Norwegian kan skylde deg 5500 kroner

Og det kan de gjøre uten at du vet om det.

Bjørn Kjos og Norwegian er ikke enig med Forbrukerrådet.        

Flyelskapet Norwegian og Forbrukerrådet har blitt enige om at om lag 20 av sommerens kanselleringer gir deg rett til økonomisk kompensasjon.

– Det skal i utgangspunktet mye til for at du ikke har rett på standardkompensasjon, sier direktør for forbrukerservice Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.

– Streik og ekstremvær, slik at flyene må stå på bakken, er blant noen få unntak.

Møtte Norwegian

Forbrukerrådet tok initiativ til møtet med Norwegian for å få bedre innsikt i hva slags informasjon selskapet ga sine passasjerer da mange fly ble kansellert tidligere i sommer. Ifølge EU-forordningen har flyselskapene et informasjonskrav når slike hendelser oppstår.

– Norwegian ser ut til å være enige med Forbrukerrådet om at rundt tjue kanselleringer var innenfor selskapets kontroll, og så har vi ulikt syn på enkeltsaker, sier Flønes.

Oppfordrer til å klage

Standardkompensasjonen innebærer at passasjerer kan få tilbake mellom 200 og 600 euro, avhengig av hvor langt de skulle fly. Du kan også ha krav på erstatning for utgifter utover standardkompensasjonen, så lenge tapet ditt er en naturlig følge av at flyet ble kansellert.

Det betyr at dersom alle som har krav på erstatning sender inn sine krav vil Bjørn Kjos og Norwegian måtte ut med 27-28 millioner kroner.

– Forutsetningen er at du klager innen et år, sier Flønes som oppfordrer folk til å klage til flyselskapet. Passasjerer som får avslag fra Norwegian, men likevel mener å ha et berettiget krav, kan klage videre til Transportklagenemnda Fly.