Obs: Dette må du vite om passet ditt i år

Se sjekklista som redder utenlandsreisen din

(ODD ROAR LANGE): Passet ditt kan være like viktig, eller til og med viktigere enn billetten din når du skal på ferie. Men hva skal du sjekke for å forsikre deg om at passet ditt er gyldig? Og hva er lurt å vite dersom du skal bestille nytt pass. Her kommer sjekklista som alle bør bruke før de drar utenfor landets grenser.

1) Ta alltid med deg passet ditt
Husk at pass er eneste gyldige norske legitimasjon. Du kan ha flaks og reise mellom en rekke land i Norden og EU/EØS uten at du må gjennom passkontrollen. Men med økt terror i Europa er det også opprettet en utvidet passkontroll ved norsk grense - også mellom nordiske land. Og husk at dersom terror skjer mens du er utenlands så kan kontrollen på hjemreisen bli skjerpet ytterligere.

2) Sjekk at passet er uskadet
Passet ditt må aldri være skadet eller mangle sider. Det nytter heller ikke med reparasjoner med tape/lim eller lignende. Da må du ha nytt pass.

3) Sjekk at navnet er riktig skrevet.
Passet får samme navn som er registrert på deg i folkeregistret. Dersom du bestilte reisen for lenge siden, og i mellomtiden har skiftet/endret navn så må du påse på at passet du reiser med ikke har annet navn enn i billettbestillingen. 

4) Husk at barn skal ha eget pass.
Det nytter ikke å komme med et spedbarn på armen og å si at det er ditt barn hvis du ikke har med pass til barnet. Alle reisende skal ha eget pass.

Barn skal ha egne pass, og de må være med når passet skal bestilles. Foto: Odd Roar Lange

5) Sjekk passets utløpsdato.
Mange land kreves det at passet ditt er gyldig i minst seks måneder etter hjemreisedatoen. Du får en oppdatert oversikt ved å sjekke nettsiden landsider.no Men endringer kan skje på kort varsel og uten at siden er oppdatert.
Eller, har du tenkt på hva som skjer dersom hjemreisen blir forsinket på grunn av sykdom, streik, vær eller annet? La passet alltid være gyldig minst i ett år etter at reisen din starter. Da er du på den sikre siden.
Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet, og så lenge passet er uforandret og uskadet.
Pass til personer over 16 år er gyldig i 10 år.
Pass til barn har kortere gyldighetstid.
Gyldighetstid pass til personer under 16 år
0-5 år: To år
5-10 år: Tre år
10-16 år: Fem år

7. Bestill pass i god tid.
Mange politistasjoner har god tid til passbestilling i vinterhalvåret. Men når våren og sommeren kommer er det lang ventetid. Mange politistasjoner tar i mot elektronisk timebestilling. Dette finner du en oversikt på nett.
Slik gjør du:
° Søk opp ditt nærmeste passkontor for å se om det tilbyr nettbestilling.
° Velg «Bestill eller endre time» for å komme til booking-siden til passkontoret. Du kan ikke bestille flere timer til samme person «for sikkerhets skyld».
° Hvis passkontoret ikke har timebestilling på nett, møt opp på passkontoret som tilbyr drop-in,  eller ta kontakt med passkontoret på forhånd.

8) Hvor lang tid tar det før du får nytt pass?
Politiet garanterer at du får nytt pass innen 10 arbeidsdager. Men i virkeligheten går det mye kjappere enn 10 dager. Vanligvis 2-5. Merk at det ikke er postutlevering på lørdager.

Disse passkioskene samler inn bile og fingeravtrykk samt signatur.    Foto: Odd Roar Lange

Disse passkioskene samler inn bile og fingeravtrykk samt signatur.    Foto: Odd Roar Lange

 9. Hva skal du ha med når du søker pass?
Ta med deg norsk fødselsnummer, gyldig legitimasjon som pass, førerkort, bankkort med bilde.
Og husk at tidligere pass skal leveres inn når du søker om nytt pass. Dersom du har glemt passet hjemme så må du oppsøke passkontoret for å få utlevert det nye passet ditt når det er ferdig. Da må du levere inn det gamle, ellers får du ikke det nye.
Husk å ta med penger/kort for betaling av passgebyr. Du kan ikke betale med kredittkort.
10. Dette tar du med når du skal bestille pass for barn.
Passøkeren må selv møte opp sammen med deg. Dette gjelder også spebarn. Når du søker pass til barn og ungdom under 18 år så må du ta med signert, original fullmakt (ikke eldre enn tre måneder) og gyldig legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av legitimasjonen fra den andre forelderen/foresatte hvis han eller hun ikke selv kan være til stede. Passmyndigheten tar bilde til passet ved hjelp av en passkiosk. Hvis det av ulike årsaker er vanskelig å få tatt bilde i skranken, kan du ta med passfoto fra fotograf. Passfoto til barn under tre år må tas med. Ta med vedtak og dokumentasjon fra UDI dersom du har blitt norsk statsborger og søker pass for første gang.

11. Trenger du ekstrapass?
Skal du søke ekstrapass i forbindelse med reise og ditt originale pass er hos en ambassade for visumbehandling, må dette dokumenteres i et originalt skriv fra ambassaden før politiet tar imot en ny søknad.
Skal du søke ekstrapass i forbindelse med jobb må du ha med et stemplet, signert, datert originaldokument som bekrefter dette. Du kan bestille time for å søke ekstrapass.

12. Mistet pass
Du kan få nytt pass dersom du har mistet det forrige. Men dersom du har mistet passet ditt tre ganger i løpet av en tiårsperiode så kan du risikere å måtte vente flere år før du får nytt pass. Dette blir vurdert av politiet i hvert enkelt tilfelle. Har du mistet passet ditt to ganger i løpe av en tiårsperiode så vil du få skriftlig varsel fra politiet om at neste gang kan du få skikkelig trøbbel.

13. Du kan bli nektet pass
Dersom politiet har grunn til å tro at du forlater landet for å unndra deg straff eller offentlig gjeld så kan passet ditt bli inndratt.

14. Ulike farger på passet
Det finnes flere farger (og innhold) på norske pass.  Det mørkegrønne passet er egentlig ikke et pass, men et reisebevis som gis til personer som har flyktningestatus i Norge. Dette gis til personer som av ulike grunner ikke kan få søkt om pass i sitt hjemland. Dette er egentlig et reisedokument, og ikke et fullkomment pass. Gyldigheten er begrenset.
Det blå passet er et utlendingspass for enkeltreiser. Hvis du har oppholdstillatelse i Norge, og du plutselig må reise på en viktig tur til utlandet, kan du søke om norsk utlendingspass for enkeltreise. Dette kan man få dersom det ikke er mulig for deg å skaffe pass fra hjemlandet ditt i tide før du skal reise. Det røde passet er det vanlige passet som du får når du søker pass på vanlig måte.
Det grønne passet er et provisorisk pass og er dermed også et nødpass, men dette gjelder kun for en spesifikk reise. Denne reisen skal føres inn i passet. Fordelen med det grønne passet er at det har biometrisk informasjon. Det betyr at informasjon om deg er lager i passets databrikke. Nederst på passets forside ser du det samme symbolet som du har på de røde passene. Dette angir at det er et biometrisk pass, og dette symbolet mangler på det oransje nødpasset.

Visste du at passet finnes i flere farger?                                             Foto: Odd Roar Lange

15. Hjelp, jeg trenger nødpass
Hvis du har et absolutt behov for pass og det ikke er mulig å vente på et ordinært pass før planlagt reise, kan du få et nødpass, også kalt midlertidig pass. Nødpasset er oransje og håndskrevet. Henvend deg til ditt lokale politi når du skal søke om nødpass. Hvis du søker om midlertidig pass rett før du skal reise, kan det være at politiet ikke har kapasitet til å behandle søknaden din før reisen men det er mulig å få hjelp til nødpass på de store flyplassene som Gardermoen. Her kan det være lang kø eller stengt politipost, så dette er ikke noe du skal gamble på at ordner seg der. 

Nå passet er ordnet, billetten bestilt, reiseforsikringen på plass. Da er det bare å ønske god tur