Har du en god turist-idé? Da kan du vinne 3 millioner kroner

Nå har du sjansen til å få realisert drømmen din

Gode prosjekt koster penger. Som her, på Gamle Ormelet på Tjøme. Nå kan nye norske prosjekt blir realisert.

(ODD ROAR LANGE): Reiselivs-Norge spisser satsing på økt kulturturisme. Og nå legger Innovasjon Norge penger i potten for å finne frem til de beste ideene. 
Nå kan du vinne inntil 3 millioner kroner dersom du har et prosjekt som skal trekke flere kulturturister til Norge
For å trekke flere kulturturister til Norge utlyses det en åpen, nasjonal konkurranse for nye prosjekter som kan løfte frem fortellinger om Norge som kulturdestinasjon, skriver Innovasjon Norge i en pressmelding.

Flere turister - flere penger  

Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at etterspørselen etter kunst og kulturopplevelser øker blant internasjonale turister til Norge. Kulturturistene er en lukrativ målgruppe på grunn av sitt høye forbruk, som i 2016 utgjorde en tredjedel av det samlede totalforbruket blant alle feriereisende. Kulturturistene tilbringer også mer tid i Norge, og har i gjennomsnitt 10 overnattinger sammenlignet med 6,7 overnattinger av øvrige turister.
- Opplevelsene og mulighetene er der, utfordringen er å løfte de frem og nå ut til de som planlegger sin neste reise. Derfor lyses det ut en åpen, nasjonal konkurranse med mål om å generere nye ideer, konsepter og prosjekter som kan tiltrekke seg flere kulturturister til Norge. Vi er gode på å profilere Norge som naturdestinasjon, men vi må bli mye flinkere til å profilere Norge som kulturnasjon og -destinasjon, sier ansvarlig for kreativ næring i Innovasjon Norge Margit Klingen Daams i pressemeldingen.

De gode ideene, enten de er store eller små, er velkommen i konkurransen. Foto: Odd Roar Lange

De skal bestemme

Et fagpanel bestående av representanter med kunst og kommunikasjonsfaglig kompetanse vil vurdere søknadene i samarbeid med Innovasjon Norge. Det kan velges ut en eller flere vinnere som får penger til å gjennomføre prosjekter der formålet er å profilere Norge ved hjelp av kulturell og kreativ kompetanse. Midlene kan gå til utvikling av materiell som bilder, film, tekst, musikk eller liknende, og noe til kommunikasjonsarbeid.

Krona museumsbygg i Molde er blitt en gedigen kultursuksess. Nå jaktes det på flere ideer.
Foto: Odd Roar Lange

Disse prosjektene ser de etter

  • Nyskapende, nytt konsept
  • Må kunne kommuniseres til et stort publikum
  • Gjennomførbar prosjektplan
    Det er ikke forventet at det skal foreligge ferdige konsepter, men ideer som det kan jobbes videre med for å realisere. Konseptet må være ferdig utviklet og klart slik at det kan formidles i forbindelse med bokmessen i Frankfurt i 2019, der Norge skal være gjesteland. Bokmessen blir en viktig arena for kulturell og kreativ næring, og vil være et ledd i arbeidet for å sikre at næringen blir en relevant del av den fremtidige plattformen for Merkevaren Norge.

Hvem kan søke?

Målgruppen for utlysningen er bedrifter fra kulturell og kreativ næring. Det er en fordel om prosjektene gjøres i samarbeid med reiselivsnæringen, kunst- og kulturinstitusjoner.
Søknadsfristen er 1. juni 2018. Og du kan søke her
Fikk du med deg denne?