MRexit - når de har mer enn nok med seg selv

MRexit - når de har mer enn nok med seg selv

- Vi trenger ikke samarbeide med andre, sier Møre og Romsdal. Hva er det de tenker på?

Trodde du at morgendagens gjest og turist er gammel dame og har blått hår?  
Foto: Odd Roar Lange

Vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har signert en intensjonavtale om å slå seg sammen til en felles region. De skal fordele funksjonene mellom seg, og markedsføringen av en allerede sterk reiselivsregion - Fjord Norway - skal styrkes og forbedres.
Nord for det lille - for mange ukjente - fylket Møre og Romsdal, som ligger mellom Trondheim og Bergen, har fylkene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag allerede blitt enige om å slå seg sammen.
Også her skal reiselivssatsingen styrkes. Fordi det trengs når man med mindre penger skal synes blant stadig flere aktører. Reiselivsnæringen omtales som verdens raskest voksende næring og den nye oljen. I alle fall noen steder.

Da kaffen ble kald

I et av verdens minste land mener ledelsen i det åttende største fylket (lille Møre og Romsdal) at de har nok med seg selv.

Ikke vil de bli med til vestlandsfylkene i deres samarbeid, fordi i Møre og Romsdal har ikke den politiske ledelsen noen tro på at sammenslåingen blir noe av...

Også trøndelagsfylkene får klare seg selv.
Et sammenslåingsmøte mellom Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene ble punktert på 30 minutter - før kaffen i koppene rakk å bli kald!

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. som er sekretær for forhandlingsutvalget fra Møre og Romsdal, skrev éi setning i møtereferatet: «Vi har nok med oss sjøl».
- Det oppsummerte konklusjonen i møtet på en god måte, sier fylkesordfører Jon Aasen til Romsdals Budstikke.

Vegen over åpne landskap - Atlanterhavsvegen.              Foto: Odd Roar Lange                            

Hva var det som sviktet?

Er vurderingsevnen bare utsatt for en midlertidig svikt, eller er det verre enn som så?

MRexit-en bør få reiselivsnæringen til å reise seg i et støyende og tydelig varsko-rop. Fordi det er ikke slik at Møre og Romsdal er så attraktiv at de andre regionene kommer løpende på frierføtter til Møre og Romsdals politikere.
Møre og Romsdal blir istedet nødt til å seile sin egen sjø. Og når vi vet at dette er en region ved Stad og Hustadvika kan det bli kraftige saker og mye sjøsyke.  
Alarmen bør gå også innenfor andre næringer som jeg ikke kjenner så inngående som nettopp reiselivet. Men som også trenger å styrke samarbeidet, ikke å svekke det.

Er det noe ukjente Møre og Romsdal virkelig trenger så er det en sterk regionspartner. Om det er nordover eller sørover er ikke det viktigste. Det viktige er å ikke stå alene. For alene er vi svake, ikke sterke.
Samtlige norske reiselivssuksesser er blitt til på grunn av samarbeid. Sørlandet, Nord-Norge, Gudbrandsdalen, Oslo. Ingen klarer seg alene.

– Vi har fylkestingets vedtak på at Møre og Romsdal er stort nok til å være egen region. (Fylkesordfører Jon Aasen til Romsdals Budstikke)

MRexit kan utvikle seg til å bli den største næringspolitiske tabben på Nordvestlandet på mange, mange år.
Og dét skje i et fylke som ikke er helt ukjent med å heller ville sparke beina under nabokommunen fremfor å hjelpe den til å bli sterk.
Derfor endte jernbanen sitt spor i Åndalsnes, fordi byene Molde, Kristiansund og Ålesund ikke klarte å bli enige om hvem av dem som skulle få togstasjon til sitt sentrum. Nå havnet den istedet på landet. (Selv om Åndalsnes kaller seg by, men det er det bare de selv som tror noe på).
Molde ble utpekt som vertsby til nytt fellessykehus på bekostning av naboen Kristiansund. I Kristiansund er dette så vondt å svelge at de heller ønsker at Molde og Kristiansund ender opp med å måtte beholde sine slitte, små bysykehuset fremfor at de får ett felles nytt og trygt sjukehus. Dette kun fordi postadressen er feil. De håper i det lengste at det ikke blir penger til nybygget i Molde. I så fall blir det for første gang på lenge gledes-fakkeltog i Kristiansunds gater.

  Er det mørke skyer eller er det en fin solnedgang? Det kommer an på øynene som ser. Foto: Odd Roar Lange

Er det mørke skyer eller er det en fin solnedgang? Det kommer an på øynene som ser.
Foto: Odd Roar Lange

Vi er best alene

Vi tror ikke på samarbeid i Møre og Romsdal. Det vil si:  De som er over 50 tror ikke på samarbeid.
De unge, innvandrerne, innflytterne og noen få kloke eldre skjønner at Møre og Romsdal er helt avhengig av å være en del av en større region. De tror på samarbeid. 
Ellers blir markedsmidlene, styrken, kvaliteten, utviklingen og de flinke hodene plassert nord og sør for Møre og Romsdal. Og uten innflytelse fra de som heller gikk for MRexit i stedet for samarbeid. 

Bortkastet

Å utrede samarbeid er bortkastet tid og penger, mener fylkesledelsen i MRexit-fylket. Som av en eller annen grunn må ha fått det for seg at alt var bedre før.
Men nå kan jeg for oppklaringens skyld nevne at de unge, de som er fremtiden, ikke har opplevd "før-tiden". Men de skal oppleve fremtiden. Og den blir trist - dersom dagens ledelse får det som de vil, og istedet er opptatt av å beholde makten og vervene sine, og stillingene sine, istedet for å løfte blikket opp og å se fremover. Og å være med å skape noe nytt. Et sterk region.

Fjong til fjords

Møre og Romsdal trenger å samarbeide tett med Fjord Norge. Meget tett. Og Møre og Romsdal har akkurat like mye - og lite - til felles med Haugesund som folk i Sogn og Fjordane har det. Men de trenger å være en del av en sterk region. Da får man tåle at vi er ulike og at vi skilles av usynlige kommune- og fylkesgrenser. Og siden grensene er usynlige kan vi like gjerne fjerne dem helt. Og heller skape en sterk region.

Valget står mellom å være "Fjolls til fjells" eller "Fjong til fjords". Det er det siste som skaffer penger på bordet - og gjester til regionen. Det blir tungt å selge Atlanterhavsvegen, Geiranger og Trollstigen alene.

Og det kan bli resultatet dersom MRexit blir et faktum.

Leste du disse?

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- The Travel Inspector, april 2016 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-7491514391569794"
     data-ad-slot="7383095666"
     data-ad-format="auto"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

 

  
 

 

Libratone Too er et perfekt reisefølge med god lyd

Libratone Too er et perfekt reisefølge med god lyd

Kunne du tenkt deg en ferieuke ved denne stranden?

Kunne du tenkt deg en ferieuke ved denne stranden?