjeringen startet med å omorganisere reisemålsselskapene. Men, vi mener det er næringen selv som må avgjøre hvordan reisemålsselskapene skal organiseres. Vi ønsker en nedenifra-og-opp-prosess hvor næringa tar ansvar.

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører den nære dialogen med sentrale aktører rundt om i landet for å legge til rette for dette.

Det har vært mye fokus på reiselivsmilliarden. Samlet sett bidrar det offentlige med rundt én milliard kroner til støtte til reiselivet. Vi mener reiselivsmilliarden må brukes mer effektivt. Det er et mål vi tar med oss inn i arbeidet med ny reiselivspolitikk.

Videre har vi startet en omfattende gjennomgang av Innovasjon Norge. Her vil også arbeidet Innovasjon Norge gjør for å styrke reiselivsnæringen bli gjennomgått. Innovasjon Norge og Sjømatrådet spiller en viktig rolle i arbeidet med å promotere Norge og norsk sjømat i utlandet.  

Gjennom Team Norway er vi dessuten med på å bidra til at alle offentlige og private aktører som jobber for det norske næringslivet i utlandet har et velfungerende og aktivt samarbeid.

Samtidig er det viktig for turistene at det er raskt og enkelt å komme seg fra utlandet og videre til Nord-Norge. Regjeringen vil derfor innføre enklere bagasjeregler ved Oslo Lufthavn Gardermoen. I første omgang er det et prøveprosjekt over tre år fra og med 2015.

Dette innebærer at når reisende kommer til Gardermoen og skal videre på innenlandsflyvninger, slipper den reisende å sjekke inn bagasjen på nytt. Passasjeren unngår dermed ny sikkerhetskontroll – som fører til at reisen deres blir enklere og bedre.

På tide

I årevis har det vært etterlyst en norsk reiselivsminister og en klarere reiselivsprofil- og politikk. Det første blir det ikke noe av i denne omgangen. Det er håp om at det kan bli en tydeligere politikk. Reiselivsbransjen er svært sammensatt og berører en rekke departementer (minst åtte). Og bare her kommer det til å bli støy når eierskapet til en ny reiselivspolitikk skal plasseres. Jeg tror at det egentlig handler mest om å finne hvor man kan kutte i økonomien mer enn at det virkelig handler om økt satsing på norsk reiseliv. Jeg tror reiselivsbransjen har noe å frykte - og at samhold er viktig når prosessen nå har startet i hemmelighet. Sannsynligvis blir det mye bråk - for når krybba er tom, bites hestene!