Passet ditt kan være ugyldig lenge før utløpsdatoen

Slik oppdager du om du må ha nytt pass

(OddRoar Lange): Pass til personer over 16 år er vanligvis gyldig i 10 år. Men vær klar over at passet ditt kan være ugyldig lenge før - og husk også at pass som er utstedt til barn til barn har langt kortere gyldighetstid.

Årsaken er dette: Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet. 

Hvem har ansvaret?

- Passinnehaveren er selv ansvarlig for at bildet i passet ligner på deg selv. Har du forandret deg eller har utseendet ditt endret seg mye i løpet av noen år så kan det bli utfordringer ved en eventuell passkontroll. Vi anbefaler da å kjøpe/fornye passet, sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt.
Har du endret hårfarge slik at det ikke er lett å se at det er deg som er på bildet, eller har det skjedd andre forandringer som gjør det vanskelig å gjenkjenne deg for andre?
Da må du skaffe deg nytt pass. 
Nå laget passene etter elektronisk bestilling fra de ulike politistasjonene. Derfor vil de fleste oppleve at passet kommer i posten veldig kjapt etter bestilling.

Hvor lenge varer passet til barna?

Gyldighetstid pass til personer under 16 år

  • 0-5 år: to år
  • 5-10 år: tre år
  • 10-16 år: fem år

Krav om gyldig pass etter utreise

Visste du at enkelte land krever at passet er gyldig en periode etter utreise fra landet du har besøkt?
Du kan finne informasjon om dette på Utenriksdepartementets (UDs) landsider som blant annet inneholder informasjon om inn- og utreisebestemmelser for de ulike land.
Her finner du den komplette oversikten.

Har du skiftet navn siden du fikk pass forrige gang? Da må du lese dette.

Tap av statsborgerskap

Noen kan miste statsborgerskap - og dermed retten til å ha norsk pass.
Her er en regel du kanskje ikke visste?

Den som ervervet norsk statsborgerskap ved fødselen, men som ikke har vært bosatt i til sammen to år i Norge eller til sammen syv år i Norge og andre nordiske land, taper sitt norske statsborgerskap når vedkommende fyller 22 år.

Taper noen sitt norske statsborgerskap etter denne paragraf, taper også vedkommendes barn statsborgerskapet. Det gjelder likevel ikke dersom en av foreldrene fortsatt er norsk, eller barnet selv fyller vilkårene i første ledd for å beholde statsborgerskapet.

Tap av statsborgerskap etter denne paragraf inntrer ikke dersom vedkommende dermed blir statsløs. Her kan du lese mer om dette.