Slik blir du lurt av flyselskapene

Flyselskapene sparer millioner på dette trikset. Slik avslører du dem

Ikke la deg lure av flyselskapene. Du har kanskje tusenlapper til gode.  

(ODD ROAR LANGE): Du skal ut og fly, men flyet er forsinket. Det kan være alt fra «bare litt irriterende» til «veldig problematisk» for resten av reisen. En flyforsinkelse kan i passasjerene rettigheter til forpleining, hotellopphold, annen transport og en kontantutbetaling alt etter årsaken til forsinkelsen.
I de siste årene har både Thetravelinspector.no, andre medier og Forbrukerrådet informert de reisende om rettighetene. Men til tross for dette: Flyselskapene gjør gjerne en anstrengelse for å slippe å betale det passasjerene har krav på. Jeg tror det er bevisst.

Strenge regler

Passasjerenes rettigheter er kompliserte og ikke lett å ha full oversikt over. Alt tyder på at de store flyselskapene spekulerer i passasjerenes uvitenhet og at det er komplisert å orientere seg i rettighetsjungelen.
Kort fortalt så er dine rettigheter regulert av årsaken til forsinkelsen og avstanden på flyreisen.
Værforhold, streik og krig/terror gir vanligvis ikke rett til økonomisk kompensasjon. Mens teknisk feil, varsel om teknisk feil, mannskapsmangel etc gir deg rett til en kontanterstatning.
Jeg synes strengt tatt at EU-forordningen kan virke litt urimelig noen ganger. Flyselskapet må punge ut med millioner av kroner for utgifter passasjerene strengt tatt ikke har hatt.
Men all den tid reglene først er der (de oppstod etter en dom mot det italienske flyselskapet Alitalia) så må selskap som SAS og Norwegian følge dem.

Både SAS og Norwegian avslår krav når passasjerene har rett til økonomisk kompensasjon.
Foto: Odd Roar Lange

Min erfaring er at selskapene gjør store anstrengelser for å unngå å betale det de faktisk skal betale. Det groveste eksempelet jeg kjenner til er da Norwegian avslo alle krav fra passasjerer etter at et fly fra Molde til Oslo ble mange timer forsinket grunnet varsel om teknisk feil. Selskapet gikk, etter massiv medieomtale, senere tilbake på avslaget og betalte erstatning til de som klagde på avslaget.
Jeg kan mer om reglene og tolkningene av EU-forordningen enn flertallet av reisende. Det er en del av jobben min, og jeg får ofte henvendelser fra passasjerer som har fått avslag.
Avslaget kommer alltid på engelsk eller på svensk, og er vrient å forstå for passasjerene. Og begrunnelsen - i den grad det er en begrunnelse - er enda mer komplisert. Derfor gir de fleste seg.

Gjør de det med vilje?

Jeg har i den siste året rådet passasjerene å klage på avslaget i 29 av sakene jeg ble tipset om. 28 av dem har endt i at flyselskapene SAS og Norwegian har ombestemt seg uten mer styr. Og uten forklaring. De betaler det kunden har krav på. 21 av sakene dreier seg om Norwegian, åtte saker om SAS.
Den siste saken er foreløpig ikke avklart. Jeg tipper at også den ender med utbetaling.
Det kan ikke være tilfeldig at så mange åpenbare saker er feilbehandlet. Jeg tør ikke tenke på hvor mye penger de sparer på å gi feil avslag.
En annen gjentagende feil er at de betaler ut for lite penger. Flyselskapet tilbyr passasjerene en utbetaling på 250 euro der passasjeren, på grunn av flyavstand på 1500-3500 km, har krav på 400 Euro.
Mine undersøkelser tyder på at flyselskapene, enten med vitende og vilje, eller på grunn av dårlig saksbehandling, velger å betale ut feil eller å avslå søknaden.
Og så håper de at passasjeren ikke har kunnskap til å klage.
Jeg opplevde dette senest denne uka, da SAS først betalte ut et mindre beløp, før de etter ny klage innså at de hadde gjort feil. Jeg tror de gjør det med vilje - eller fordi de systematisk slurver og har dårlige rutiner. Uansett bør du sjekke nøye.

Penger fra i fjor

Dersom du hadde trøbbel i ferien i fjor kan du ha penger til gode.
- Fristen for å klage til Transportklagenemnda fly er ett år etter at passasjeren skriftlig reklamerte til flyselskapet, jf. transportklagenemndforskriften § 5-2, sier Anne B. Lea, daglig leder i Norsk Reiselivsforum
- Ellers gjelder i Norge vanlig foreldelsesfrist på 3 år når det gjelder krav passasjeren har overfor flyselskapet etter EU-forordningen. For krav etter luftfartsloven gjelder en foreldelsesfrist på 2 år. Den generelle foreldelsesfristen avbrytes ved at selskapet erkjenner kravet (eller at saken sendes til oss som klagenemnd, jf. foreldelsesloven § 16 nr. 2).

Derfor skal du klage selv

Dersom du ikke får vite årsaken til forsinkelsen, eller den faller inn under de punktene jeg nevnte over, så skal du ikke godta avslaget. Og bruk gjerne denne nettsiden for å regne ut hva du har krav på. Legg inn start- og sluttdestinasjon. Og så kommer beløpet frem. 
Slik klager du på forsinkelsen.
Flyselskapenes tvilsomme håndtering av klager gjør at det skaper grobunn for firma som påtar seg å gjennomføre klagearbeidet for deg. Pass deg for de gode hjelperne. De tar 25 prosent av erstatningssummen. Jeg mener at du lett kan gjøre jobben selv. Det sparer du tusenlapper på, og arbeidet tar ikke mange minutter,
Og er du fortsatt i tvil: så spør heller meg eller andre som kjenner godt til hvordan reglene tolkes.
Og for ordens skyld: Jeg gjør det selvsagt gratis.

Les dette: Når flyet er forsinket, dette har du krav på  

Har du tips om saker der du er blitt nektet erstatning som du har krav på, har du synspunkt eller spørsmål i temaet?
Kontakt meg gjerne på epost: orl@thetravelinspector.no