Dette har du krav på når toget er forsinket

Mange vet ikke at de har rett til erstatning fra NSB og Flytoget.

Sjekk dine rettigheter når togene er forsinket.                      Foto: Odd Roar Lange

(ODD ROAR LANGE): Når toget er forsinket - og det skjer jo fra tid til annen - så kan du ha krav på penger tilbake fra NSB eller flytoget. 
Prisavslag hos NSB kan søkes for reiser inntil 90 dager tilbake i tid, og kun ved forsinkelser på over 60 minutter for langdistansetog, og over 30 minutter for andre tog.
Blir Flytoget mer enn 30 minutter forsinket, og flyet ditt går fra deg, dekker Flytoget plass for deg på neste ledige flyavgang. Uansett årsak til forsinkelsen og gjelder både vær- og føreforhold, signalfeil eller andre uforutsette hendelser.

Hvordan fungerer reisegarantien?

Flytoget har avtaler med flyselskapene og flytogpassasjerene får en rekvisisjon som de kan ta med seg til SAS Ground Services på OSL. Dette gjelder uansett hvilket flyselskap du skal reise med.
Passasjeren må ha tatt et flytog som i utgangspunktet ville vært fremme innenfor flyselskapets anbefalte oppmøtetid. Dette varierer fra flyselskap til flyselskap, og du finner vanligvis informasjon om dette på flybilletten.

NSB-garantien

Kunder hos NSB som opplever mer enn 30 minutters forsinkelse får erstattet 50 prosent av billettprisen på de fleste tog. Her kan du lese hva NSB skriver om sin garanti:
Unntaket er altså regiontog mellom Oslo-Bergen, Oslo-Kristiansand-Stavanger, Oslo-Trondheim og Trondheim-Bodø der kundene vil få tilbake 50 prosent av billettprisen ved forsinkelser på over 60 minutter.

Periodebillett NSB

Er du periodebillettkunde (papir eller elektronisk) benytter du dette skjemaet etter at billetten er utløpt. Dersom det fremmes flere krav om erstatning knyttet til samme periodebillett, skal disse sendes samlet til NSB etter utløpet av billettens gyldighetsperiode. Oppgi informasjon om ”hendelsesforløp” og legg ved kundenummer og kontonummer. Refusjon beregnes ved å dele antall dager periodebilletten er gyldig for, og maksimalt samlet refusjon for en periodebillett er begrenset oppad til 50% av billettens kjøpspris.

Periodebillett Ruter/Kolumbus

Kunder av Ruter AS som reiser med NSB og benytter periodebilletter må sende inn billetten når denne er utløpt. Benytter du elektronisk reisekort må du oppgi E-kortnr som du finner på baksiden av kortet. Dersom det fremmes flere krav om erstatning knyttet til samme periodebillett, skal disse sendes samlet til NSB etter utløpet av billettens gyldighetsperiode. Oppgi informasjon om ”hendelsesforløp” og legg ved kontonummer.
Kunder av Kolumbus og Skyss må sende kopi av billetten da disse billettene ikke finnes i NSB-systemer.

Sjekk togtidene og bruk gjerne appene til NSB, Ruter og Flytoget.  Foto: Odd Roar Lange

Enkeltbillett

Har du en enkeltbillett på papir må du sende inn originalbilletten sammen med navn, adresse og kontonummer.
Erstatning av utlegg til alternativ transport eller andre krav sender du via denne nettsiden.

Hva om de ikke godtar klagen din?

Du kan klage til Transportklagenemnda - Kollektivreiser dersom du og NSB eller Flytoget ikke blir enige i en klagesak. For å få saken behandlet av nemnda er det en forutsetning at du på forhånd har reklamert skriftlig til tjenesteyteren uten at saken har løst seg i minnelighet.
Transportklagenemnda behandler klager som gjelder jernbaneforetak på det nasjonale jernbanenettet, kommersielle bussruter og kollektivreiser med trikk, buss, T-bane og bybane.
Slik klager du hit.

Har du tips, ideer, synspunkt eller spørsmål?
Kontakt meg gjerne på epost: orl@thetravelinspector.no

Leste du disse sakene?