Disse skal styre det nye reiselivet i Møre og Romsdal

Står foran store utfordringer. Dette skal disse ta tak i.

Nye ledelse i Møre og Romsdal Reiseliv skal styre skuta videre.   Foto: Odd Roar Lange

Reiselivsnæringen i Møre og Romsdal samarbeider om en del av markedsføringen av reiselivsfylket på Nordvestlandet. Og dette styres av Møre og Romsdal Reiseliv, som på sitt årsmøte i Molde 15. august har valgt nytt styre.

Det nye styret består av
Leder: Harald Espeland, Geirangerfjord
Lars Olav Hustad, Visit Nordvest
Bjarne Rekkedal, Ålesund og Sunnmøre 
Samt tre styrerepresentanter som oppnevnt av Møre og Romsdal Fylkeskommune
Sissel Rykhus
Torill Ytreberg
Ragna Brenne Bjerkeset

Møre og Romsdal Reiseliv står foran store og krevende oppgaver. Først og fremst å få finansiert driften.  Medlems-destinasjonene har mer enn nok med å finansiere egen drift og noen av dem har signalisert at de ikke har lyst eller råd til å betale store beløp for å drifte en paraplyorganisasjon samtidig som de er medlem av Fjord Norge.
Samtidig har fylkeskommunen gitt beskjed om at pengestøtten derfra ikke vil bli gitt til destinasjonsselskapene direkte - men direkte til nettopp MR Reiseliv. 

Ny sammenslåing
 

Dette har fått flere til å ta til orde for ett felles destinasjonsselskap - istedet for tre, som idag - for det lille fylket på Nordvestlandet. 
Målt i folketall er fylket det 8. største i Norge. Mål i utstrekning er Møre og Romsdal det 11. største.
Fylket er det nordligste i Fjord Norge regionen, og når domenet Fjords.com nå er til salgs kan det blir nordregionens nye fellesnavn.
Ny markedsføringsprofil er også blant oppgavene som har vært diskutert. Så utfordringene står i kø for det nye styret. Og det kan bli et spennende år. Dersom det nye styret klarer det forgjengerne ikke har klart: å dra i én felles retning. Fikk du med deg disse?