Slik blir kortet som "overtar" for passet ditt

Her er alt du trenger vite om ID-kortet som gjør passet overflødig i våre viktigste ferieland. 

Slik blir det nye id-kortet, når det endelig kommer.              Foto: Odd Roar Lange

Allerede 2007 bestemte norske myndigheter at norske borgere skal kunne få et nasjonal ID-kort som kan brukes istedet for pass innen Schengenområdet. Dermed kan du ha kortet i lommeboka istedet for en egen liten bok, som idag. 

Men arbeidet med de nye kortene har gått sakte - veldig sakte. Nå bekrefter programleder for ID-programmet IDeALT i Politidirektoratet, Annar Bohlin-Hansen overfor The Travel Inspector at ordningen ikke er på plass før siste del av 2017.

Norge får nye pass, som allerede har fått mye skryt for sitt design. Men for dem som reiser innenfor Schengenland er det id-kortene som er ønskelig å få på plass.

Her er alt du trenger å vite om det nye id-kortet:

Hva er nasjonalt ID-kort?

- Nasjonalt ID-kort er et offentlig utstedt identitetsbevis med sikkerhetselementer som gjør det vanskelig å forfalske, sier Annar Bohlin-Hansen.
-Det nasjonale ID-kortets primære formål er å gjøre det enkelt for folk - blant annet for grupper som ikke har (eller får) førerkort, pass eller bankkort med bilde - å skaffe seg et identitetbevis med høy tillit og bredest mulig bruksområde. Gjennom primærformålet vil ordningen medvirke til å erstatte mer usikre identitetsbevis og forhindre identitetstyveri og annen kriminalitet utført ved bruk av falsk, lånt eller stjålet identitet. Den vil dermed også styrke personvernet gjennom at den enkelte får mulighet til å beskytte sin egen identitet og opplysninger om seg selv.

Hvem kan søke?

- Lov om nasjonalt ID-kort gir norske statsborgere rett til å få et nasjonalt ID-kort. Personer som ikke blir nektet pass har rett til å få ID-kortet som har funksjonalitet som gyldig reisedokument i EØS-området (reiserett innenfor Schengenområdet). Men også norske statsborgere som ikke kan få pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett, men fyller lovens øvrige vilkår, har etter søknad rett til å få nasjonalt ID-kort uten reiserett.

Når kommer det?

- Det planlegges utstedt fra slutten av 2017, sier Annar Bohlin-Hansen

Hvordan kan du søke om kortet?

- Det gjør du ded personlig oppmøte ved tjenestesteder i politiet som i dag mottar søknad om pass.

Hva vil det bety for deg?

- I dag er passet det eneste offentlig utstedte identitetsdokumentet som tilfredsstiller internasjonale sikkerhetskrav og godkjennes som dokumentasjon for norsk statsborgerskap i utlandet.
Passets primære funksjon er å være et reise- og identifikasjonsdokument overfor utenlandske myndigheter, men det må i mange tilfeller brukes også nasjonalt når det kreves identifikasjon med høy sikkerhet og tillit.
I motsetning til de fleste andre europeiske land, mangler Norge et nasjonalt identitetsbevis med mer funksjonelt format enn passet, fortsetter Annar Bohlin-Hansen.
-
 Et nasjonalt ID-kort kan være i lommeboka til enhver tid, og dette gjør det enklere for samfunnet (dørvakter, offentlige kontorer, banker, leger, apotek etc) å gjennomføre en identitetskontroll med bedre kvalitet– og enklere for borgere å legitimere seg.
Det er i dag utstrakt bruk av identitetstyveri ved bruk av falsk, lånt eller stjålet identitet. Økt bruk av nasjonalt ID-kort vil bidra til å styrke den enkeltes vern mot identitetstyveri, og til å forebygge og bekjempe annen kriminalitet som involverer falsk eller stjålet identitet.

- Hva er sikkerhetsaspektet?

Det nasjonale ID-kortet vil inneholde nyeste teknologi for sikkerhetselementer (optiske), samt inneholde en kontaktløs brikke. Den kontaktløse brikken kan benyttes for å verifisere ekthet elektronisk (elektronisk kontroll) og inneholder på samme måte som passet biometrisk informasjon (ansiktsfoto og fingeravtrykk) og annen personinformasjon.
Også teknisk funksjonalitet for eID skal inntas på kontaktløs brikke i alle kort. Det tekniske innholdet er nødvendig for at ordningen skal kunne fungere som en sikker og kontrollerbar fysisk og elektronisk identitetsbekreftelse, opplyser politidirektoratet.

- Hva er skjult i brikken?

- Informasjonen som ligger i brikken er signert av den utstedende stat. Signeringen er en form for «lesbar» kryptering. Dette er det viktigste elementet i autentitets- eller ekthetssikringen av opplysningene som er lagret elektronisk. Alle stater må levere sitt sertifikat til alle andre samarbeidsland.
Dermed kan samarbeidende stater sjekke signaturen på informasjonen i den elektroniske brikken, og bekrefte at det ikke er gjort endringer. Signaturen vil ikke stemme hvis det er gjort endringer. Personopplysningene må videre kunne leses elektronisk slik som passene hvis ID-kortet skal godkjennes som reisedokument til land utenfor EØS-området i tråd med ICAOs krav.

- Kan man bruke kortet til andre ting?

- Dokumenter med elektronisk lagret personinformasjon gir også mulighet til automatisk å kontrollere innehaveren mot eksterne registre som er koblet opp mot kontrollstedet, for eksempel ved at det foretas en automatisk kontroll mot registre for etterlyste personer.

- Kortleseren, hva med den?

- For å få tilgang til opplysningene i den elektroniske brikken må et utdrag av den maskinlesbare teksten (Machine Readable Zone-MRZ) leses. Denne informasjonen er grunnlaget for en nøkkel som benyttes til tilgangskontroll og kryptering av kommunikasjon mellom ID-kortet og leseren. Dette er en konfidensialitetssikring som hindrer at informasjonen i kortet kan «fjernavleses» uten kortinnehavers kunnskap.

Kontroll med mobil

"Alle" kan ta i bruk dokumentlesere for å gjennomføre elektronisk kontroll. Slike dokumentlesere har funksjonalitet for å lese brikken trådløst, og vi forventer at dette blir den vanlige måten å kontrollere ektheten av et pass eller nasjonalt ID-kort. I bildet nedenfor er et eksempel på hvor en mobiltelefon med NFC støtte (Android) leser brikken på et pass:

Du kan lese informasjonen i kortet ved hjelp av mobiltelefonen.        Foto: Politiet

Les mer i om disse sakene: