To års reiselivsforsinkelse etter nettsidebråk

Skjermdump fra visitnorway.com
Skjermdump fra visitnorway.com

Innovasjon Norges nye reiselivsnettsider er ikke i strid med ESA-reglene. Men en langvarig strid har forsinket nye visitnorway-sider i to år.

Dermed kan Innovasjon Norge fortsette sin satsing mot en felles norsk reiselivsportal

Det er klarte etter at dataselskapet Tellus tapte sin sak mot Innovasjon Norge. For to år siden ble Innovasjon Norge, som tilbyr reisemålsselskapene i Norge å samle sine nettsider under fellesnettsiden visitnorway.com, klaget inn til EFTAs overvåkningsorgang ESA.

Mangedoblet besøket

VisitTrondheim og Visit Sørlandet var de to første store med i prosjektet. Og de økte antall googletreff kraftig. Flere andre reisemålsselskap har senere blitt med i prosjektet.

VisitNorway.com ville skape en felles plattform som tilbyr alle reisemålsselskap tilgang til aktuelle tekniske oppgraderinger som mobile plattformer. De ville også ha en felles profil mot den potensielle turisten gjennom oppgradering av eksisterende reisemålssider på VisitNorway.com.

Fryktet havari

Tellus mente at Innovasjon Norge tilbyr webtjenester og infrastrukturtjenester i konkurranse med Tellus, og at dette i ytterste konsekvens kunne føre til at Tellus og andre tjenesteleverandører ikke lenger hadde et forretningsmessig grunnlag for videre drift.

Tellus hevdet i klagen til at dette ville kunne få utilsiktede konsekvenser for destinasjonsselskapene som hadde en Telluslisens.

Nå har ESA sagt sitt: Innovasjon Norge har ikke brutt reglene.

Sykkelturisme i Norge. Foto: Odd Roar Lange

Avgjørelsen i ESA betyr at Innovasjon Norge kan fortsette å tilby sine nye markedsføringstjenester til alle landsdelsselskap og destinasjonsselskap, som blant annet innebærer at reisemålselskap kan oppdatere sitt eget innhold på www.visitnorway.com. Tilbudet har vært omstridt fordi noen reisemålsselskap har erstattet sine gamle websider med egen presentasjon på visitnorway.com. Innovasjon Norge har dermed fått fullt gjennomslag for sin praksis for bruken av offentlige midler til markedsføring av Norge som reisemål, skriver Innovasjon Norge på sin hjemmeside i dag.

17. mai i hovedstaden Oslo. Foto: Visitoslo
17. mai i hovedstaden Oslo. Foto: Visitoslo

Forsinket

ESA-saken har forsinket utrulling av egne sider til reisemålsselskapene med over to år. Avgjørelsen viser at Innovasjon Norge ikke har kryssubsidiert IT-tjenester i strid med statsstøtteregelverket.

Med denne ferske avgjørelsen fortsetter Visit Norway å tilby reisemålsselskaper å oppdatere eget innhold på egne sider gjennom nye partneravtaler. Avgjørelsen kommer for øvrig noen måneder før Visit Norway flytter opp i skyen på en ny og kostnadseffektiv plattform, skriver Innovasjon Norge.