Dette har du krav på etter togstreiken

Du kan ha krav på flere tusen kroner fra NSB

Venter du på toget?                                                                           Foto: Odd Roar Lange

Dersom reisen ikke kan gjennomføres har du krav på erstatning. Men hvor mye kan du få?

NSB rammes av streik og allerede fra streikens første dag vil mange oppleve problemer.

Men hva har du krav på dersom du får trøbbel?

Refusjon

Ubenyttede billetter kan refunderes ved å henvende deg til hjelp@nsb.no (oppgi referansenummer eller legg ved kopi av billetten), ringe 815 00 888 eller kontakt betjente stasjoner.
Periodebilletter på strekninger der streiken rammer, vil refunderes i perioden som arbeidskonflikten pågår ved at kunden henvender seg til NSB Servicesenter på servicesenter@nsb.no.

Har du periodebillett ba NSB deg om å vente til etter at arbeidskonflikten er avsluttet, slik at du får refundert det du har krav på.

Og når streiken nå er over kan u ha krav på flere tusen kroner i erstatning. Her kan du lese Aftenpostens artikkel.
Dersom du har månedskort på NSB Komfort fra Halden til Oslo S har du krav på 4755 i erstatning.

- Ved streik har man krav på full refusjon av billetten, men når en passasjer rammes av togstreik har man ikke krav på at NSB, reisebyrået ditt eller en reisearrangør skal dekke tap som følge av problemene som oppstår. 
Heller ikke reiseforsikringen din er til mye nytte i slike sammenhenger.

                                                                                                               Foto: NSB

Forsikringen

Reiseforsikringen dekker verken streik, arbeidskonflikter eller lockout fordi det ville ført til at prisen på reiseforsikringen ville blitt veldig høy. 
Reiseforsikringen din dekker hendelser knyttet til sykdom, død, ulykker, ran og tap av bagasje på reise.

Klarer du å glede deg over over de små øyeblikkene på toget?   

Få også med deg disse sakene

Dette har du krav på når flyet er forsinket.
Dette er den beste reiseforsikringen.
Dette har du krav på når toget er forsinket - og det ikke skyldes streik.

Har du lest dette?