Slik får du kjøpt øl og vin under polstreiken

Slik får du kjøpt øl og vin under polstreiken

Det kan bli polstreik i Norge. Men du trenger ikke til polet for å få kjøpt alkohol lovlig.

                                                                                    Foto: Odd Roar Lange

Blir det ikke enighet mellom partene, kan til sammen i underkant av 2.200 personer bli tatt ut i streik fra og med lørdag 17. september, og store deler av landet vil bli berørt. Ansatte i Vinmonopolet, Ruter, Flytoget er blant dem som kan bli tatt ut dersom det blir noe av streiken.
Dersom du vil ha alkohol kan du selvsagt dra til et serveringssted som kan selge deg dette - dersom du nyter den der. Men hva om du vil ha alkohol som du kan servere eller nyte hjemme eller på hytta?

Via posten

Du kan bestille varer fra Vinmonopolet som leveres ut via posten. Men husk at bestillingen må være sendt før streiken tar til. Du bestiller før det blir streik, og henter når det passer for deg - under streiken. Men det er noen fallguber - så følg med her.
Du kan hente varene i post-i-butikk eller ved et postkontor, men husk at de kun leverer ut varer fra polet i det som er polets ordinære åpningstid.

Dette skriver Vinmonopolet på sin nettside
Utsendingstiden er en til tre yrkesdager (avhengig av avstand), enkelte strekninger fire til fem yrkesdager logistikkguiden til Posten.
Eksempelvis:
Oslo-Oslo: en yrkedag,
Bergen-Oslo: to yrkedager
Oslo-Bodø: tre yrkedagar

Disse utsendingstidene gjelder hvis varene som blir bestilt finnes i basissortimentet og på nettbutikklageret i Oslo.
Dersom produktet blir bestilt etter klokka 10, blir pakken sendt yrkedagen etter. 
Blir et produkt bestilt innen mandag klokka 10, betyr det at skal være kunden i hende fredag samme uken.
Blir bestillingen utført onsdag klokka 13, er varen framme onsdagen uken etter.
Gjelder bestillingen varer fra bestillingsutvalget (BU), blir produktet sendt fra grossistlageret til Vinmonopolets lager.
Etter at varene er mottatt på lageret vårt, gjelder samme prosedyren som beskrevet over. Det innebærer at bestillinger fra BU tar lengre tid å sende ut enn bestillinger frå basissortimentet.
I forbindelse med streikefaren er derfor bestillinger fra basisutvalget det du skal satse på.

Foto: Odd Roar Lange

Her er spørsmål og svar om nettbutikken.

Egenimport

Du kan også importere vin, øl og brennevin fra utlandet. Du får ikke varene sendt direkte hjem til deg, men du kan hente dem på Posten. 

Privatpersoner som importerer alkohol til privat bruk er unntatt fra bevillings- og registreringsplikten.  Privatimport forutsetter at alkoholen er til privat bruk.  Det finnes ingen mengdebegrensning for privatimport, men det er privatpersonen som har bevisbyrden for at alkoholen skal konsumeres av privatpersonen selv og hans nærmeste, skriver Helsedirektoratet.

Dette skriver Posten på sin nettside:
Alkohol: Privatpersoner kan importere øl, vin, brennevin og annen alkoholholdig drikke til privat bruk uten å søke om tillatelse. For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år. For brennevin eller annen drikke med alkoholstyrke over 22 volumprosent, må du være over 20 år.
Ved import av alkoholholdige drikkevarer vil det alltid bli en fortolling, hvor du må betale avgifter som bl a toll, merverdiavgift og andre særavgifter for hele partiet. Avgiftene må du betale selv om alkoholen er sendt deg som gave, arv eller flyttegods. I tillegg til importavgifter til staten, vil Posten kreve opp en fortollingskostnad, som er betaling for fortollingsarbeidet vi utfører. 
Sendingene vil ved utlevering følge Norsk lovgiving, det vil si at det foretaes en alderskontroll. Mottaker skal ikke være synlig beruset og utlevering skjer iht. vinmonopolets åpningstider. Mottaker betaler en kontrollavgift ved utlevering.

På reise

Skal du reise ut av landet så er muligheten til å kjøpe alkohol selvsagt til stede. Nei, du trenger ikke være ute av landet i 24 timer for å ta med alkohol hjem. Men er du utenfor landets grenser i mindre enn 24 timer så må alkoholen fortolles.
Dersom reisen er over 24 timer kan du handle på tax free og ta med deg "kvoten" tollfritt hjem.

Slik unngår du å bli tatt i tollen.
Tax free-butikkene også ved norske flyplasser er åpne selv om Vinmonopolet streiker.
Tar du med mer enn den tollfrie kvoten kan du gå på rødt og betale for toll der.

Leste du disse?

 

 

 

 

 

Bokomtale: Gamle, glade gutter på tur

Bokomtale: Gamle, glade gutter på tur

7 flyplasstips alle bør kunne

7 flyplasstips alle bør kunne