Skal du tjene penger så må du gi bort noe gratis

phones.png

Norske kommuner stenger  turistkontorene. De som tjener mest på det er turisten som vil spare penger. Trondheim Turistkontor er kanskje landets beste, og har møtt framtidens turister på en god måte. Foto: Odd Roar Lange

De som taper mest er det lokale reise- og nærlingsliv. Mens løsningen er - bokstavelig talt - i lufta.

Løsningen er gratis wifi for turistene.

Steng turistkontoret

I flere år har norske kommuner diskutert stenging av turistinformasjonskontoret. Enten hele året, eller i alle fall utenom sommersesongen. Det gjelder blant annet Geiranger, Vesterålen, Kongsvinger, Molde, Åndalsnes og Moss er blant disse. Antageligvs mange andre steder også. Det er høye personalkostnader ved å holde helårsåpent turistkontor. Men det kan bli enda større kostnader ved ikke å ha det. Når det de siste ti årene har vært brukt milliarder av kroner får å ønske turister velkommen til Norge, eller å ønske at nordmenn skal feriere i eget land, så er det en svært dårlig løsning å fjerne vertskapet. Jeg har ingen tro på at de enkelte reiselivsbedriftene kan overta oppgaven. For det første mangler de kompetanse utenom sin egen bedrift, og fremfor alt: de mangler viljen til å anbefale andre lokale reiselivsmål, som oppfattes som direkte eller indirekte konkurrenter. Alle i norsk reiselivs snakker om samarbeid. Veldig få gjør noe med det.

Er det slik vi ønsker å møte turistene? Foto: Odd Roar Lange

Mobilt turistkontor

Jeg mener at reiselivskontorene bør bestå. Men for mange steder kan det være behov for nye forretningsmodeller. Men å tro at det digitale kan overta for alle papirbrosjyrer, papirkart og hefter er svært naivt. Digital orientering krever kunnskap og erfaring. Svært mange av dagens turister er ikke i nærheten av å greie dette på egenhånd. Jeg har besøkt danske destinasjoner som byttet ut det faste kontoret med en flott dekorert campingbil. Det ble et mobilt kontor som kunne forflytte seg til der turistene til en hver til oppholdt seg. På torget i sommersesongen, til havnen når cruiseskipet ankom, utenfor hotellene når turistbusser ankom, til festivalområdet når det var store musikkfestivaler osv. Fra bilen ble det solgt ferdige pakker med opplevelser og overnattinger - og det ble gitt anbefalinger om steder å spise, bo, besøke - slik turistkontoret skal gjøre.  De skal analysere gjestene behov og gi rådene deretter.

Gi dem gratis wifi

Paralellt med arbeidet med å (eventuelt) sesongstenge turistkontor bør arbeidet med å etablere gratis wifi for turistene.

For alle jeg snakker med, som ønsker eller er tvunget til å stenge turistinformasjonkontoret, begrunner det med at dagens og morgendagens gjester finner informasjonen digitalt. Det tror jeg ikke at de klarer.

Fordi det er vanskelig å orientere seg gjennom et veldig stort antall ulike reiselivssider, som ser ulike ut fra kommune til kommune (eller fra region til region). Selv jeg, som er profesjonell på området, sliter med å finne det jeg trenger...

Og når utenlandske turister kommer til Norge så skrur de selvsagt av dataroamingen for å unngå store kostnader. Det finnes apper som hjelper deg til å finen gratis internett. de fleste vet ikke at slike apper finnes. Og de nettene man finner oversikt over begrenser seg til enkeltbutikker, og dekker ikke store områder i sentrum. Unntaket er Trondheim som har Trådløse Trondheim. En brukbar start, men det er ikke gratis for brukeren og utenlandske mobiltelefoneiere må betale via paypal/VISA. Det er for komplisert og oppleves utrygt for veldig mange brukere.

Fine apper, men vi trenger wifi.

Innovasjon?

Innovasjon Norge er vel strengt tatt ikke mest kjent for å satse på innovasjon når det gjelder reiseliv, men går heller på trygge og risikolave reiselivsprosjekt. Når det gjelder gratis wifi  bør Innovasjon Norge sette seg i førersetet, og sikre at Næringsdepartementet bestiller og betaler gratis wifi over så store deler av Norge som mulig. Man kan enten bruke befolkningsantalle eller antall turistgjestedøgn som grunnlag for prioriteringsliste. Norge har foreløpig såpass få turister at kapasiteten via wifi ikke kommer til å bli sprengt. Wifi har med sin nære binding til fibernettet også enorme muligheter. Men foreløpig har ingen teleoperatører engasjert seg. Derfor bør reiselivsnæringen, kommunene, Innovasjon Norge og departementene gjøre det.

Rett på nett når man er turist. Foto: Odd Roar Lange

I mellomtiden stenger turistinformasjonen dørene.

Og turistene går med sine avskrudde mobiltelefoner rett forbi stedene de ellers ville ha brukt penger - dersom de visste om dem.

 

Tips meg gjerne om andre steder i Norge som har kommet langt i turistwifi-planleggingen