Mange glemmer dette når de søker om pass til barn og ungdom

Og da er hele søkeprosessen bortkastet

IMG_1639 2.jpeg

(ODD ROAR LANGE): Skal du søke om pass til barn eller ungdom under 18 år? Da er det smart å kjenne til reglene før du kommer til politistasjonen. Her er tipsene du trenger.
Minst én av de foresatte med foreldreansvar må møte opp sammen med barn under 18 år. I tillegg må du vise legitimasjon for begge foresatte, og ha med en signert fullmakt (samtykke).
Dette er det mange som glemmer - og da må de dra hjem med uforrettet sak og bestille time på nytt.

Du bestiller time til passbestilling via denne siden.

Legitimasjonen må ha bilde og signatur, og du må ta med enten selve legitimasjonen (pass, førerkort eller bankkort), eller en offentlig bekreftet kopi av slik legitimasjon. Kopien kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Fullmakten må være datert og original (ikke kopi eller bilde), og ikke eldre enn 3 måneder. Signaturen på fullmakt og legitimasjon må stemme overens.

Last ned fullmakt her