Nå ryker reiselivssamarbeidet

Reiselivsselskap kan forsvinne. Bølgene går høyt etter misnøye om pengebruk.

Det er mørke skyer i horisonten for reiselivssamarbeidet i Møre og Romsdal. Foto: Odd R. Lange

Møre og Romsdal Reiseliv skal være paraplyen som samlet destinasjonsselskapene i nordvestlandsfylket under seg. Nå kan den smuldre opp. Et av de største destinasjonsselskapene vurderer nå sterkt å trekke seg ut. Uroen rundt  MRR har vart i lang tid. Og nå  brygger det opp til vestlandsstorm.

Misnøye omkring bruken av penger skal være en av årsakene til at Visit Nordvest (Nordmøre og Romsdal) har gitt beskjed om at deres bidrag til fortsatt drift av Møre og Romsdal Reiseliv trolig blir fjernet. Trang økonomi i destinasjonsselskapet, omdisponering av egne penger og frustrasjon rundt det de mener har vært for kostbare administrasjonsutgifter, har sammen med uenighet om hva som skal markedsføres i Møre og Romsdal, vært årsaken til at de trekker sine penger ut.

Spleiselag

I dag betaler destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal i alt 1 800 000 kroner til MRR. I tillegg stiller det offentlige med et tilsvarende beløp slik at Møre og Romsdal Reiseliv skal samordne felles markedsføring for nordvestlandsfylket. Tidligere har regningen vært delt på fire, men etter Molde slo seg sammen med Kristiansund har regningen vært delt på tre. (Nordmøre/Romsdal, Ålesund og Geiranger)

Det gode liv på havna i Ålesund. Hvordan - og hvem  skal markedsføre byen fremover?

Foto: Odd Roar Lange

Etter det Thetravelinspector.no kjenner til skal det ha vært flere heftige diskusjoner rundt fortsatt liv for Møre og Romsdal Reiseliv. Kritikken har først og fremst dreid seg om for høye kostnader og for lite til aktivt, utadrettet arbeide. 

Dette kan skje

a) Møre og Romsdal Reiseliv kan enten forsette etter dagens modell - noe som er høyst usannsynlig. 

b) Eller driften kan bli kraftig redusert. Og at hvert av selskapene kun betaler 50 000 kroner hver.  I tillegg kommer betaling til ulike enkeltprosjekt som den enkelte region avgjør om de vil være med på.  Dette mest sannsynlige utfallet i første omgang.

c) Eller organisasjonen kan bli nedlagt.

Vil styre selv

Destinasjonsselskapene mener at de kan bruke pengene de sender inn i MRR på en bedre og mer kostnadseffektiv måte selv, mens utfordringen ligger i at et nedlagt selskap gjør at offentlige penger vil forsvinne.

Møre og Romsdal Fylkeskommune betaler 50 prosent av MRR-budjettet, men har i sine rammevilkår gitt beskjed at slike penger ikke kan gå til drift av destinasjonsselskap direkte. Frykten for at disse offentlige pengene forsvinner, eller at destinasjonsselskapene unnlater å betale sin halvdel er årsaken til at noen vil opprettholde en slags "papir-organisasjon" slik at MRR kan søke om penger, selv om alt arbeidet egentlig skal gjennomføres på lokalt nivå. Sunnmøringene vil gjerne fortsette samarbeidet i fylket som i dag, mens Nordmøre og Romsdal vil ut av MRR.

Avgjørelsen om reiselivsselskapets skjebne faller trolig i styremøte i midten av februar.

Fikk du med deg disse?